Prindi

Transport ja logistika

Õppetöö: Transpordi- ja logistikainseneri õppekava valmistab põhjalikult ette spetsialiste transpordi- ja majandussektoris töötamiseks ning annab vajalikke teadmisi ning oskusi logistiliste- ja transpordiprotsesside korraldamisest ja juhtimisest.

Tallinna Tehnikakõrgkoolis omandatakse põhjalikud teadmised ja vajalikud kompetentsid ettevõtte logistikatoimingute edukaks planeerimiseks ja korraldamiseks. Meie logistikaõpet eristab raskuspunkti asetamine ettevõtte kõigi logistikatoimingute komplekssele käsitlemisele. Õppekava koosneb õppeainetest, mis võimaldavad omandada nii eri logistikatoimingute kui ka logistika kui terviku juhtimiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.Kasutame erialaainete õpetamisel kombineeritult lahenduskeskse ja probleemõppe meetodeid.

Õppekeskkond: 

Stuudiumi lõpetamisel saab transpordi ja logistika õppekava lõpetanu rakenduskõrghariduse diplomi, mis annab võimaluse taotleda Eesti volitatud inseneri staatust. Samuti on õigus jätkata õpinguid magistriõppes.

Transpordi ja logistika õppekava esmakursuslaste mõtted:

Transpordil on Eestis suur osakaal ning Eesti arengu nimel on vaja rohkem spetsialiste, et võimalused realiseeruksid.

Saab juurde uusi teadmisi transpordivaldkonnast. Hea tulevikukindlustus.

Huvitavad õppeained, head lektorid, kindel töökoht tulevikus.

Tulevased tööülesanded: logistikul tuleb igapäevatöös:

  • planeerida ettevõtte logistikatoiminguid ja –protsesse
  • korraldada vedusid ja organiseerida ettevõtte lao tööd
  • planeerida ja korraldada klienditeeninduse logistikatoiminguid
  • suhelda tarnijate, klientide ja partneritega
  • korraldada ja juhtida ettevõtte logistikapersonali tööd
  • osaleda ettevõtte varude haldamises
  • korraldada tarnijate, klientide ja logistikapartnerite koostööd tarneahelas.

Tööjõuturg: Logistika ja tarneahelate juhtimise tase mõjutab kõige otsesemalt firma majandustegevust. Logistikutest sõltub ettevõtte tootmis- ja kaubandusettevõtte klienditeeninduse tase, logistikatoimingute efektiivsus, logistikakulud ja suures osas ka ettevõte konkurentsivõime.

Pärast lõpetamist võib logistikainsener töötada veonduse ja ekspedeerimisega tegelevas ettevõttes spetsialistina või juhina, tootmisettevõttes hankeosakonna, laoosakonna juhina, planeerijana. Kogemused näitavad, et TTK transpordi- ja logistikainsenerid töötavad edukalt ka teistes majandussektorites.

Valik lõpetanute töökohtadest: ACE Logistics Estonia AS, TNT, HAVI Logistics OÜ, DPD Eesti AS, Kühne&Nagel AS, Eesti Post AS. 2015. aastal lõpetas transpordi ja logistika eriala 30 üliõpilast, neist 27 töötavad saadud eriala valdkonnas.

Õppekava on koostatud logistiku kutsestandardi alusel, mis võimaldab sooritada õpingute lõppedes kutseeksami ja omandada logistiku kutse, õpiaeg on 4 aastat ja maht 240 EAP.

Transpordi ja logistika õppekava juht on Kati Nõuakas.

Loe rektor Enno Lendi artiklit:
Rail Baltic – täiskäik edasi või tagasi?

Logistikaseminar on alates 2000.aastast Tallinna Tehnikakõrgkooli III kursuse tudengite korraldatav logistika suursündmus, millel on igal aastal ligi 250 osavõtjat.

Korraldusmeeskonnale on antud vabad käed seada kokku teemablokid ja esinemiskava, määrata toimumisaeg- ja paik ning leida potentsiaalsed koostööpartnerid. Seminari eesmärk on luua kasulikke kontakte üliõpilaste ja ettevõtjate vahel ning tutvustada aktuaalsemaid teemasid äri- ja logistikavaldkonnas.

Logistikatudeng tahab tuua Koplisse isesõitvad autod: Tallinna uute innovaatiliste lahenduste ideekonkursi 5000 euro suuruse preemia võitis TTK logistikatudeng Kristjan Salumaa ideega muuta Kopli liinide uus arenduspiirkond isesõitvate autode testrajooniks. Tegemist on tulevikuprojektiga, mis võtab arvesse nii eelseisvat tehnoloogilist murrangut kui ka linna arengut lähiaastail ning seob omavahel kogukonna, ruumi ja tehnoloogia. Konkursil auhinnatud ideede alusel koostatakse teekaart, mida arvestatakse linna eelarve koostamisel ning tegevuse planeerimisel lähiaastatel.


Õppekava

Lisainformatsioon:

Kati Nõuakas

Lektor; transpordi ja logistika ning ostu- ja hankekorralduse õppekava juht; Aasta õppejõud 2019

kati.nouakas[ät]tktk.ee

666 4567

Ruum 124

CV-ETIS

Tiiu Rivis

Vastuvõtu ja õppekorralduse spetsialist

tiiu.rivis[ät]tktk.ee

666 4521

Ruum 109


  • Jaga: