kirjeldus

Arhitektuuriõpe 70ndate lõpp

TEMTi liikluskabinet

Enda ehitatud võimlas

Isetegevuslaager Topul

1947-Industriaaltehnikum

Autolabor 60ndad

Auto elektrisüsteeme uurimas

Ehitusosakonna auditoorium

Insenergeodeesia

TEMT 1960ndad

Iluvõimlemisrühm

Elektiritehnika - 60ndad

Seinalehele poseerimas

Kultusõpikute autor A.Palu

Puidutöö praktika

Käed külge!

Keemialabor - 60ndate algus

Oktoobriparaadil. 1970ndad

TEMTi trummitüdrukud

Koolis tegutses auto-motoklubi

Metallide tehnoloogia

Liiklusõpetus

Raskejõustiklased

TEMT 70ndate lõpp

Ühiselamus

Ehituspraktika

Lugemissaalis diplomitöödega

H. Pärnamäe loeng

Metallide struktuutre uurimas

E. Viik õpilastega