Prindi

Tootmine ja tootmiskorraldus

Kiirelt arenevas globaalses majanduses konkurentsivõime säilitamiseks peavad Eesti ettevõtted pidevalt muutustega kaasas käima ning valitseb suur nõudlus spetsialistide järele, kes oskaksid tootmist efektiivselt juhtida ning korraldada.

Seetõttu on õppetöös olulisel kohal protsesside tõhustamise ja parendamise metoodikad ja nende rakendamine moodsas ettevõttes. Kuna tänapäevased tootmistehnikad ja -süsteemid suhtlevad omavahel infotehnoloogia abil, siis on vaja teada, kuidas seda kõike korraldada, juhtida ja üles ehitada.

Tallinna Tehnikakõrgkoolis on Eestis ainulaadne Tööstus 4.0 labor, mis võimaldab läbi mängida täielikult robotiseeritud tehase tootmisprotsesse ja modelleerida kõiki päriselus ettetulevaid olukordi. Laboris on kasutusel tööstusrobotid, mis teevad omavahel koostööd ja nii saab terve labori seadistada kui miniatuurse tehase.

Kaasaegses logistika- ja tarneahela juhtimise täisdigitaalses laboris on aga võimalik tundma õppida protsessisimulatsiooni tarkvara, mida tudengite õpetamisel kasutatakse. Nii saab õpingute ajal hea ülevaate ka maailmas tuntud simulatsiooniprogrammidest ning nutirakendustega läbi mängida kogu tänapäevase tarneahela protsessid ja teha teadusuuringuid.

Eestis on töötleva tööstuse ettevõtteid rohkem kui 6000, alates toiduainetööstusest kuni kõrgtasemel elektroonikatööstuseni välja. Õppetöö käigus tehakse tihedat koostööd Eesti juhtivate tootmisettevõtetega ning võimalusel lahendatakse ettevõtete tegelikke probleeme.

Nii näevad üliõpilased tegelikult, kuidas õpitu töömaailmas rakendub ning lõpetajad tunnevad kõiki kaasaegseid protsesside juhtimise metoodikaid ja oskavad neid ka rakendada: üles ehitada ettevõtte infosüsteemi, saada aru, millist tootmistehnikat vajatakse ning millised on tootmistehnika arengusuunad ja kuidas neid ettevõtte heaks tööle panna. Olulisel kohal on ka erinevate valdkondade tehnoloogiad, millest ühele lõpetajad ka spetsialiseeruvad.

Kooli lõpetades on võimalik töötada näiteks tootmisplaneerijana, normeerijana, protsessiinsenerina või keskastme juhina, kellel on kõik eeldused areneda suurettevõtte tootmisjuhiks. Õppida saab nii päeva- kui kaugõppes. Päevane õpe toimub Tallinnas ja kaugõpe Lääne-Virumaal TTK Mõdrikul asuvas teenusmajanduse instituudis.

Õppekava

Lisainformatsioon:

Lea Murumaa

Tootmise ja tootmiskorralduse õppekava juht, külalislektor

lea.murumaa[ät]tktk.ee

+372 525 1226

Ruum 114

CV-ETIS


Tiiu Rivis

Õppekorralduse spetsialist (vastuvõtt ja eksternõpe)

tiiu.rivis[ät]tktk.ee

666 4521

Ruum 106


  • Jaga: