Prindi

Teedeehitus

Teedeehituse õppekava valmistab ette teedeehitusinsenere, kes spetsialiseeruvad maanteede ja tänavate ehituse, aga ka teerajatiste nagu sildade, viaduktide, raudteede jms. ehitusele.
Õppetöö käigus omandatakse põhjalikud teadmised tee-ehituse materjalidest ja tehnoloogiatest. Õpitakse tundma erinevate teekonstruktsioonide projekteerimist nii kahemõõtmelises (2D) kui ka kolmemõõtmelises ruumis (3D). Omandatakse teadmised tee-ehitusprojektide elluviimiseks.

Projektide teostamisel on väga oluline toimetada kuluefektiivselt, rõhku pannakse eelarvestamisele, võttes arvessese nii sotsiaalmajanduslikke kui keskkonnanõudeid. Lisaks projekteerimisele ja ehitamisele, kuulub iga ehitustegevuse protsessi juurde ka kontroll, õpitakse tundma omanikujärelevalve sisu ja aluseid. Õppeprotsessis leiab käsitlust ka olemasolevate teede hoolduse ja korrashoiu põhimõtted.

Insenertehnilistele ainetele lisaks on rõhk ka suhtlus- ja juhtimisoskuste arendamisel. Õpitakse tundma ettevõtluse ja majanduse aluseid, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid (erinevad inseneriprogrammid). Olulisel kohal on ehitust reguleerivate seaduste, standardite ja tehniliste normide tundmine, aga ka kvaliteedijuhtimise filosoofia.

Teedeehituse õppekava lõpetajatele omistatakse teedeinseneri esmakutse, tase 6 (EKR 6. tase). Juba paariaastase töökogemuse järel on võimalik taotleda nn. täielik teedeinseneri kutse, tase 6. Õppekava läbinu oskab kavandada teeprojekti ning juhtida selle elluviimist. Lõpetanud töötavad töödejuhatajana, ehitusjuhina, objektijuhina, projektijuhi- või spetsialistina avalikus või erasektoris nii teedeehituse kui ka teehoolduse alal ettevõtetes nagu: Verston OÜ, Nordecon AS, YIT Eesti AS, TREF AS, TREV-2 Grupp AS, Teedetehnokeskus AS, Maanteeamet jt.
Õpinguid on võimalik jätkata ka magistriõppes. Peaaegu 100% teedeehituse õppekava lõpetanutest töötavad erialasel tööl!

Õppekava

Lisainformatsioon:

Tarvo Mill

Professor; teedeehituse õppekava juht

tarvo.mill[ät]tktk.ee

666 4552

Ruum 212

CV-ETIS

Tiiu Rivis

Õppekorralduse spetsialist (vastuvõtt ja eksternõpe)

tiiu.rivis[ät]tktk.ee

666 4521

Ruum 106

 

 

 


  • Jaga: