Prindi

Vastuvõtt 2020

Vastuvõtt 2020

 1. Tallinna Tehnikakõrgkooli saab kandideerida kesk- või kutsekeskharidusega või sellele vastava välisriigis saadud kvalifikatsiooniga.
 2. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel lähtuvalt lõputunnistuse keskmisest hindest ja vastuvõtutingimuste täitmisel saadud punktidest.
 3. Kui kandidaadi keskharidust tõendaval dokumendil märgitud keskmine hinne on madalam kui kõrgkooli sisseastumiseks nõutav lõputunnistuse keskmise hinde lävend, on kandidaadil võimalus laia matemaatika riigieksami tulemuse alusel taotleda lävendi täitmist. Lävendi täitmiseks peab laia matemaatika riigieksami tulemus olema vähemalt 40 punkti.
 4. Kandidaat võib esitada avalduse kahele konkursile.
 5. Õppetöö toimub eesti keeles, täiskoormusega (30 EAP semestris), päeva- ja kaugõppes, sõltuvalt õppekavast 3-4 aastat. TTK teenusmajanduse instituudi õppekavade ning tootmise ja tootmiskorralduse õppekava kaugõppe õppetöö toimub Lääne-Virumaal, Mõdrikul.
 6. Sisseastuja, kes on sooritanud emakeele riigieksami mõnes muus keeles, saab kandideerida juhul kui tema eesti keele kui teise keele riigieksami või eesti keele B-2 taseme eksami tulemus on vähemalt 70 punkti. Vastuvõtukomisjonil on õigus suunata vastuvõetud üliõpilased, kes on sooritanud emakeele riigieksami mõnes muus keeles, TTK eesti keele intensiivkursusele, mis toimub augustis 2020.a.
 7. Õpingute alustamine TTKs on tasuta, tasuliseks muutub õppimine siis, kui oled rakenduskõrghariduses õppinud üle poole nominaalaja õppekulusid hüvitamata või soovid alustada õpinguid TTKs samal erialal, kus oled õpingud katkestanud kahe viimase aasta jooksul.
 8. Abituriendid on  kuni gümnaasiumi lõpetamiseni ning riigieksamite tulemuste selgumiseni vastu võetud tinglikult.

Täiendavad konkursipunktid:

 1. eelneva haridustaseme kuld- või hõbemedaliga või kiitusega (kutsekeskharidus) lõpetanud, samuti gümnaasiumiastme üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus osalenud kandidaadid – kolm lisapunkti;
 2. TTK füüsika ning rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursuse täismahus lõpetanud kandidaadid – 0,5 punkti.
 3. TTK matemaatika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud üliõpilaskandidaadid – 1 lisapunkt.
 4. Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursuse katsetel positiivse (5) tulemuse saanud kandidaatidelt ei nõuta joonistamise ja kompositsioonikatse sooritamist vastuvõtuperioodil. Vaata lisaks: Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursus.
 5. Ehitusvaldkonnas vähemalt kaheaastase töökogemuse ja sama ettevõtte soovituskirjaga üliõpilaskandidaatidele kandideerimisel hoonete ehituse või teedeehituse kaugõppe õppekohale ning töötleva tööstuse ettevõttes vähemalt kaheaastase töökogemuse ja sama ettevõtte soovituskirjaga üliõpilaskandidatidele kandideerimisel tootmise ja tootmiskorralduse õppekava kaugõppe õppekohale – 0,5 lisapunkti.
 6. Ehitusvaldkonna kutsekeskharidusega lõpetanud kandideerimisel hoonete ehituse ja teedeehituse kaugõppe õppekohale ning töötleva tööstuse kutsekeskharidusega lõpetanud kandideerimisel tootmise ja tootmiskorralduse õppekava kaugõppe õppekohale – 0,5 lisapunkti.

Soodustused kutsekeskharidusega kandidaatidele:

Kandideerides sarnasele õppekavale, mis on läbitud kutseõppeasutuses, saab kandideerida kutsekeskharidust tõendava dokumendi lõputunnistuse  keskmise hinde alusel  eraldi pingereas. Kandideerida saab järgmistele õppekavadele:

Päevaõpe – hoonete ehitus, teedeehitus ja elektritehnika.

Päeva- ja kaugõpe – autotehnika, masinaehitus ning transport ja logistika.

Avaldus tuleb esitada SAISis ja vajadusel (kui avaldusele ei tule registritest haridusandmeid) laadida avaldusele ka vajalikud dokumendid. E-postiga saadetud dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud. Kõikide avaldustega tutvub vastuvõtutöötaja, kes vajadusel lisab puuduvad andmed ja kinnitab avalduse.

Juhul kui antud kriteeriumitele vastavaid kandideerijaid on vähem, lisatakse õppekohad põhikonkursi õppekohtadele.

Tallinna Tehnikakõrgkooli 2020/2021.õppeaasta rakendusarhitektuuri õppekava sisseastumiskatsete ja autotehnika erialasobivustestide sisu, hindamisskaala ja korralduse info on kodulehel.

Avalduste ja dokumentide vastuvõtt kohapeal (kui avalduse esitamine SAISis ei ole võimalik) toimub 25. juunist 9. juulini tööpäevadel kl 9-12-ni TTK peamajas, Pärnu mnt.62 või Teenusmajanduse instituudis, Lääne-Virumaal, Mõdrikul, Tiigivahe tee 2.

Vastuvõetute esmane nimekiri avaldatakse 13. juulil. Oma õppekoha kinnitamiseks on aega 3 tööpäeva. Kinnituse tegemata jätmine loetakse õppekohast loobumiseks ja vabanenud õppekohale kutsutakse paremusjärjestuses järgmine kandidaat.

Küsimused saab saata meilile vastuvott[ät]tktk.ee või helistada 666 4521.

TTK vastuvõtutingimused ja -kord 2020/2021.õa

TTK 2020/2021.õa vastuvõtutingimuste lisa 1

Küsimused/vastused: 

Lõpetan kooli tänavu. Kuidas saan kandideerida?

Kandidaadid, kes ei ole veel saanud kesk- või kutsekeskhariduse lõputunnistust, saavad avalduse esitada, aga peale vastuvõtutöötaja kinnitust  jääb avaldus  staatusesse „tingimuslikult kandideeriv“, seni kuni SAIS saab andmebaasidest lõputunnistuse ja hinnetelehe. Gümnaasiumi lõputunnistus ja hinnete keskmine tulevad esitatud avaldustele automaatselt. Kutsekeskharidusega kandideerijate avaldustele tuleb info lõpetatud kooli kohta aga hinneteleht tuleb avaldusele laadida, et vastuvõtutöötaja saaks sisestada hinded.

Mulle ei sobi vastuvõtutestiks või -katseks määratud aeg. Kas ma saan sellel osaleda muul ajal?

Vastuvõtutestid ja -katsed toimuvad kõrgkooli nõukogu poolt kinnitatud perioodil. Väljaspool kinnitatud perioodi vastuvõtuvestlusi ega -katseid ei toimu.

Kui pikk on õppeaeg ja millise haridustunnistuse saan lõpetamisel?

Õpiaeg on õppekavadel erinev, kas 3, 3,5 või 4 aastat. Vaata täpsemalt vastuvõtutingimuste lisa 1 tabelist. TTK lõpetajad saavad rakenduskõrghariduse ja neile omistatakse bakalaureuse kraad.

Mida tähendab õppevorm päevaõpe/kaugõpe (kombineeritud) elektritehnika erialal?

Õpingud kahel esimesel õppeaastal toimuvad päevaõppes, kolmas ja neljas kursus õpitakse kaugõppe õppevormis.

Kas Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudi õppetöö toimub Mõdrikul või toimub osa õppetööst Tallinnas?

2020/2021.õa kavandatav õppetöö toimub Mõdrikul.


 • Jaga: