Prindi

Rektori tervitus

Ühe kooli kujunemine pole üksnes hariduse arengulugu, vaid on oluline osa riigi ja rahvuse ajaloos. Eesti tehnikahariduse üheks teetähiseks saab pidada 1880. aastal avatud Tallinna Raudtee Tehnikakooli. Laiem tehnikaalane õppeasutus oli kavas rajada 1912. aastal, kuid mitmete keerdkäikude tõttu see ei õnnestunud ja 1915. aasta sügisel avati Tallinna Poeglaste Kommertskool, kus lisaks üldainetele õpetati erialaaineid. Selle kooli järeltulijateks on Tallinna Polütehnikum ja Tallinna Tehnikakõrgkool. Mõned aastad hiljem Eesti Tehnika Seltsi initsiatiivil läbiviidud kursused päädisid 1918. aastal Tallinna Tehnikumi loomisega, mille järeltulijaks on Tallinn Tehnikaülikool.

Selle perioodi arengut iseloomustavad mitmed koolide sulgemised ja taasavamised, ometigi tuleb hinnata tehtud panust väga oluliseks Eesti tehnikahariduse loomisel ja edendamisel. Lisan siia vaid ühe saavutuse: 1920ndate keskel tegid Eesti esimese purilennuki just tehnikagümnaasiumi õppurid.

Ka sellel ajal oli probleemiks valesti valitud õppekava ja õpingute katkestamine, kuid selle eest on meil laulutaat Gustav Ernesaks, üleilmselt tunnustatud teoloog ja luuletaja Uku Masing ning teatrimees Kaarel Karm.

Meie kõrgkooli teise perioodi algust võiks tähistada 1940ndate algus, kui rajati Tallinna Õhtutehnikum, hilisem Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikum. TEMTi nimi oli muidugi suupärane, aga ka sisukas ja seda mitte üksnes sotsialismisaja kriteeriumite järgi.
Taasiseseisvunud Eestis olid rakenduskõrghariduse väljundite mõtestamisel abiks partnerettevõtted ja teised rakenduskõrgkoolid eelkõige Soomest ja Saksamaalt.

Head lugejad, ajaloo keerdkäikude kirjeldamine jäägu ajaloolastele, kooli panus on midagi enamat – see on keskkond hariduse ja harituse omandamiseks, et toime tulla olevikus ja tulevikus. Kooli nimedest ja haridustasemest olenemata on selles koolis kohtutud huvitavate kaasõppurite ja õppejõududega, omandatud teadmisi, oskusi ja leitud väärtusi, mis annavad nii juured kui tiivad.

Tänan kõiki õppureid, õppejõude ja koolijuhte, kes on erinevatel aegadel panustanud kooli arengusse. Ajalugu on kasulik teada, kuid taipamist ja tarmukust meile tänasesse päeva astumaks järgmisse kümnendisse.


  • Jaga: