Prindi

Erasmus stipendiumite määrad

Erasmus+ stipendiumi arvestamiseks kasutatakse stipendiumi kalkulaatorit.
Erasmus+ programmis 2021/2022 õppeaastal osalevate üliõpilaste õppe- ja praktikastipendiumite määrad lähtuvalt toetuse allikast ja sihtriigi grupist on määratud järgnevalt:

1. Stipendiumid programmi Euroopa Komisjoni vahenditest:
1.1 kõrgete elamiskuludega riikides (Taani, Soome, Island, Iirimaa, Luksemburg, Rootsi, Liechtenstein, Norra)
a) õppimiseks: 520 eurot 30 päeva kohta
b) praktikaks: 720 eurot 30 päeva kohta

1.2 keskmiste elamiskuludega riikides (Austria, Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Kreeka, Hispaania, Küpros, Holland, Malta, Portugal)
a) õppimiseks: 520 eurot 30 päeva kohta
b) praktikaks: 720 eurot 30 päeva kohta

1.3 madalate elamiskuludega riikides (Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Läti, Leedu, Ungari, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Põhja-Makedoonia, Türgi)
a) õppimiseks: 470 eurot 30 päeva kohta
b) praktikaks: 670 eurot 30 päeva kohta

2. Lisatoetus 200 eurot 30 päeva kohta õppima suundujatele, kes saavad vajaduspõhist õppetoetust (riigilt) või vajaduspõhist eritoetust (koolilt), esitatud avalduse ja tõendi alusel.

3. Ühekordne lisatoetus Erasmus+ programmi Eesti Vabariigi kaasrahastuse vahenditest 
Euroopasse õppima suundujatele eurot 300 eurot ja praktikale suundujatele 100 eurot.

4. Ühekordne reisitoetus välismaal õppimiseks/praktikaks 100 eurot.
NB! Reisitoetust ei maksta, kui õpi- või praktikalepingu pikendamisel jääb tudeng samasse sihtkohta. 

Stipendiumi lõplik suurus sõltub õppe- või praktikaperioodi pikkusest.

NB! Stipendiumi lõplik suurus sõltub välisõpingute perioodi pikkusest. Üliõpilasele makstakse välisriigiõpingute Euroopa Komisjoni toetus välja kahes osas: 90% enne välisõpingutele suundumist ja 10% peale välisõpingute lõppu, kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud ja kohustused täidetud.

*Toetuste määrad vastavalt 2020. aasta lepingule.

eu-flag-erasmus_vect_pos

 


  • Jaga: