Prindi

Tootmine ja tootmiskorraldus

Tootmise ja tootmiskorralduse õppekava väljatöötamisel on lähtutud Eesti tööturu vajadustest ning õppekava on vastavuses Kutsekoja poolt väljatöötatud ja kinnitatud tootmisjuhi 6. taseme kutsestandardiga.

Õppekava eesmärk on üliõpilase ettevalmistamine töötamiseks töötleva tööstuse spetsialisti (tootmisplaneerija), protsessi inseneri, kvaliteedijuhi, tehnoloogi, tootespetsialisti või keskastmejuhi (k.a. tootmisjuht) ametikohtadel.

Eriala sihtrühmaks on muuhulgas nii kutsehariduse omandanud noored kui ka juba tööstuses (k.a. kutseõppeasutustes) erialal töötavad inimesed, kellel puudub vastav väljaõpe ning kvalifikatsioon. Samas on võimalus omandada antud eriala ka gümnaasiumi lõpetajatel.

Lõpetajal on võimalus jätkata õpingud Tallinna Tehnikaülikooli magistriõppe tootmise- ja teeninduskorralduse õppesuunal või näiteks tööstustehnika ja juhtimise erialal.

Pärast üld- ja põhiõppe läbimist esimese 1,5 aasta jooksul on üliõpilasel võimalik spetsialiseeruda kahele erinevale peaerialale:

peaeriala: tootmine ja tootmiskorraldus: tootmiskorraldus
peaeriala: tootmine ja tootmiskorraldus: tööstustehnoloogia

Tootmiskorralduse suuna valinud üliõpilane saab üldteadmised erinevate töötleva tööstuse valdkondade tehnoloogiatest, tootmistehnikast, kaasaegsetest tootmisprotsesside korraldamise ja tõhustamise meetoditest (k.a. LEAN), tootmisettevõtete erinevatest infotehnoloogilistest lahendustest ning nende omavahelistest seostest töötleva tööstuse protsessides.

Tööstustehnoloogiale spetsialiseerudes saab üliõpilane põhjalikud teadmised tehnikavaldkonnas kasutatavatest tootmistehnikatest, tehnoloogiadest, kehtivatest normidest ja standarditest. Valdkonna läbinud üliõpilane oskab valida materjale ja tehnoloogiaid vastavalt tehnoloogiliste protsesside nõuetele, tunneb materjalide töötlemistehnoloogiaid jne.

Üldiste valdkonnaüleste erialaste teadmiste ja oskuste omandamine toimub õppekavas olevate teoreetiliste ainete ja praktiliste projektide raames. Esimestel kursustel tutvustatakse erinevaid töötleva tööstuse valdkondi ning hiljem, praktika käigus, üliõpilane spetsialiseerub ühele kitsamale valdkonnale ja saab antud valdkonnast ka põhjalikumad tehnoloogilised teadmised. Teadmiste ja oskuste omandamine toimub praktikumides ning praktikate sooritamisega ettevõtetes.

Õpetavad Eesti parimaid tööstusvaldkonna eksperdid, ettevõtete praktikud ja õppejõud. Kogu õppeprotsessis on olulisel kohal töötleva tööstuse ettevõtete ning kõrgkooli koostöö.

Eestis on üle 6000 erineva töötleva tööstuse ettevõtte ning juba praegu on mitmed ettevõtted olnud väga huvitatud antud eriala lõpetajatest.

Õppekavad:

Lisainformatsioon:

Lea Murumaa

Lektor, tootmise ja tootmiskorralduse õppekava juht

lea.murumaa[ät]tktk.ee

525 1226

Ruum 114


Tiiu Rivis

Vastuvõtu ja õppekorralduse spetsialist

tiiu.rivis[ät]tktk.ee

666 4521

Ruum 109


  • Jaga: