Prindi

E-õppeleping ehk OLA

Erasmus+ programmi raames välisriiki õppima või praktikale suunduvad üliõpilased peavad täitma e-õppelepingu ehk OLA (Online Learning Agreement), mis asendab alates 2021. aastast varasemat paberlepingut.

E-õppelepingu saab täita luues kasutaja OLA veebikeskkonnas või Erasmus appis.

Registreerumiseks ja sisse logimiseks vali üks järgnevast kolmest võimalusest

 • eduGAIN ( TTK meil ja parool)
 • eIDAS (ID kaart)
 • Google konto

NB! For Trainees jaotus võimaldab hetkel registreerumist TTK meiliaadressi või Google kontoga!

OLA allkirjastab TTK poolt õppekava juht (nn responsible person).
Instituutide õppekavajuhtide kontaktid leiad siit.

NB! Enne OLA täitmist tuleb õppekava juhiga täpselt sisu läbi arutada, sest peale esitamist ei ole võimalik tudengil seda enam muuta!

Oma õppevaldkonna (Field of education) koodi leiad siit.

OLA kontaktisik on Erasmuse koordinaator Liisa Konsap (erasmus@tktk.ee)


OLA õpinguteks

 • OLAsse tuleb märkida eelnevalt õppekava juhiga kokku lepitud kursused, mida väliskõrgkoolis läbitakse (Table A) ning TTKs väliõpingute eest arvestavad ained (Table B).
 • Välisõpingutel on vaja valida vähemalt 15 EAP eest aineid, kuid soovitav on saada kuni 30 EAP.
 • OLA allkirjastab üliõpilane, TTK õppekava juht ning vastuvõtva kõrgkooli vastutav isik. On väga oluline eelnevalt väliskõrgkooliga täpsustada, kelle kontaktid tuleb OLA kinnitamiseks sisestada. Kindlasti tuleb märkida vormi õiged isikud ning kontaktmeilid, sest neile saadetakse OLA allkirjastamiseks meili teel link.
 • Enne välisõpingutele suundumist, tuleb teha avaldus välisõpilaseks määramiseks TAHVLis ning lisada sellele juurde kinnitatud OLA ning väliskõrgkooli vastuvõtukiri.

OLA praktikaks

 • Vali OLA veebikeskkonnas ülevalt „For trainees“ jaotus.
 • Välispraktika OLAsse tuleb eelnevalt õppekava juhi ja praktikaettevõttega kokku lepitult märkida praktika sisu ja ainepunktid, mis praktika eest TTKs arvestatakse.
 • OLA allkirjastab üliõpilane, TTK õppekava juht ning praktikaettevõttes praktika eest vastutav isik. Kindlasti tuleb märkida vormi õiged isikud ning kontaktmeilid, sest neile saadetakse OLA allkirjastamiseks meili teel link.
 • Praktika OLA ei võimalda märkida täpseid kuupäevi, mistõttu tuleb praktika täpsed kuupäevad märkida Erasmuse taotlusesse.
 • Vali õige praktika tüüp: õppekavajärgne praktika (traineeship embedded in curriculum)/ vabatahtlik/õppekavaväline praktika (voluntary traineeship)/ äsjalõpetanu praktika (traineeship for recent graduate).
 • Vajaliku vastutus- ja õnnetusjuhtumikindlustuse sõlmivad üliõpilased ise, kui praktikabaas seda ei paku.
 • Kui OLA on kolmepoolselt kinnitatud, tuleks see süsteemist alla laadida ja saata enne stipendiumilepingu allkirjastamist erasmus@tktk.ee.
 • Enne välispraktikale suundumist, tuleb teha avaldus välisõpilaseks määramiseks TAHVLis ning lisada sellele juurde kinnitatud OLA.

Vaata praktika OLA vormistamise juhendit.


 • Jaga: