Prindi

Erasmus stipendiumite määrad

Erasmus+ stipendiumi arvestamiseks kasutatakse stipendiumi kalkulaatorit.
Erasmus+ programmis 2018/2019 õppeaastal osalevate üliõpilaste õppe- ja praktikastipendiumite määrad lähtuvalt toetuse allikast ja sihtriigi grupist on määratud järgnevalt:

1. Stipendiumid programmi Euroopa Komisjoni vahenditest:
1.1 kõrgete elamiskuludega riikides (Taani, Soome, Island, Iirimaa, Luksemburg, Rootsi, Ühendkuningriik, Liechtenstein, Norra)
a) õppimiseks: 520 eurot 30 päeva kohta
b) praktikaks: 720 eurot 30 päeva kohta

1.2 keskmiste elamiskuludega riikides (Austria, Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Kreeka, Hispaania, Küpros, Holland, Malta, Portugal)
a) õppimiseks: 520 eurot 30 päeva kohta
b) praktikaks: 720 eurot 30 päeva kohta

1.3 madalate elamiskuludega riikides (Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Läti, Leedu, Ungari, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Makedoonia, Türgi)
a) õppimiseks: 470 eurot 30 päeva kohta
b) praktikaks: 670 eurot 30 päeva kohta

1.4. väljaspool Euroopat
a) Iisrael: õppimiseks 650 eurot 30 päeva kohta, reisitoetus 530 eurot
b) Tai: õppimiseks 700 eurot 30 päeva kohta, reisitoetus 820 eurot 

2. Lisatoetus 200 eurot 30 päeva kohta õppima suundujatele, kes saavad vajaduspõhist õppetoetust (riigilt) või vajaduspõhist eritoetust (koolilt), esitatud avalduse ja tõendi alusel.

3. Stipendium Erasmus+ programmi Eesti Vabariigi kaasrahastuse vahenditest 
Euroopasse õppima suundujatele 60 eurot 30 päeva kohta

4. Ühekordne reisitoetus välismaal õppimiseks/praktikaks 150 eurot  (v.a. äärepoolseimad programmiriigid vt. järgmist punkti) Reisitoetuse saamiseks esitada lennu vm. transpordi pilet. NB! Reisitoetust ei maksta, kui õpi- või praktikalepingu pikendamisel jääb tudeng samasse sihtkohta. 

NB! Stipendiumite esimene väljamakse on 80% perioodi kogusummast ning 20% jääkmakse tehakse pärast õpingute või praktika sooritamist ja vajalike dokumentide esitamist. Stipendiumi lõplik suurus sõltub õppe- või praktikaperioodi pikkusest. Perioodi pikenemise või lühenemise korral palun teata võimalikult kiiresti kodukooli Erasmus-koordinaatorit. 

eu-flag-erasmus_vect_pos

 


  • Jaga: