Prindi

Rakendusarhitektuur

Tallinna Tehnikakõrgkooli arhitektuurinstituudis töötab palju tuntuid tegevarhitekte, kes on õppejõududena mentoriteks uutele üliõpilastele. Mentor aitab süvendada eriala tunnetust ja suhtleb tudengiga vajadusel ka väljaspool õppeprogrammi.

  • Hindrek Kesler – insituudi direktor– AB Zero arhitekt
  • Tomomi Hayashi – HGA AB arhitekt
  • Vilen Künnapu – professor –  AB Künnapu ja Padrik arhitekt
  • Ott Kadarik, Mihkel Tüür – lektorid – AB Kadarik Tüür arhitektid
  • Pille Nagel – lektor – AB Nagel arhitekt
  • Mall Nukke – lektor – graafik
  • Toivo Tammik – lektor – Ansambel AB arhitekt
  • Tiiu Truus – lektor – Stuudio Truus sisearhitekt
  • Ralf Tamm – lektor – AB Realarhitektid arhitekt

Õpingutest:  teooria omandatakse loengutes, seminarides, harjutustundides ja iseseisva töö ning teadustöö käigus. Praktilised oskused saab erinevatel workshoppidel ja õppepraktikatel, mis on arhitekti ettevalmistamise lahutamatu osa.

Üliõpilane saab stuudiumi jooksul osa võtta vähemalt kahest rahvusvahelisest workshopist. Vahetusüliõpilasena on võimalik õppida või viibida praktikal mõnes Euroopa Liidu riigi kõrgkoolis.

Õppepraktikad toimuvad nii koolis kui ka väljaspool.

Maketipraktika jaguneb kaheks: sõrestikkonstruktsiooniga hoone-elemendi loomine ja planeeringu maketi koostamine.

Joonistamise ja maalimise praktikal süvendatakse koolis omandatud maalimis- ja joonistusoskusi, vaatluspraktika viiakse läbi mõnes Euroopa linnas. Kolmanda kursuse kevadsemestril  toimub arhitektipraktika mõnes arhitektuuri- või arhitektibüroos.

Tulevased töökohad: TTK lõpetanud arhitektid on tööturul hinnatud, sest nad on saanud tugeva praktilise ettevalmistuse oma erialal ning töötavad nimekates arhitektuuribüroodes. Õppekava läbinud arhitekt võib töötada nii riiklikes kui erafirmades mittevastutava arhitektina ja planeerijana; kohalikes omavalitsustes arhitekti, planeerimisspetsialisti või ehitusnõuniku abina ning täiendava pedagoogilise või erialase ettevalmistuse korral õppejõuna rakenduskõrgkoolis. Õppekava läbinu võib ennast täiendada magistriõppes arhitektuurse projekteerimise ja planeerimise alal või tegeleda uurimis- ja teadustööga.

Rakendusarhitektuuri õppekaval on Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hinnangul kvaliteet tagatud ja valitsus on andnud Tallinna Tehnikakõrgkoolile tähtajatu õppe läbiviimise õiguse. Samasugust õigust omab veel Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekava ja TTK lõpetajatel on võimalus jätkata EKAs magistriõppes.

Õppekava

Lisainformatsioon:

Hindrek Kesler

Direktor, rakendusarhitektuuri õppekava juht

hindrek.kesler[ät]tktk.ee

666 4542

Ruum 425

Tiiu Rivis

Õppekorralduse spetsialist (vastuvõtt ja eksternõpe)

tiiu.rivis[ät]tktk.ee

666 4521

Ruum 106

 

Loe, millega tegelevad arhitektuuriinstituudi õppejõud:
Uue telemaja arhitektuurikonkursi võitis Kadarik Tüür Arhitektide töö

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia uue kontserdi- ja teatrimaja arhitekt on õppejõud Toivo Tammik

 TTK õppejõud auhinnati aasta tehasemaja valimisel


  • Jaga: