Prindi

Eksternõpe

Kui soovite õppida omas tempos, võib Teile sobida õppima asumine eksternõppes. Eksternõppesse on võimalik õppima asuda, kui soovitud õppekaval ja õppeaastal on õpperühmas vabu kohti.

Ekstern on isik, kes individuaalõppijana kasutab eksternõppe teenust. Isik kinnitatakse eksterniks TTK õppeprorektori käskkirjaga. Eksterni ei immatrikuleerita ja ta ei oma üliõpilase staatust. Eksterni ja TTK suhted määratakse kindlaks kõrgkooli ja eksterni vahelise lepinguga.

Eksternõppes on võimalik õppida juhul, kui õppija plaanib täita õppemahust vähem kui 50%, sooritada vaid teatud eksameid või arvestusi või kaitsta lõputöö. Ühe semestri õppemaht on kuni 15 EAPd, õppeaastas kuni 30 EAPd. Eksternõppesse astumiseks tuleb esimesele kursusele tulles õppeaasta või semestri alguseks esitada instituudi direktorile avaldus koos õpingukavaga. Teisele, kolmandale või neljandale kursusele tulles lisaks ka tõendusmaterjal läbitud õpingute sobivuse kohta õppekavaga, millel soovitakse õppida.

Eksternõpe on tasuline ja õppeleping sõlmitakse üheks õppeaastaks.

Eksternõpe lõpeb õppeprorektori käskkirjaga õppekava täies mahus läbimisel, eksterni avalduse alusel, lepingu tähtaja möödumisel või kui ekstern ei ole täitnud TTK õppekorralduse või sisekorra nõudeid.

Vt TTK õppekorralduse eeskiri

Õppekulude osalise hüvitamise tingimused ja kord

Täiendav informatsioon:

TTK vastuvõtu spetsialist Tiiu Rivis

tiiu.rivis@tktk.ee

Tel 666 4521

 


  • Jaga: