ANNA PABERID SISSE
Alates 20.06

Miks Tallinna Tehnikakõrgkool?

Arhitektuur

Õppetöö tihe seotus praktikaga aitab Sul lõpetamise järel kiiresti leida erialase töö. Õpingute ajal saad osa võtta vähemalt ühest rahvusvahelisest workshopist. Tervelt kolmandik meie lõpetanutest jätkab õpinguid magistriõppes Eestis või teistes Euroopa riikides.

Ehitus

Meie instituudis käib teooria omandamine käsikäes praktikaga. Samas tehakse siin heal tasemel teadustööd, millest annavad tunnistust mitmed publikatsioonid ja patendid. Tulevikuehitusele mõeldes oleme sisustanud ka Baltimaades ainulaadse 3-D virtuaalreaalsuse labori.

Logistika

Logistikaspetsialistid ja -juhid on nõutud igas valdkonnas – 
transport, tootmine ja kaubandus. Tuleviku võtmesõnad on isesõitvad autod, targad teed, hüperloop, digitaliseerimine ja automatiseerimine. Meie praktilise kogemusega õppejõud aitavad sul saada valdkonna tegijaks.

Rõivad ja tekstiil

Kui sind huvitab rõivatööstuse tootearenduslik pool, siis vali meid. Võrreldes teiste ülikoolidega on õpe praktilisem ning koostöö õmblus-, tekstiili- ning kaubandusfirmadega on tihe. Lisaks rahvusvahelised sõprussuhted Euroopas.

Ringmajandus ja tehnoloogia

Töötatakse välja tootmistehnoloogiad, optimeeritakse tootmisprotsesse ja lahendatakse keskkonnaprobleeme. Tehnilise müügi valdkonnas arendatakse nii Sinu tehnilisi kui ka sotsiaalseid kompetentse, et oleksid võimeline täitma ka kõige nõudlikuma kliendi tehnoloogiliste lahenduste soove.

Tehnika

Insenere vajatakse kõikjal maailmas ning tehnikainstituudi lõpetajana pole Sul tööpuudust karta. Õpikeskkond on väga mõnus ning laborid on varustatud uusima tehnikaga. Meie kool on ainus, kus saad õppida masinaehitust rakendusliku kõrghariduse tasemel.