Prindi

SAIS

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse hallatav SAIS on veebipõhise sisseastumise toetamiseks kasutusel olnud ligi kümme aastat. Alates 2016.a. saavad koolid kasutada kaasaegsema väljanägemise ja täienenud funktsionaalsusega infosüsteemi.

Vaata: https://www.sais.ee/.

Uus süsteem on kandidaadi jaoks mugavam, andes selge ülevaate kandideerimise hetkeseisust. Kogu info sisseastumise kohta on koondatud ühte süsteemi – SAIS-is on liidetud info haridusasutuste konkurssidest, esitatud avaldustest ja sisseastumiseksamitest, samuti kandidaadi positsioonist konkursside pingeridades. SAIS pärib andmeid erinevatest riiklikest süsteemidest nagu Rahvastikuregistrist, Eesti Hariduse Infosüsteemist ja Eksamite Infosüsteemist ning tagab, et neid näevad ainult selleks volitatud vastuvõtutöötajad.

Süsteem on kasutajasõbralikum ja paindlikum ka õppeasutustele, võimaldades vastuvõtutöötajatel mugavamalt kandidaadiga suhelda, iga kooli vastuvõtutingimustest lähtuvalt süsteemi seadistada ning esitatud avaldusi menetleda. SAIS aitab korraldada ülejäänud vastuvõtuprotsessi kuni kooli sisse saamiseni, sh teadete vahendamist kooli ja kandidaadi vahel, õppekoha vastuvõtmist või sellest äraütlemist jne. Avaliku kasutaja, näiteks lapsevanemate ja meedia jaoks, kuvatakse info konkursside statistika ning vastuvõetute kohta reaalajas.

Sisseastumisavalduse esitamiseks tuleb süsteemi sisse logida ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Iga haridusasutus kasutab SAIS-i vastavalt enda kooli sisseastumistingimustele, seega tuleks kõikide kooli ja sisseastumist puudutavate küsimustega pöörduda konkreetse õppeasutuse vastuvõtuspetsialistide poole.

 

Küsimused/vastused:

Mida teha kui avaldusele ei tule lõpetatud koolide, lõputunnistuse andmeid jms?
On kolm teed:
tuleb tulla kooli vastuvõttu ja kaasa võtta lõpetatud kooli lõputunnistus koos hinnetelehega (originaal), saata digiallkirjaga lõpudokument ja hinneteleht Sinu avaldusel kirjas olevale vastuvõtutöötajale või laadida oma avaldusele vajalikud dokumendid.

Mida teha kui avaldust täites tekivad küsimused?
Võta ühendust kooli vastuvõtutöötajaga, tema aitab ja annab nõu, vastuvõtutöötaja kontaktid on Sinu avaldusel).

Telefon: 6664521, vastuvott@tktk.ee. (tööpäevadel kella 9-15ni).

Kui kandidaat on kinnitanud ühte kooli oma sisseastumissoovi – vajutades linki “jah, soovin sisse astuda”, kas ta siis enam teistesse, kuhu ta võiks oma tulemuste poolest samuti vastuvõetud saada, ei saa sisse astuda või saab kõigisse nõusoleku anda ja siis kunagi hiljem otsustada kuhu ta tegelikult läheb?
Igal koolil on vastuvõetavate tudengite väljakuulutamise ja õppetööle registreerimise ajad erinevad. Kandidaat peab arvestama erinevate koolide registreerimisperioodide lõppkuupäevi. Registreerimistähtaja möödalaskmine tähendab loobumist vastavast õppekohast. Korraga saab kinnitada ühe õppekoha, uut valikut ei saa enne kinnitada, kui varasem on tühistatud.


  • Jaga: