Prindi

Sotsiaaltöö

Õppekava

Sotsiaaltööd õppetatakse Tallinna Tehnikakõrgkooli Lääne-Virumaal Mõdrikul asuvas teenusmajanduse instituudis. Ajaloolises mõisakompleksis on kaasaegne ja inspireeriv õpikeskkond. Sotsiaaltöö on nii akadeemiline kui praktikal põhinev teadusala. Sotsiaaltöötajale on vajalikud empaatiavõime, suhtlemisoskus, otsustusvõime, tolerantsus, pühendumus, vastutustunne, koostöö- ja motiveerimisvõime. Sotsiaaltöö edendab inimeste heaolu läbi ennetustöö, klientide ja nende lähedaste nõustamise ning nendega koostöös toetavate tegevuste kavandamise ja elluviimise.
Sotsiaaltöö õppekava põhineb sotsiaaltöötaja, tase 6 kutsestandardil. Õppekava eesmärk on luua võimalused sotsiaaltöötajale vajalike üld- ja erialaste kompetentside kujunemiseks, mis võimaldavad töötada spetsialistina sotsiaalvaldkonnas ja toetada elukestvas õppes edasiõppimiseks vajalike pädevuste omandamist.
Õppekavas on suur osakaal praktikal (1/6 õppekavast) mida toetab ka õpivõimalus meie sotsiaalteenuste õppelaboris. Moodulipõhine õpe võimaldab sul omandada edaspidiseks tööks terviklikud teadmised ja oskused paindlikult. Ettevalmistus on tööks on kohe sihtgrupipõhine – õpid töötama erinevate kliendigruppidega: lapsed ja pered, eakad, erivajadustega inimesed, kriminaalhooldusalused jt. Meetoditest kasutame klienditööd, grupitööd, peretööd, kogukonnatööd jne. Loomulikult on sul võimalus valida põhiõpinguid toetavaid valikaineid nii Mõdrikul kui Tallinnas.
Vahetusüliõpilasena on ERASMUS programmi raames õppida või praktikat läbida partnerkõrgkoolides välisriikides.
Sotsiaaltöö õppekava läbinu võib töötada sotsiaaltöötajana valla- või linnavalitsuses, sotsiaal- või tervishoiuasutuses, kriminaalhoolduses jm. Edasiõppimisvõimalus on Tallinna Ülikooli või Tartu Ülikooli magistriõppes.

Kui oled oma valiku teinud, siis toimi nii:
tutvu vastuvõtukorraga;
vaata, millal toimub vastuvõtt valitud erialale;
esita avaldus internetis või koolis kohapeal.


  • Jaga: