Prindi

Transport ja logistika

Transpordi- ja logistikainseneri õppekava valmistab põhjalikult ette spetsialiste transpordi- ja majandussektoris töötamiseks ning annab vajalikke teadmisi ning oskusi logistiliste- ja transpordiprotsesside korraldamisest ja juhtimisest.

Tallinna Tehnikakõrgkoolis omandatakse põhjalikud teadmised ja vajalikud kompetentsid ettevõtte logistikatoimingute edukaks planeerimiseks ja korraldamiseks. Meie logistikaõpet eristab raskuspunkti asetamine ettevõtte kõigi logistikatoimingute komplekssele käsitlemisele. Õppekava koosneb õppeainetest, mis võimaldavad omandada nii eri logistikatoimingute kui ka logistika kui terviku juhtimiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.Kasutame erialaainete õpetamisel kombineeritult lahenduskeskse ja probleemõppe meetodeid.

Tulevased tööülesanded: logistikul tuleb igapäevatöös:

  • planeerida ettevõtte logistikatoiminguid ja –protsesse
  • korraldada vedusid ja organiseerida ettevõtte lao tööd
  • planeerida ja korraldada klienditeeninduse logistikatoiminguid
  • suhelda tarnijate, klientide ja partneritega
  • korraldada ja juhtida ettevõtte logistikapersonali tööd
  • osaleda ettevõtte varude haldamises
  • korraldada tarnijate, klientide ja logistikapartnerite koostööd tarneahelas.

Tööjõuturg: Logistika ja tarneahelate juhtimise tase mõjutab kõige otsesemalt firma majandustegevust. Logistikutest sõltub ettevõtte tootmis- ja kaubandusettevõtte klienditeeninduse tase, logistikatoimingute efektiivsus, logistikakulud ja suures osas ka ettevõte konkurentsivõime.

Pärast lõpetamist võib logistikainsener töötada veonduse ja ekspedeerimisega tegelevas ettevõttes spetsialistina või juhina, tootmisettevõttes hankeosakonna, laoosakonna juhina, planeerijana. Kogemused näitavad, et TTK transpordi- ja logistikainsenerid töötavad edukalt ka teistes majandussektorites.

Valik lõpetanute töökohtadest: ACE Logistics Estonia AS, TNT, HAVI Logistics OÜ, DPD Eesti AS, Kühne&Nagel AS, Omniva AS. 

Õppekava on koostatud logistiku kutsestandardi alusel, mis võimaldab sooritada õpingute lõppedes kutseeksami ja omandada logistiku kutse.

Õppekava

Lisainformatsioon:

Kati Nõuakas

Juhtivlektor; transpordi ja logistika õppekava juht; Aasta õppejõud 2019

kati.nouakas[ät]tktk.ee

666 4567

Ruum 124

CV-ETIS

Tiiu Rivis

Vastuvõtu ja õppekorralduse spetsialist

tiiu.rivis[ät]tktk.ee

666 4521

Ruum 109

 

Logistikaseminar on alates pikaajalise traditsiooniga Tallinna Tehnikakõrgkooli III kursuse tudengite korraldatav logistika suursündmus, millel on igal aastal ligi 250 osavõtjat.

Korraldusmeeskonnale on antud vabad käed seada kokku teemablokid ja esinemiskava, määrata toimumisaeg- ja paik ning leida potentsiaalsed koostööpartnerid. Seminari eesmärk on luua kasulikke kontakte üliõpilaste ja ettevõtjate vahel ning tutvustada aktuaalsemaid teemasid äri- ja logistikavaldkonnas.


  • Jaga: