Prindi

Tootmine ja tootmiskorraldus

Tootmise ja tootmiskorralduse õppekava juht on Ingrid Joost.

2016.a sügisel avas Tallinna Tehnikakõrgkool uue eriala – Tootmine ja tootmiskorraldus.

Õppeaeg on 4 aastat ja maht 240 EAP, õppida saab päeva- ja kaugõppes.

Ettevõtete nimekiri C TÖÖTLEV TÖÖSTUS     EMTAK_2008

Tootmise ja tootmiskorralduse õppekava väljatöötamisel on lähtutud tööturu vajadustest ning õppekava on vastavuses Kutsekoja poolt väljatöötatud ja kinnitatud tootmisjuhi, tase 6 kutsestandardiga. Eriala lõpetaja saab tootmisjuhi kutse.

Eriala lõpetajal on võimalus jätkata õpingud Tallinna Tehnikaülikooli magistriõppe tootmise- ja teeninduskorralduse õppesuunal.

Rakenduskõrgharidusliku õppekava üldiseks eesmärgiks on üliõpilase ettevalmistamine töötamaks töötleva tööstuse spetsialisti (tootmisplaneerija), protsessi inseneri või keskastmejuhi (k.a. tootmisjuht) ametikohtadel.

Eriala sihtrühmaks on muuhulgas kutsehariduse omandanud noored kui ka juba tööstuses (k.a. kutseõppeasutustes) erialal töötavad inimesed, kellel puudub vastav väljaõpe ning kvalifikatsioon.  Samas on võimalus omandada antud eriala ka gümnaasiumi lõpetajatel.

Tootmise ja tootmiskorralduse õppekava on inseneeria kallakuga. Õppekava oma põhiosas on valdkonnaülene, õppekava läbinud üliõpilased saavad üldteadmised erinevate töötleva tööstuse valdkondade tehnoloogiatest, tootmistehnikast, kaasaegsetest tootmisprotsesside korraldamise ja tõhustamise meetoditest (k.a. LEAN), tootmisettevõtete erinevatest infotehnoloogilistest lahendustest ning nende omavahelistest seostest töötleva tööstuse protsessides.

Üldiste valdkonnaüleste erialaste teadmiste ja oskuste omandamine toimub õppekavas olevate teoreetiliste ainete ja erinevate praktiliste projektide raames.

Esimestel kursustel planeeritakse tutvustada erinevaid töötleva tööstuse valdkondi ning hiljem, praktika käigus, tudeng spetsialiseerub ühele kitsamale valdkonnale ja saab antud valdkonnast ka põhjalikumad tehnoloogilised teadmised. Teadmiste ja oskuste omandamine toimub praktikumides ning praktikate sooritamisega ettevõtetes.

Õpetavad Eesti parimaid tööstusvaldkonna eksperdid, ettevõtete praktikud ja õppejõud. Kogu õppeprotsessis on olulisel kohal töötleva tööstuse ettevõtete ning kõrgkooli koostöö.

Eestis on üle 6000 erineva töötleva tööstuse ettevõtte ning juba praegu on mitmed ettevõtted olnud väga huvitatud antud eriala lõpetajatest.

Õppekava

Lisainformatsioon:

Ingrid Joost

Lektor, tootmine ja tootmiskorralduse õppekava juht

ingrid.joost[ät]tktk.ee

666 4574

Ruum 113

Tiiu Rivis

Vastuvõtu ja õppeanalüüsi spetsialist

tiiu.rivis[ät]tktk.ee

666 4521

Ruum 109


  • Jaga: