Prindi

Erasmus stipendiumite määrad

Erasmus+ stipendiumi arvestamiseks kasutatakse stipendiumi kalkulaatorit.
Erasmus+ programmis 2020/2021 õppeaastal osalevate üliõpilaste õppe- ja praktikastipendiumite määrad lähtuvalt toetuse allikast ja sihtriigi grupist on määratud järgnevalt:

1. Stipendiumid programmi Euroopa Komisjoni vahenditest:
1.1 kõrgete elamiskuludega riikides (Taani, Soome, Island, Iirimaa, Luksemburg, Rootsi, Ühendkuningriik*, Liechtenstein, Norra)
a) õppimiseks: 520 eurot 30 päeva kohta
b) praktikaks: 720 eurot 30 päeva kohta

1.2 keskmiste elamiskuludega riikides (Austria, Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Kreeka, Hispaania, Küpros, Holland, Malta, Portugal)
a) õppimiseks: 520 eurot 30 päeva kohta
b) praktikaks: 720 eurot 30 päeva kohta

1.3 madalate elamiskuludega riikides (Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Läti, Leedu, Ungari, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Põhja-Makedoonia, Türgi)
a) õppimiseks: 470 eurot 30 päeva kohta
b) praktikaks: 670 eurot 30 päeva kohta

2. Lisatoetus 200 eurot 30 päeva kohta õppima suundujatele, kes saavad vajaduspõhist õppetoetust (riigilt) või vajaduspõhist eritoetust (koolilt), esitatud avalduse ja tõendi alusel.

3. Stipendium Erasmus+ programmi Eesti Vabariigi kaasrahastuse vahenditest 
Euroopasse õppima suundujatele 60 eurot 30 päeva kohta

4. Ühekordne reisitoetus välismaal õppimiseks/praktikaks 100 eurot 
NB! Reisitoetust ei maksta, kui õpi- või praktikalepingu pikendamisel jääb tudeng samasse sihtkohta. 

NB! Stipendiumite esimene väljamakse on 80% perioodi kogusummast ning 20% jääkmakse tehakse pärast õpingute või praktika sooritamist ja vajalike dokumentide esitamist. Stipendiumi lõplik suurus sõltub õppe- või praktikaperioodi pikkusest.  

*Brexitist tulenevalt kuni 31.05.2022.

*Toetuste määrad vastavalt 2019. aasta lepingule.

eu-flag-erasmus_vect_pos

 


  • Jaga: