Prindi

Vastuvõtuarvud

1. Vastuvõtt paremusjärjestuse alusel.

Paremusjärjestus kujuneb õppekavale kinnitatud vastuvõtutingimuste täitmisel saadud punktide summast. Vastu võetakse kandidaadid, kelle punktisumma mahub planeeritud õppekohtade arvu sisse.

Õppekava Päevaõpe Kaugõpe Üldarv
Kesk-
haridus
Sama kutsekesk-haridus Kesk-
haridus
Sama kutsekesk-haridus
Autotehnika 30 5 15 5 55
Elektritehnika 25 5 X X 30
Hoonete ehitus 25 10 24 6 65
Kinnisvara korrashoid 20 5 X X 25
Masinaehitus 25 5 15 5 50
Rakendusarhitektuur 30 X X X 30

Rõiva- ja tekstiiliala

ressursikorraldus

15 X 20 X 35
Rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia 30 X X X 30
Teedeehitus 30 5 25 5 65
Tootmine ja tootmiskorraldus 20 5 15 10 50
Transport ja logistika 30 5 30 5 70
Transpordi- ja liikluskorraldus. Peaeriala: Maanteetranspordi tehnoloogia ja liikluskorraldus 25 X X X 25
Tööstustehnoloogia ja turundus 25 X X X 25
ÜLDARVUD 330 45 144 36 555

2. Lävendipõhine vastuvõtt.

Kui kandidaadi kesk- või kutsekeskhariduse lõputunnistuse keskmine hinne on võrdne või suurem õppekavale kehtestatud lävendist (3,4), on õppekoht Tallinna Tehnikakõrgkoolis garanteeritud sõltumata õppekohtade arvust.

Õppekava Päevaõpe Kaugõpe Üldarv
Keskkonnatehnoloogia ja –juhtimine 25 X 25
Rakendusgeodeesia 20 X 20
Transpordi- ja liikluskorraldus. Peaeriala: Raudteetranspordi tehnoloogia ja liikluskorraldus X 15 15

 


  • Jaga: