Prindi

Teedeehitus

Teedeehituse õppekava juht on dotsent Julija Šommet.

Õppeaeg: 4 aastat, õppetöö maht on 240 EAP, lõpetajad saavad rakenduskõrghariduse.

Õppetöö:  Õppekava eesmärk on valmistada ette tööturul aktsepteeritud isikuomadustega teedeehitusinsenere. Õpingud täies mahus läbinu valdab tööks vajalikke suhtlus- ja juhtimisoskusi, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid; suudab töötada multidistsiplinaarses projektimeeskonnas; tunneb ning järgib teehoidu reguleerivaid seadusi, standardeid ja tehnilisi norme; tunneb ja valdab tee-ehitustehnoloogiaid, tee-ehitusmaterjale; oskab rakendada kvaliteedi juhtimise põhimõtteid ja tegevuskava; on kursis tee hoolduse põhinõuete ning ettevõtluse alustega; oskab kavandada tee ja juhtida tee-ehitusprojekti; oskab väljatöötatud projektlahendusi realiseerides arvestada sotsiaalsete, majanduslike, keskkonnahoiu aspektidega; määrata-hinnata tööde maksumust jne.

Praktika toimub erinevatel objektidel hangete korras ettevõtetes (nt. Teedetehnokeskus AS, Tallinna Teede AS, Lemminkäinen Eesti AS Pärnu piirkond jne.).

Õppekava lõpetanud töötavad töödejuhataja, ehitusjuhi, objektijuhi, projektijuhi või spetsialistina riiklikes kui ka erafirmades, suuremates ja väiksemates teede ehitusfirmades, teede hoole ja hooldusalastes firmades.Lõpetanud saavad jätkata õpinguid magistriõppes. 2016. aasta lõpetajatest 100% töötavad erialasel tööl.

Õppekava

Lisainformatsioon:

Kaidi Laks

Õppekorralduse spetsialist

kaidi.laks[ät]tktk.ee

666 4522

Ruum 102

Tiiu Rivis

Vastuvõtu ja õppeanalüüsi spetsialist

tiiu.rivis[ät]tktk.ee

666 4521

Ruum 109

 

 


  • Jaga: