Prindi

Vastuvõtutingimused õppekavati

Siin lehel leiad info täpsemate vastuvõtutingimuste kohta õppekavade kaupa:

RAKENDUSARHITEKTUUR
HOONETE EHITUS
TEEDEEHITUS
RAKENDUSGEODEESIA
KINNISVARA KORRASHOID
TRANSPORT JA LOGISTIKA
TRANSPORDI- JA LIIKLUSKORRALDUS
OSTU- JA HANKEKORRALDUS
KESKKONNATEHNOLOOGIA – JA JUHTIMINE
TOOTMINE JA TOOTMISKORRALDUS
MOETÖÖSTUS
AUTOTEHNIKA
ELEKTRITEHNIKA
ROBOTITEHNIKA
MASINAEHITUS
ÄRIJUHTIMINE
MAJANDUSARVESTUS
SOTSIAALTÖÖ
TEABEHALDUSE JA INFOSÜSTEEMIDE KORRALDAMINE

RAKENDUSARHITEKTUUR

Arhitektuuriinstituut

Õppeaeg: 4 aastat

Õppemaht: 240 EAP

Haridustase        Rakenduskõrgharidus

Kvalifikatsioon   Tehnikateaduse bakalaureus

Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 6. tase

Õppevorm: päevane õpe

Vastuvõtutingimus 2021.-2022.õa Lävend

Lõputunnistuse keskmine hinne (arvestatakse kõiki hindeid, v.a. lõputööd ja eksamid)

Joonistamise katse

Kompositsiooni katse

3,4

Täiendavad konkursipunktid:

Hõbe- või kuldmedali ja kiitusega (kutsekeskharidus) lõpetamise eest ja gümnaasiumiastme (10.–12. klass) üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus osalenud üliõpilaskandidaatidele lisatakse vastuvõtu punktisummale täiendavalt kolm konkursipunkti.

TTK vastuvõtukomisjon annab 0,5 lisapunkti TTK füüsika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud ja 1 lisapunkti TTK matemaatika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud üliõpilaskandidaatidele.

Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursuse katsetel positiivse (5) tulemuse saanud kandidaatidelt ei nõuta joonistamise ja kompositsioonikatse sooritamist vastuvõtuperioodil ning tulemused lisatakse peale katsete toimumist pingeridadele. Vaata lisaks: Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursus. Vastuvõtu küsimused: Tiiu Rivis, õppekorralduse spetsialist, vastuvott@tktk.ee, 6664521

Õppekava

HOONETE EHITUS

Ehitusinstituut

Õppeaeg: 4 aastat

Õppemaht: 240 EAP

Haridustase        Rakenduskõrgharidus

Kvalifikatsioon   Tehnikateaduse bakalaureus

Ehitusinseneri esmakutse (EKR 6. tase).

Õppevormid: päevaõpe, kaugõpe

Vastuvõtutingimus 2021.-2022.õa Lävend
Lõputunnistuse keskmine hinne (arvestatakse kõiki hindeid, v.a. lõputööd ja eksamid) 3,4

Päevaõppes saab ehitusvaldkonna kutsekeskharidusega kandideerida 10le õppekohale eraldi konkursil, kandideeritakse kutsekeskhariduse lõputunnistuse keskmise hinde alusel.

Täiendavad konkursipunktid:

Üliõpilaskandidaat saab sooritada TTK akadeemilise testi, mis annab kuni 1 lisapunkti.

Hõbe- või kuldmedali ja kiitusega (kutsekeskharidus) lõpetamise eest ja gümnaasiumiastme (10.–12. klass) üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus osalenud üliõpilaskandidaatidele lisatakse vastuvõtu punktisummale täiendavalt kolm konkursipunkti.

TTK vastuvõtukomisjon annab 0,5 lisapunkti TTK füüsika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud ja 1 lisapunkti TTK matemaatika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud üliõpilaskandidaatidele.

Kaugõppes  lisatakse ehitusvaldkonna kutseõppe lõpetanud või ehitusettevõttes töötava ja vähemalt kaheaastase töökogemusega ning sama ettevõtte soovituskirjaga kandideerijatele 0,5 lisapunkti. Ettevõtte juhi digiallkirjaga soovituskiri tuleb saata kooli vastuvõtu aadressile vastuvott@tktk.ee. Lisadokumente saab esitada kuni 30. juunini. 

Vastuvõtu küsimused: Tiiu Rivis, õppekorralduse spetsialist, vastuvott@tktk.ee, 6664521

Õppekava

TEEDEEHITUS

Ehitusinstituut

Õppeaeg: 4 aastat

Õppemaht: 240 EAP

Haridustase        Rakenduskõrgharidus

Kvalifikatsioon   Tehnikateaduse bakalaureus

Teedeinseneri esmakutse (EKR 6. tase).

Õppevormid: päevaõpe, kaugõpe

Vastuvõtutingimus 2021.-2022.õa Lävend
Lõputunnistuse keskmine hinne (arvestatakse kõiki hindeid, v.a. lõputööd ja eksamid) 3,4

Päevaõppes saab ehitusvaldkonna kutsekeskharidusega kandideerida viiele õppekohale eraldi konkursil, arvestatakse kutsekeskhariduse lõputunnistuse keskhinnet.

Täiendavad konkursipunktid:

Üliõpilaskandidaat saab sooritada TTK akadeemilise testi, mis annab kuni 1 lisapunkti.

Hõbe- või kuldmedali ja kiitusega (kutsekeskharidus) lõpetamise eest ja gümnaasiumiastme (10.–12. klass) üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus osalenud üliõpilaskandidaatidele lisatakse vastuvõtu punktisummale täiendavalt kolm konkursipunkti.

TTK vastuvõtukomisjon annab 0,5 lisapunkti TTK füüsika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud ja 1 lisapunkti TTK matemaatika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud üliõpilaskandidaatidele.

Kaugõppes lisatakse ehitusvaldkonna kutseõppe lõpetanud või ehitusettevõttes töötava ja vähemalt kaheaastase töökogemusega ning sama ettevõtte soovituskirjaga kandideerijatele 0,5 lisapunkti.

Vastuvõtu info: Tiiu Rivis, õppekorralduse spetsialist, vastuvott@tktk.ee, 6664521

Õppekava

RAKENDUSGEODEESIA

Ehitusinstituut

Õppeaeg 4 aastat

Õppekava maht 240 EAP

Haridustase        Rakenduskõrgharidus

Kvalifikatsioon   Tehnikateaduse bakalaureus

Kvalifikatsiooni tase: Eesti ja Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku 6. tase

Õppevorm: kaugõpe

Vastuvõtutingimus 2021.-2022.õa Lävend
Lõputunnistuse keskmine hinne (arvestatakse kõiki hindeid, v.a. lõputööd ja eksamid) 3,4

Täiendavad konkursipunktid:

Üliõpilaskandidaat saab sooritada TTK akadeemilise testi, mis annab kuni 1 lisapunkti.

Ehitusvaldkonna kutseõppe lõpetanud või ehitusettevõttes töötava ja vähemalt kaheaastase töökogemusega ning sama ettevõtte soovituskirjaga kandideerijatele lisatakse 0,5 lisapunkti.

Hõbe- või kuldmedali ja kiitusega (kutsekeskharidus) lõpetamise eest ja gümnaasiumiastme (10.–12. klass) üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus osalenud üliõpilaskandidaatidele lisatakse vastuvõtu punktisummale täiendavalt kolm konkursipunkti.

TTK vastuvõtukomisjon annab 0,5 lisapunkti TTK füüsika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud ja 1 lisapunkti TTK matemaatika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud üliõpilaskandidaatidele.

Vastuvõtu info: Tiiu Rivis, õppekorralduse spetsialist, vastuvott@tktk.ee, 6664521

Õppekava

KINNISVARA KORRASHOID

Ehitusinstituut

Õppeaeg: 3,5 aastat

Õppemaht: 210 EAP

Haridustase        Rakenduskõrgharidus

Kvalifikatsioon   Tehnikateaduse bakalaureus

Kinnisvara korrashoiu spetsialist, (EKR) 6. tase

Õppevorm: päevane õpe

Vastuvõtutingimus 2021.-2022.õa Lävend
Lõputunnistuse keskmine hinne (arvestatakse kõiki hindeid, v.a. lõputööd ja eksamid) 3,4

Täiendavad konkursipunktid:

Üliõpilaskandidaat saab sooritada TTK akadeemilise testi, mis annab kuni 1 lisapunkti.

Hõbe- või kuldmedali ja kiitusega (kutsekeskharidus) lõpetamise eest ja gümnaasiumiastme (10.–12. klass) üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus osalenud üliõpilaskandidaatidele lisatakse vastuvõtu punktisummale täiendavalt kolm konkursipunkti.

TTK vastuvõtukomisjon annab 0,5 lisapunkti TTK füüsika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud ja 1 lisapunkti TTK matemaatika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud üliõpilaskandidaatidele.

Vastuvõtu küsimused: Tiiu Rivis, õppekorralduse spetsialist, vastuvott@tktk.ee, 6664521

Õppekava

TRANSPORT JA LOGISTIKA

Logistikainstituut

Õppeaeg: 3,5 aastat

Õppemaht: 210 EAP

Haridustase        Rakenduskõrgharidus

Kvalifikatsioon   Tehnikateaduse bakalaureus

Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase 6.

Õppevormid: päevaõpe, kaugõpe

Vastuvõtutingimus 2021.-2022.õa Lävend
Lõputunnistuse keskmine hinne (arvestatakse kõiki hindeid, v.a. lõputööd ja eksamid) 3,4

Päeva- ja kaugõppes saab transpordi ja logistika valdkonna kutsekeskharidusega kandideerida viiele õppekohale eraldi konkursil, arvestatakse kutsekeskhariduse lõputunnistuse keskhinnet.

Täiendavad konkursipunktid:

Üliõpilaskandidaat saab sooritada TTK akadeemilise testi, mis annab kuni 1 lisapunkti.

Hõbe- või kuldmedali ja kiitusega (kutsekeskharidus) lõpetamise eest ja gümnaasiumiastme (10.–12. klass) üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus osalenud üliõpilaskandidaatidele lisatakse vastuvõtu punktisummale täiendavalt kolm konkursipunkti.

TTK vastuvõtukomisjon annab 0,5 lisapunkti TTK füüsika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud ja 1 lisapunkti TTK matemaatika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud üliõpilaskandidaatidele.

Vastuvõtu küsimused: Tiiu Rivis, õppekorralduse spetsialist, vastuvott@tktk.ee, 6664521

Õppekava

TRANSPORDI- JA LIIKLUSKORRALDUS

Logistikainstituut

Transpordi- ja liikluskorralduse eriala jaguneb:

  • Maanteetranspordi tehnoloogia ja liikluskorraldus
  • Raudteetranspordi tehnoloogia ja liikluskorraldus

Õppeaeg: 3,5 aastat

Õppemaht: 210 EAP

Haridustase        Rakenduskõrgharidus

Kvalifikatsioon   Tehnikateaduse bakalaureus

Õppevorm: kaugõpe

Vastuvõtutingimus 2021.-2022.õa Lävend
Lõputunnistuse keskmine hinne (arvestatakse kõiki hindeid, v.a. lõputööd ja eksamid) 3,4

Täiendavad konkursipunktid:

Üliõpilaskandidaat saab sooritada TTK akadeemilise testi, mis annab kuni 1 lisapunkti.

Hõbe- või kuldmedali ja kiitusega (kutsekeskharidus) lõpetamise eest ja gümnaasiumiastme (10.–12. klass) üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus osalenud üliõpilaskandidaatidele lisatakse vastuvõtu punktisummale täiendavalt kolm konkursipunkti.

TTK vastuvõtukomisjon annab 0,5 lisapunkti TTK füüsika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud ja 1 lisapunkti TTK matemaatika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud üliõpilaskandidaatidele.

Vastuvõtu küsimused: Tiiu Rivis, õppekorralduse spetsialist, vastuvott@tktk.ee, 6664521

Õppekava

OSTU- JA HANKEKORRALDUS

Logistikainstituut

Õppeaeg: 3,5 aastat

Õppemaht: 210 EAP

Haridustase        Rakenduskõrgharidus

Kvalifikatsioon   Sotsiaalteaduse bakalaureus

Õppevorm: päevaõpe

Vastuvõtutingimus 2021.-2022.õa Lävend
Lõputunnistuse keskmine hinne (arvestatakse kõiki hindeid, v.a. lõputööd ja eksamid) 3,4

Täiendavad konkursipunktid:

Üliõpilaskandidaat saab sooritada TTK akadeemilise testi, mis annab kuni 1 lisapunkti.

Hõbe- või kuldmedali ja kiitusega (kutsekeskharidus) lõpetamise eest ja gümnaasiumiastme (10.–12. klass) üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus osalenud üliõpilaskandidaatidele lisatakse vastuvõtu punktisummale täiendavalt kolm konkursipunkti.

TTK vastuvõtukomisjon annab 0,5 lisapunkti TTK füüsika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud ja 1 lisapunkti TTK matemaatika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud üliõpilaskandidaatidele.

Vastuvõtu küsimused: Tiiu Rivis, õppekorralduse spetsialist, vastuvott@tktk.ee, 6664521

Õppekava

KESKKONNATEHNOLOOGIA – JA JUHTIMINE

Tehnoloogia ja ringmajanduse instituut

Õppeaeg: 3,5 aastat

Õppemaht: 210 EAP

Haridustase        Rakenduskõrgharidus

Kvalifikatsioon   Tehnikateaduse bakalaureus

Õppevorm: päevaõpe

Vastuvõtutingimus 2021.-2022.õa Lävend
Lõputunnistuse keskmine hinne (arvestatakse kõiki hindeid, v.a. lõputööd ja eksamid) 3,4

Täiendavad konkursipunktid:

Üliõpilaskandidaat saab sooritada TTK akadeemilise testi, mis annab kuni 1 lisapunkti.

Hõbe- või kuldmedali ja kiitusega (kutsekeskharidus) lõpetamise eest ja gümnaasiumiastme (10.–12. klass) üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus osalenud üliõpilaskandidaatidele lisatakse vastuvõtu punktisummale täiendavalt kolm konkursipunkti.

TTK vastuvõtukomisjon annab 0,5 lisapunkti TTK füüsika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud ja 1 lisapunkti TTK matemaatika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud üliõpilaskandidaatidele.

Vastuvõtu küsimused: Tiiu Rivis, õppekorralduse spetsialist, vastuvott@tktk.ee, 6664521

Õppekava

TOOTMINE JA TOOTMISKORRALDUS

Tehnoloogia ja ringmajanduse Instituut

Õppeaeg: 3,5 aastat

Õppemaht: 210 EAP

Haridustase        Rakenduskõrgharidus

Kvalifikatsioon   Tehnikateaduse bakalaureus

Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 6. tase

Õppevormid: päevaõpe, kaugõpe

Päevaõpe toimub Tallinnas ja kaugõpe Lääne-Virumaal TTK Mõdrikul asuvas teenusmajanduse instituudis

Vastuvõtutingimus 2021.-2022.õa Lävend
Lõputunnistuse keskmine hinne (arvestatakse kõiki hindeid, v.a. lõputööd ja eksamid) 3,4

Täiendavad konkursipunktid:

Üliõpilaskandidaat saab sooritada TTK akadeemilise testi, mis annab kuni 1 lisapunkti.

Hõbe- või kuldmedali ja kiitusega (kutsekeskharidus) lõpetamise eest ja gümnaasiumiastme (10.–12. klass) üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus osalenud üliõpilaskandidaatidele lisatakse vastuvõtu punktisummale täiendavalt kolm konkursipunkti.

TTK vastuvõtukomisjon annab 0,5 lisapunkti TTK füüsika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud ja 1 lisapunkti TTK matemaatika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud üliõpilaskandidaatidele.

Kaugõppes lisatakse tootmise ja tootmiskorralduse valdkonna kutseõppe lõpetanud või tootmise ja tootmiskorralduse valdkonnas töötava ja vähemalt kaheaastase töökogemusega ning sama ettevõtte soovituskirjaga kandideerijatele 0,5 lisapunkti. Ettevõtte juhi digiallkirjaga soovituskiri tuleb saata kooli vastuvõtu aadressile vastuvott@tktk.ee. Lisadokumente saab esitada kuni 30. juunini.

Vastuvõtu küsimused: Tiiu Rivis, õppekorralduse spetsialist, vastuvott@tktk.ee, 6664521

Õppekava

MOETÖÖSTUS

Spetsialiseerumised (eraldi konkursid)

  • rõivaste tehniline disain
  • tekstiiltoodete tehnoloogia ja tootearendus

Õppeaeg: 3,5 aastat

Õppemaht: 210 EAP

Haridustase        Rakenduskõrgharidus

Kvalifikatsioon   Tehnikateaduse bakalaureus

Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 6. tase

Õppevormid: päevane õpe

Vastuvõtutingimus 2021.-2022.õa Lävend
Lõputunnistuse keskmine hinne (arvestatakse kõiki hindeid, v.a. lõputööd ja eksamid) 3,4

Täiendavad konkursipunktid:

Üliõpilaskandidaat saab sooritada TTK akadeemilise testi, mis annab kuni 1 lisapunkti.

Hõbe- või kuldmedali ja kiitusega (kutsekeskharidus) lõpetamise eest ja gümnaasiumiastme (10.–12. klass) üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus osalenud üliõpilaskandidaatidele lisatakse vastuvõtu punktisummale täiendavalt kolm konkursipunkti.

TTK vastuvõtukomisjon annab 0,5 lisapunkti TTK füüsika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud ja 1 lisapunkti TTK matemaatika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud üliõpilaskandidaatidele.

Vastuvõtu küsimused: Tiiu Rivis, õppekorralduse spetsialist, vastuvott@tktk.ee, 6664521

Õppekava

AUTOTEHNIKA

Tehnikainstituut

Õppeaeg: 3,5 aastat

Õppemaht: 210 EAP

Haridustase        Rakenduskõrgharidus

Kvalifikatsioon   Tehnikateaduse bakalaureus

Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase 6

Õppevormid: päevaõpe, kaugõpe

Vastuvõtutingimus 2021.-2022.õa Lävend
Lõputunnistuse keskmine hinne (arvestatakse kõiki hindeid, v.a. lõputööd ja eksamid) Vastuvõtutest 3,4

Täiendavad konkursipunktid:

Hõbe- või kuldmedali ja kiitusega (kutsekeskharidus) lõpetamise eest ja gümnaasiumiastme (10.–12. klass) üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus osalenud üliõpilaskandidaatidele lisatakse vastuvõtu punktisummale täiendavalt kolm konkursipunkti.

TTK vastuvõtukomisjon annab 0,5 lisapunkti TTK füüsika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud ja 1 lisapunkti TTK matemaatika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud üliõpilaskandidaatidele.

Kaugõppes lisatakse autotehnika valdkonna ettevõttes iga töötatud aasta eest ettevõtte soovituskirjaga kandideerijatele 0,1 lisapunkti.

Vastuvõtu küsimused: Tiiu Rivis, õppekorralduse spetsialist, vastuvott@tktk.ee, 6664521

Õppekava

ELEKTRITEHNIKA

Tehnikainstituut

Õppeaeg: 3,5 aastat

Õppemaht: 210 EAP

Haridustase        Rakenduskõrgharidus

Kvalifikatsioon   Tehnikateaduse bakalaureus

Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase 6, elektriinsener

Õppevormid: päevaõpe /kombineeritud (2 aastat päeva- ja 1,5 aastat kaugõppes)

Vastuvõtutingimus 2021.-2022.õa Lävend
Lõputunnistuse keskmine hinne (arvestatakse kõiki hindeid, v.a. lõputööd ja eksamid) 3,4

Elektritehnika valdkonna kutsekeskharidusega saab kandideerida viiele õppekohale eraldi konkursil, arvestatakse kutsekeskhariduse lõputunnistuse keskmist hinnet.

Täiendavad konkursipunktid:

Üliõpilaskandidaat saab sooritada TTK akadeemilise testi, mis annab kuni 1 lisapunkti.

Hõbe- või kuldmedali ja kiitusega (kutsekeskharidus) lõpetamise eest ja gümnaasiumiastme (10.–12. klass) üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus osalenud üliõpilaskandidaatidele lisatakse vastuvõtu punktisummale täiendavalt kolm konkursipunkti.

TTK vastuvõtukomisjon annab 0,5 lisapunkti TTK füüsika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud ja 1 lisapunkti TTK matemaatika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud üliõpilaskandidaatidele.

Vastuvõtu küsimused: Tiiu Rivis, õppekorralduse spetsialist, vastuvott@tktk.ee, 6664521

Õppekava

ROBOTITEHNIKA

Tehnikainstituut

Õppeaeg: 4 aastat

Õppemaht: 240 EAP

Haridustase        Rakenduskõrgharidus

Kvalifikatsioon   Tehnikateaduse bakalaureus

Õppevorm: päevaõpe

Vastuvõtutingimus 2021.-2022.õa Lävend
Lõputunnistuse keskmine hinne (arvestatakse kõiki hindeid, v.a. lõputööd ja eksamid) 3,4

Täiendavad konkursipunktid:

Üliõpilaskandidaat saab sooritada TTK akadeemilise testi, mis annab kuni 1 lisapunkti.

Hõbe- või kuldmedali ja kiitusega (kutsekeskharidus) lõpetamise eest ja gümnaasiumiastme (10.–12. klass) üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus osalenud üliõpilaskandidaatidele lisatakse vastuvõtu punktisummale täiendavalt kolm konkursipunkti.

TTK vastuvõtukomisjon annab 0,5 lisapunkti TTK füüsika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud ja 1 lisapunkti TTK matemaatika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud üliõpilaskandidaatidele.

Vastuvõtu küsimused: Tiiu Rivis, õppekorralduse spetsialist, vastuvott@tktk.ee, 6664521

Õppekava

MASINAEHITUS

Tehnikainstituut

Õppeaeg: 4 aastat

Õppemaht: 240 EAP

Haridustase        Rakenduskõrgharidus

Kvalifikatsioon   Tehnikateaduse bakalaureus

Õppevormid: päevaõpe, kaugõpe

Vastuvõtutingimus 2021.-2022.õa Lävend
Lõputunnistuse keskmine hinne (arvestatakse kõiki hindeid, v.a. lõputööd ja eksamid) 3,4

Täiendavad konkursipunktid:

Üliõpilaskandidaat saab sooritada TTK akadeemilise testi, mis annab kuni 1 lisapunkti.

Hõbe- või kuldmedali ja kiitusega (kutsekeskharidus) lõpetamise eest ja gümnaasiumiastme (10.–12. klass) üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus osalenud üliõpilaskandidaatidele lisatakse vastuvõtu punktisummale täiendavalt kolm konkursipunkti.

TTK vastuvõtukomisjon annab 0,5 lisapunkti TTK füüsika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud ja 1 lisapunkti TTK matemaatika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud üliõpilaskandidaatidele.

Kaugõppes lisatakse masinaehituse valdkonna ettevõttes iga töötatud aasta eest ettevõtte soovituskirjaga kandideerijatele 0,1 lisapunkti.

Vastuvõtu küsimused: Tiiu Rivis, õppekorralduse spetsialist, vastuvott@tktk.ee, 6664521

Õppekava

ÄRIJUHTIMINE

Teenusmajanduse instituut

Õppeaeg: 3,5 aastat

Õppemaht: 210 EAP

Haridustase        Rakenduskõrgharidus

Kvalifikatsioon   Sotsiaalteaduse bakalaureus

Õppevorm: kaugõpe

Õppetöö toimub  Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudis Lääne-Virumaal Mõdrikul.

Vastuvõtutingimus 2021.-2022.õa Lävend
Lõputunnistuse keskmine hinne (arvestatakse kõiki hindeid, v.a. lõputööd ja eksamid) 3,4

Täiendavad konkursipunktid:

Üliõpilaskandidaat saab sooritada TTK akadeemilise testi, mis annab kuni 1 lisapunkti.

Hõbe- või kuldmedali ja kiitusega (kutsekeskharidus) lõpetamise eest ja gümnaasiumiastme (10.–12. klass) üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus osalenud üliõpilaskandidaatidele lisatakse vastuvõtu punktisummale täiendavalt kolm konkursipunkti.

TTK vastuvõtukomisjon annab 0,5 lisapunkti TTK füüsika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud ja 1 lisapunkti TTK matemaatika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud üliõpilaskandidaatidele.

Vastuvõtu küsimused: Tiiu Rivis, õppekorralduse spetsialist, vastuvott@tktk.ee, 6664521

Õppekava

MAJANDUSARVESTUS

Teenusmajanduse instituut

Õppeaeg: 3 aastat

Õppemaht: 180 EAP

Haridustase        Rakenduskõrgharidus

Kvalifikatsioon   Sotsiaalteaduse bakalaureus

Õppevorm: kaugõpe

Õppetöö toimub  Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudis Lääne-Virumaal Mõdrikul.

Vastuvõtutingimus 2021.-2022.õa Lävend
Lõputunnistuse keskmine hinne (arvestatakse kõiki hindeid, v.a. lõputööd ja eksamid) 3,4

Täiendavad konkursipunktid:

Üliõpilaskandidaat saab sooritada TTK akadeemilise testi, mis annab kuni 1 lisapunkti.

Hõbe- või kuldmedali ja kiitusega (kutsekeskharidus) lõpetamise eest ja gümnaasiumiastme (10.–12. klass) üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus osalenud üliõpilaskandidaatidele lisatakse vastuvõtu punktisummale täiendavalt kolm konkursipunkti.

TTK vastuvõtukomisjon annab 0,5 lisapunkti TTK füüsika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud ja 1 lisapunkti TTK matemaatika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud üliõpilaskandidaatidele.

Vastuvõtu küsimused: Tiiu Rivis, õppekorralduse spetsialist, vastuvott@tktk.ee, 6664521

Õppekava 

SOTSIAALTÖÖ

Teenusmajanduse instituut

Õppeaeg: 3 aastat

Õppemaht: 180 EAP

Haridustase        Rakenduskõrgharidus

Kvalifikatsioon   Sotsiaalteaduse bakalaureus

Õppevorm: päevaõpe, kaugõpe

Õppetöö toimub  Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudis Lääne-Virumaal Mõdrikul.

Vastuvõtutingimus 2021.-2022.õa Lävend
Lõputunnistuse keskmine hinne (arvestatakse kõiki hindeid, v.a. lõputööd ja eksamid) 3,4

Täiendavad konkursipunktid:

Üliõpilaskandidaat saab sooritada TTK akadeemilise testi, mis annab kuni 1 lisapunkti.

Hõbe- või kuldmedali ja kiitusega (kutsekeskharidus) lõpetamise eest ja gümnaasiumiastme (10.–12. klass) üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus osalenud üliõpilaskandidaatidele lisatakse vastuvõtu punktisummale täiendavalt kolm konkursipunkti.

TTK vastuvõtukomisjon annab 0,5 lisapunkti TTK füüsika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud ja 1 lisapunkti TTK matemaatika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud üliõpilaskandidaatidele.

Vastuvõtu küsimused: Tiiu Rivis, õppekorralduse spetsialist, vastuvott@tktk.ee, 6664521

Õppekava 

TEABEHALDUSE JA INFOSÜSTEEMIDE KORRALDAMINE

  • Juhiabi töö
  • Infosüsteemide korraldamine

Teenusmajanduse instituut

Õppeaeg: 3 aastat

Õppemaht: 180 EAP

Haridustase        Rakenduskõrgharidus

Kvalifikatsioon   Sotsiaalteaduse bakalaureus

Õppevorm: kaugõpe

Õppetöö toimub  Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudis Lääne-Virumaal Mõdrikul.

Vastuvõtutingimus 2021.-2022.õa Lävend
Lõputunnistuse keskmine hinne (arvestatakse kõiki hindeid, v.a. lõputööd ja eksamid) 3,4

Täiendavad konkursipunktid:

Üliõpilaskandidaat saab sooritada TTK akadeemilise testi, mis annab kuni 1 lisapunkti.

Hõbe- või kuldmedali ja kiitusega (kutsekeskharidus) lõpetamise eest ja gümnaasiumiastme (10.–12. klass) üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus osalenud üliõpilaskandidaatidele lisatakse vastuvõtu punktisummale täiendavalt kolm konkursipunkti.

TTK vastuvõtukomisjon annab 0,5 lisapunkti TTK füüsika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud ja 1 lisapunkti TTK matemaatika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud üliõpilaskandidaatidele.

Vastuvõtu küsimused: Tiiu Rivis, õppekorralduse spetsialist, vastuvott@tktk.ee, 6664521

Õppekava


  • Jaga: