Prindi

Vastuvõtt 2019

Vastuvõtt 2019:

  1. Tallinna Tehnikakõrgkooli saab kandideerida kesk- või kutsekeskharidusega või sellele vastava välisriigis saadud kvalifikatsiooniga.
  2. Kandidaatide vastuvõtul kasutatakse lävendi ja pingerea kombineeritud varianti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel lähtuvalt lõputunnistuse keskmisest hindest ja vastuvõtutingimuste täitmisel saadud punktidest.
  3. Kui kandidaadi keskharidust tõendaval dokumendil märgitud keskmine hinne on madalam kui kõrgkooli sisseastumiseks nõutav lõputunnistuse keskmise hinde lävend, on kandidaadil võimalus laia matemaatika riigieksami tulemuse alusel taotleda lävendi täitmist. Lävendi täitmiseks peab laia matemaatika riigieksami tulemus olema vähemalt 40 punkti.
  4. Kandidaat võib esitada avalduse kahele konkursile.
  5. Õppetöö toimub eesti keeles, täiskoormusega (30 EAP semestris), päeva- ja kaugõppes.
  6. Sisseastuja, kes on sooritanud emakeele riigieksami mõnes muus keeles, saab kandideerida juhul kui tema eesti keele kui teise keele riigieksami või eesti keele B-2 taseme eksami tulemus on vähemalt 70 punkti. Vastuvõtukomisjonil on õigus suunata vastuvõetud üliõpilased, kes on sooritanud emakeele riigieksami mõnes muus keeles, TTK eesti keele intensiivkursusele, mis toimub augustis 2019.a.
  7. Õpingute alustamine TTKs on tasuta, tasuliseks muutub õppimine siis, kui oled rakenduskõrghariduses õppinud üle poole nominaalaja õppekulusid hüvitamata või soovid alustada õpinguid TTKs samal erialal, kus oled õpingud katkestanud kahe viimase aasta jooksul.

Täiendavad konkursipunktid:

1) eelneva haridustaseme kuld- või hõbemedaliga või kiitusega (kutsekeskharidus) lõpetanud, samuti gümnaasiumiastme  üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus osalenud kandidaadid – kolm lisapunkti;

2) TTK füüsika ning rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursuse täismahus lõpetanud kandidaadid – 0,5 punkti.

 3) TTK matemaatika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud üliõpilaskandidaatidele – 1 lisapunkt.  

4) Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursuse katsetel positiivse tulemuse saanud kandidaatidelt ei nõuta joonistamise ja kompositsioonikatse sooritamist vastuvõtuperioodil. Vaata lisaks:  Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursus.

Soodustused kutseõppeasutuse lõpetanutele:

Kandideerides sarnasele õppekavale, mis on läbitud kutseõppeasutuses, saab kandideerida kutsekeskharidust tõendava dokumendi lõputunnistuse  keskmise hinde alusel  eraldi pingereas. Kandideerida saab järgmistele õppekavadele: hoonete ehitus, teedeehitus, rakendusgeodeesia, kinnisvara korrashoid, elektritehnika, masinaehitus, autotehnika, robotitehnika  ning transport ja logistika. Avaldus tuleks esitada SAISis ja vajadusel laadida avaldusele vajalikud dokumendid. E-postiga saadetud dokumendid peavada olema digitaaalselt allkirjastatud.

Juhul kui antud kriteeriumitele vastavaid kandideerijaid on vähem, lisatakse õppekohad põhikonkursi õppekohtadele.

Tallinna Tehnikakõrgkooli 2019/2020.õppeaasta rakendusarhitektuuri õppekava sisseastumiskatsete ja autotehnika ning transpordi ja logistika õppekavade erialasobivustestide sisu, hindamisskaala ja korralduse info avaldatakse  märtsis.

 

TTK Nõukogu otsus: TTK vastuvõtutingimused ja kord 2019-2020. õppeaastal

Lisa 1: TTK vastuvõtutingimustele ja –korrale 2019/2020.õppeaastal

Küsimused saab saata meilile vastuvott[ät]tktk.ee või helistada 666 4521.


  • Jaga: