Prindi

Erasmus lisatoetus erivajadusega üliõpilastele

Erivajadusega üliõpilastel on lisaks tavapärasele Erasmus-programmi stipendiumile on võimalik taotleda lisatoetust õpinguteks välismaal.

Erivajadus on füüsiline, vaimne või tervislik seisund, mis ei võimalda mobiilsuses osaleda ilma täiendava toetuseta. Taotlemine käib läbi kõrgkooli. Kõrgkool esitab üliõpilase taotluse SA-le Archimedes, vastutades koos üliõpilasega andmete õigsuse eest, sh toetavad dokumendid (AEK otsus, vastuvõtukiri välisülikoolist, vajadusel muud tõendid), põhjendatud lisakulude arvestus, muud finantseerimisallikad jne. SA Archimedes poolt määratud ekspert hindab individuaalselt iga üliõpilase taotlust ning otsustab kulude põhjendatuse üle taotluses ja lisadokumentides toodud info põhjal. Vajadusel küsitakse taotlejalt täiendavat informatsiooni.

Toetuskõlblikud kulud: erivajadusega seotud toetus. Lisakulud, mis on otseselt seotud osalejatega, kellel on erivajadus.

Tingimus: rahalise toetuse taotlemist erivajadustega seotud toetuse katmiseks tuleb põhjendada taotlusvormis.

Taotlusvorm palun saata: erasmus@tktk.ee

 

 

 

 


  • Jaga: