Prindi

Teabehalduse ja infosüsteemide korraldamine

Teabehalduse ja infosüsteemide korraldamise õppekaval on kaks peaeriala: juhiabi töö ja infosüsteemide korraldamine. Õppetöö toimub Tallinna Tehnikakõrgkooli Lääne-Virumaal Mõdrikul asuvas teenusmajanduse instituudis

Õppekava läbides omandatakse töömaailmale vajalikud majandusteadmised, infosüsteemide kasutamis- ja suhtlemisoskused ning kõrgel tasemel IKT –oskused, mida on võimalik rakendada töötades juhiabina, juhtkonna assistendina, büroojuhina, dokumendihalduse juhtivspetsialistina või äriprotsesse toetava infosüsteemide haldamise ja arendamisega seotud ametikohtadel.

Põhiõpingutega (63 EAP) saavad üliõpilased ühisosana süsteemse ülevaate infojuhtimise ning majanduse teoreetilistest printsiipidest ja uurimismeetoditest. Lisaks saab erinevatest moodulitest valida valikaineid (18 EAP).

Juhiabi erialaõpingute Teabehalduse korraldamise moodulis (48 EAP) omandatakse teadmised ja oskused organisatsiooni tegevuse käigus tekkiva teabe haldamisest, jagamisest ja vahetamisest erinevates infosüsteemides ja andmekogudes ning Juhiabi töö moodulis (33 EAP) õpitakse lisaks infotehnoloogia kasutamisele personalitöö korraldamist, juhtimist, arendatakse koostöö- ja suhtlemisoskusi ning info leidmise ja analüüsimise oskust.

Infosüsteemide korraldamise erialaõpingud jagunevad Organisatsiooni infosüsteemide korraldamise mooduliks (36 EAP), kus omandatakse teadmised ja oskused organisatsioonide IKT-lahenduste tellimiseks ja arendamiseks ning Arvutivõrgu riist- ja tarkvaralahenduste mooduliks (45 EAP), kus saadakse teadmised ja oskused organisatsioonide digitaristu ülalhoiuks.

Õppekava kuulub riiklikult eelisarendatavate valdkondade õppekavade nimekirja ja seeläbi on osadel üliõpilastel võimalik taotleda riiklikku tasemeõppe toetust. Pärast lõpetamist on võimalik jätkata õpinguid magistriõppes.

Õppekava

Lisainformatsioon:

Heli Freienthal

Lektor; teabehalduse ja infosüsteemide korraldamise õppekava juht

heli.freienthal[ät]tktk.ee

3295961

Ruum A121; Tiigivahe tee 2, Mõdriku, Lääne-Virumaa

Reet Niilus

Õppekorralduse juhtivspetsialist, majandusarvestuse õppekava juht

reet.niilus[ät]tktk.ee

329 5956

Ruum A106; Tiigivahe tee 2, Mõdriku, Lääne-Virumaa

Pille Koit

Õppekorralduse spetsialist

pille.koit[ät]tktk.ee

3295962

Ruum A108; Tiigivahe tee 2, Mõdriku, Lääne-Virumaa


  • Jaga: