Prindi

Teedeehitus

Õppekava valmistab ette teedeehitusinsenere, kes valdavad tööks vajalikke suhtlus- ja juhtimisoskusi, tunnevad ettevõtluse aluseid, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid ning neil on juba õpingute ajal kogemus multidistsiplinaarses projektimeeskonnas töötamiseks. Olulisel kohal on teehoidu reguleerivate seaduste tundmine ja oskus neid rakendada, samuti standardite ja tehniliste normide tundmine ning kvaliteedi juhtimine.

Põhjalikult õpitakse tundma tee-ehitustehnoloogiaid ja materjale ning tee hoolduse põhinõudeid. Lõpetaja oskab kavandada teeprojekti ning juhtida selle elluviimist koos vajaliku eelarvestamisega võttes arvessese nii sotsiaalmajanduslikke kui keskkonnanõudeid. Praktika toimub erinevatel objektidel hangete korras ettevõtetes nagu Teedetehnokeskus AS, Tallinna Teede AS, Lemminkäinen Eesti AS jt. 

Lõpetajad töötavad töödejuhataja, ehitusjuhi, objektijuhi, projektijuhi või spetsialistina riiklikes ja  eraettevõtetes nii teedeehituse kui teehoolduse alal. Jätkata võib ka magistriõppes. Peaaegu 100 protsenti lõpetajatest töötavad erialasel tööl. Õppeaeg on 4 aastat, maht on 240 EAP ja lõpetajad saavad rakenduskõrghariduse. Õppekava juht on dotsent Julija Šommet.

Õppekava

Lisainformatsioon:

Kaidi Laks

Õppekorralduse spetsialist

kaidi.laks[ät]tktk.ee

666 4522

Ruum 102

Tiiu Rivis

Vastuvõtu ja õppeanalüüsi spetsialist

tiiu.rivis[ät]tktk.ee

666 4521

Ruum 109

 

 


  • Jaga: