Prindi

Majandusarvestus

Õppekava

Majandusarvestuse alal toimub õppetöö Tallinna Tehnikakõrgkooli Lääne-Virumaal Mõdrikul asuvas teenusmajanduse instituudis, kus on suure kogemusega õppejõud, kellest paljud on oma ala praktikud ning kaasaegsed IT-võimalused mitmekülgsete erialaoskuste omandamiseks.
Majandusarvestuse õppekava põhineb vanemraamatupidaja, tase 6 kutsestandardil. Õppekava eesmärk on luua võimalused vajalike üld- ja erialaste kompetentside kujunemiseks, mis võimaldavad töötada majandusarvestuse spetsialistina.
Majandusarvestuse õppekava põhimooduliteks on finantsarvestus, maksuarvestus ning juhtimisarvestus. Lisaks tuleb sooritada ettevõttepraktika mahus 36 EAP, mis toetab koolis omandatud teadmiste ja oskuste praktilist rakendamist. Vahetusüliõpilasena on võimalik ERASMUS programmi raames õppida partnerkõrgkoolis Portugalis või sooritada praktikat mõnes välisriigis.
Rakenduskõrgharidusega raamatupidaja võib töötada suurettevõtte raamatupidamisosakonnas järgmistel ametikohtadel: raamatupidaja, vanemraamatupidaja, pearaamatupidaja, finantsspetsialist. Majandusarvestuse õppekava läbides on lõpetanul valmisolek osutada iseseisvalt raamatupidamisteenust väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. Edasiõppimisvõimalus on Eesti Maaülikoolis, Tallinna Tehnikaülikooli või Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistriõppes.

Kui oled oma valiku teinud, siis toimi nii:
tutvu vastuvõtukorraga;
vaata, millal toimub vastuvõtt valitud erialale;
esita avaldus internetis või koolis kohapeal.


  • Jaga: