Prindi

Tallinna Tehnikakõrgkooli 2019/2020. õppeaasta sisseastumiskatsete ja -testide sisu, hindamisskaala ja korraldus

RAKENDUSARHITEKTUUR

Joonistamise ja kompositsiooni katsed toimuvad  9.-10. juulil 2019.
Täpsem info katsete kohta siin.


AUTOTEHNIKA

Eriala sobivuse test  toimub 10. juulil 2019 Tallinna Tehnikakõrgkoolis, Pärnu mnt. 62. Kaasa võtta isikut tõendav dokument. Testi toimumise kellaaeg saadetakse kandideerijatele e-kirjaga.

Testi eesmärk on saada ülevaade kandidaadi teadmistest, oskusest luua seoseid ja võimekusest antud erialal õppimiseks. Testi põhivaldkonnad on füüsika, matemaatika, geomeetria, loogika ja  tähelepanuvõime.

Testi koostamisel on arvestatud asjaoluga, et see sobiks nii gümnaasiumi kui ka kutseõppeasutuse lõpetajale.

Kontrollarvutuste ja märkmete tegemiseks võib kasutada paberit ja pliiatsit ning kalkulaatorit. Kalkulaatori peab kandidaat ise kaasa võtma.

Iga õige vastus annab 0,2 punkti, maksimaalne punktide arv on 6. NB! Valede vastuste valimine annab miinuspunkte, st. parem on jätta valik tegemata, kui kindlalt vastust ei tea. Negatiivse testi tulemuse korral arvestatakse lõpptulemuseks 0.


TRANSPORT JA LOGISTIKA

Eriala  sobivuse test toimub 8. ja 9. juulil 2019 Tallinna Tehnikakõrgkoolis, Pärnu mnt. 62. Kaasa võtta isikut tõendav dokument. Testi toimumise kellaaeg  saadetakse kandideerijatele e-kirjaga.

Testi eesmärgiks on selgitada välja kandidaadi:

  1. faktiteadmised ja seoste loomise võime, mis on eriala õppimise eelduseks;
  2. motivatsioon õppekava õpiväljundite omandamiseks;
  3. nägemus erialast ja tulevasest karjäärist.

Test sisaldab küsimusi:

  1. eelneval haridustasemel omandatud faktiteadmiste kontrollimiseks (nt matemaatika, geograafia, jms);
  2. kandidaadi valdkonnapõhiste eelteadmiste väljaselgitamiseks (nt transport, majandus, jms);
  3. kõrgkoolis ning erialal õppimise motivatsiooni hindamiseks.

Testis on 40 nelja valikvastusega küsimust. Vastamiseks on aega 60 minutit. Iga õige vastus annab 0,1 punkti. Maksimaalne punktide arv on 4.


  • Jaga: