Prindi

Transpordi- ja liikluskorraldus

Transpordi- ja liikluskorralduse eriala jaguneb:

  • Maanteetranspordi tehnoloogia ja liikluskorraldus
  • Raudteetranspordi tehnoloogia ja liikluskorraldus

Transpordi- ja liikluskorralduse erialal õpitakse juhtima moodsaid transpordisüsteeme. Sõidukid ning transpordisüsteemid muutuvad üha intelligentsemaks, mis tähendab, et kauba- ja reisijatevoogude juhtimine ning ohutu ja sujuva liikluse korraldamine vajab aina rohkem kvalifitseeritud spetsialiste.

Tulevane liiklusinsener loob uut liikluskeskkonda ja juhib tänapäevaseid liiklussüsteeme. Õppekava annab põhjalikud teadmised liikluse korraldamisest, intelligentsetest transpordisüsteemidest, tarkadest teedest, isejuhtivatest sõidukitest, ühistranspordi korraldamisest ning linnalogistikast. Transpordi- ja liikluskorralduse erialal on võimalik õppida maantee või raudtee suunal, õpe toimub ainult kaugõppe vormis.

Maanteetranspordi tehnoloogia ja liikluskorralduse õppekaval valmistatakse ette teeliiklusinsenere. Pärast lõpetamist võib töötada näiteks Transpordiametis, Politsei- ja Piirivalveametis või Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis. Spetsialiste vajatakse ka liikluskeskkonna projekteerimisel ning korraldamisel ühistranspordi, linna- ja maanteeliikluse ja liikluskindlustuse valdkonnas. 

Raudteetranspordi tehnoloogia ja liikluskorralduse õppekava annab ülevaate raudteest kui süsteemist ning hea ettevalmistuse raudteetranspordi tehnoloogia ja juhtimise ning raudteeliikluse ja -ohutuse suunal. Ekspertteadmisi saab raudteeautomaatika ja kommunikatsioonitehnika, raudteeveeremi ja veeremimajanduse ning rööbastee ja teemajanduse alal. Tööd leiab nii Eesti kui ka välisriikide raudteeettevõtetes, aga raudteespetsialiste vajatakse ka riigitasandil, näiteks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis.

Õppekava

Lisainformatsioon:

Sven Kreek

Juhtivlektor; transpordi- ja liikluskorralduse õppekava juht

sven.kreek[ät]tktk.ee

Ruum 131

CV-ETIS

Tiiu Rivis

Õppekorralduse spetsialist (vastuvõtt ja eksternõpe)

tiiu.rivis[ät]tktk.ee

666 4521

Ruum 106

 

Loe lähemalt lektor Sven Kreegi artiklit liikluskorralduse tulevikuvisioonist SIIT

Vaata Heureka saadet, kuidas toimib liiklus SIIT

 


  • Jaga: