Prindi

Sotsiaaltöö

Sotsiaaltöötajale vajalikud isiksuseomadused on empaatiavõime, otsustusvõime, tolerantsus, pühendumus, vastutustunne jpm, vajalikud on head suhtlemis- ja analüüsioskused, koostöö- ja motiveerimisvõime. Sotsiaaltöö edendab inimeste heaolu läbi ennetustöö, klientide ja nende lähedaste nõustamise ning nendega koostöös toetavate tegevuste kavandamise ja elluviimise.

Sotsiaaltöö õppekava põhineb sotsiaaltöötaja, tase 6 kutsestandardil. Õppetöö toimub Tallinna Tehnikakõrgkooli Lääne-Virumaa Mõdriku teenusmajanduse instituudis. Õppekava eesmärk on luua võimalused sotsiaaltöötajale vajalike üld- ja erialaste kompetentside kujunemiseks, et edendada inimeste heaolu ja ühtekuuluvust ning aidata kaasa sotsiaalsetele muutustele ja arengule nii üksikisiku, organisatsiooni kui ühiskonna/kogukonna tasandil ning toetada elukestvas õppes (sh magistriõppes) edasiõppimiseks vajalike pädevuste omandamist.

Sotsiaaltöö õppekava iseloomustab:

  • praktika suur osakaal (1/6 õppekavast);
  • praktilisi oskusi võimaldavad erialaained, mida toetab õpivõimalus sotsiaalteenuste õppelaboris;
  • moodulipõhisus: saadakse edaspidiseks tööks terviklikud teadmised ja oskused;
  • sihtgrupipõhisus: saadakse ettevalmistus tööks erinevate kliendigruppidega (lapsed ja pered, eakad, erivajadustega inimesed, kriminaalhooldusalused jm);
  • meetodipõhisus (klienditöö, grupitöö, peretöö, kogukonnatöö jm);
  • võimalus valida põhiõpinguid toetavaid valikaineid.

Vahetusüliõpilasena on ERASMUS programmi raames võimalik õppida või praktikat läbida partnerkõrgkoolides välisriikides.

Sotsiaaltöö õppekava läbinu võib töötada sotsiaaltöötajana valla- või linnavalitsuses, sotsiaal- või tervishoiuasutuses, kriminaalhoolduses jm. Edasiõppimisvõimalus on Tallinna Ülikooli või Tartu Ülikooli magistriõppes.

Õppekava

Lisainformatsioon:

Anu Leuska

Lektor; sotsiaaltöö õppekava juht

anu.leuska[ät]tktk.ee

3295975

Ruum G203; Tiigivahe tee 2, Mõdriku, Lääne-Virumaa

Reet Niilus

Õppekorralduse juhtivspetsialist, majandusarvestuse õppekava juht

reet.niilus[ät]tktk.ee

329 5956

Ruum A106; Tiigivahe tee 2, Mõdriku, Lääne-Virumaa

Pille Koit

Õppekorralduse spetsialist

pille.koit[ät]tktk.ee

3295962

Ruum A108; Tiigivahe tee 2, Mõdriku, Lääne-Virumaa


  • Jaga: