Prindi

Vastuvõtt 2018

Vastuvõtt 2018:

  1. Tallinna Tehnikakõrgkooli saab kandideerida kesk- või kutsekeskharidusega või sellele vastava välisriigis saadud  kvalifikatsiooniga.
  2. Kandidaatide vastuvõtul kasutatakse lävendi ja pingerea kombineeritud varianti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel lähtuvalt  lõputunnistuse keskmisest hindest ja vastuvõtutingimuste täitmisel saadud punktidest. Arvesse lähevad kõik lõputunnistuse hinded (v.a. eksamid). Kandideerimiseks nõutav minimaalne keskharidust tõendava dokumendi  keskmine hinne (lävend) on 3,4Järgmistel õppekavadel tuleb lisaks sooritada katsed või vastuvõtutestid: rakendusarhitektuur (joonistamine ja kompositsioon), autotehnika (vastuvõtutest) ning transport ja logistika (vastuvõtutest).
  3. Kandidaat võib esitada avalduse kahele konkursile.
  4. Õppetöö toimub eesti keeles, täiskoormusega (30 EAP semestris), päeva- ja kaugõppes.
  5. Sisseastuja, kes on sooritanud emakeele riigieksami mõnes muus keeles, saab kandideerida juhul kui tema eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus on vähemalt 70 palli ( B2).
  6. Õpingute alustamine TTKs on tasuta, tasuliseks muutub õppimine siis kui oled rakenduskõrghariduses õppinud üle poole nominaalaja õppekulusid hüvitamata või soovid alustada õpinguid TTKs  samal erialal, kus oled õpingud katkestanud kahe viimase aasta jooksul.

Täiendavad konkursipunktid:

1) eelneva haridustaseme kuld- või hõbemedaliga või kiitusega (kutsekeskharidus) lõpetanud, samuti gümnaasiumiastme  üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus osalenud kandidaadid – kolm lisapunkti;

2) projekti TEHNOCUM huviringide töös osalenud gümnaasiumi õpilased kandideerimisel hoonete ehituse, masinaehituse ning tehnomaterjalide ja turunduse õppekohale – üks lisapunkt;
3) TTK insenerihariduse alusõpingute füüsika kursuse ning rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursuse täismahus lõpetanud kandidaadid – 0,5 punkti.
4) TTK vastuvõtukomisjon annab 0,5 lisapunkti TTK insenerihariduse alusõpingute füüsikakursuse täismahus lõpetanud üliõpilaskandidaatidele ja 1 lisapunkti TTK matemaatika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud üliõpilaskandidaatidele. Vaata lisaks: https://www.tktk.ee/kursus/insenerihariduse-alusopingute-kursus-ii-moodul-matemaatika.
Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursuse katsetel positiivse tulemuse saanud kandidaatidelt ei nõuta joonistamise ja kompositsioonikatse sooritamist vastuvõtuperioodil. Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursus.

  • Soodustused kutseõppeasutuse lõpetanutele – kandideerides sarnasele õppekavale, mis on läbitud kutseõppeasutuses, saab kandideerida kutsekeskharidust tõendava dokumendi lõputunnistuse  keskmise hinde alusel (minimaalne 3,4) eraldi pingereas. Kandideerida saab järgmistele õppekavadele: hoonete ehitus, teedeehitus, rakendusgeodeesia, kinnisvara korrashoid, elektritehnika, masinaehitus, autotehnika ning transport ja logistika. Avalduse sisestamist tuleks alustada SAISis ja seejärel esitada   lõpudokumendid  kooli vastuvõttu!
  • Tootmise ja tootmiskorralduse õppekava õppekohtadest 40% moodustavad töötleva tööstuse valdkonna kutseõppe lõpetanud või töötleva tööstuse ettevõttes vähemalt kaheaastase töökogemusega ja sama ettevõtte soovituskirjaga kandideerijad.
  • Juhul kui antud kriteeriumitele vastavaid kandideerijaid on vähem, lisatakse õppekohad põhikonkursi õppekohtadele.

Tallinna Tehnikakõrgkooli 2018/2019. õppeaasta sisseastumiskatsete ja -testide sisu, hindamisskaala ja korraldus

TTK Nõukogu otsus: TTK vastuvõtutingimused ja kord 2018 -2019. õppeaastal

Küsimused saab saata meilile vastuvott[ät]tktk.ee või helistada 666 4521.


  • Jaga: