Prindi

Erasmuse välisõpingud

Taotlus välisõpingutele minekuks: esita taotlus kandideerimiskeskkonnas tähtajaks!
NB! Vali rippmenüüst TTK University of Applied Sciences ning logi sisse TTK kasutajanime ja parooliga. Kui need on ununenud, küsi abi it@tktk.ee.

Erasmus välisõpingute meelespea aitab välisõpingutega seotud samme järgida.


Millal?
Õppima saab suunduda alates teisest õppeaastast.
Tähtajad välisõpingutele kandideerimiseks:
Põhikonkurss: 1. aprill sügissemestriks / terveks õppeaastaks välisõpingutele suundumiseks
Lisakonkurss: 30. september kevadsemestriks välisõpingutele suundumiseks

Kui kauaks?
Õpingute minimaalne kestus on vähemalt 3 kuud (kokku on võimalik Erasmus+ programmis osaleda 12 kuud ja võib kombineerida õppimist ja praktikat).
Kuhu?
Välisõpingutele saab suunduda Erasmuse partnerkõrgkooli vastavalt oma erialale. Kui vajad abi sobiva partnerkooli leidmisel, küsi nõu oma õppekava juhilt või instituudi juhiabilt.
Millega arvestada?
Välisõppes on tuleb sooritada ühe semestri kohta vähemalt 15 kuni 30 ainepunkti (EAP) mahus õppeaineid, mida arvestatakse tema õppekava täitmisel. Üliõpilasel, kelle välisülikoolis sooritatud õppetulemusi semestri kohta arvestatakse õppekavajärgseteks aineteks vähemalt 15 EAP mahus, pikeneb õpingute nominaalkestus ühe semestri võrra.


ENNE MINEKUT

 • Peale taotluse esitamist, teavitatakse sinu soovist partnerkooli, kes saadab omapoolsed juhendid nõutavate dokumentide ja tähtaegade kohta. Pea kinni toodud tähtaegadest.
 • Koosta Erasmus+ e-õppeleping (Online Learning Agreement ehk OLA). OLA on kolmepoolne digitaalne õppeleping, mille allkirjastavad üliõpilane, TTK ja vastuvõttev ülikool. Õppeleping sisaldab kursuseid, mida üliõpilane välismaal õppima asub. Õppelepingu allkirjastab TTK poolt sinu õppekava juht, kes annab nõu sobivate kursuse valimisel. 
 • Edasta partnerkoolilt saadud kinnituskiri (Acceptance Letter) ja kinnitatud õppeleping (Learning Agreement) Erasmuse koordinaatorile. Kui saad vajaduspõhist toetust, lisa juurde asjakohane tõend.
 • Soorita OLS keeletest (link testile saabub meilile).
 • Täida avaldus välisõpingutele vormistamiseks TAHVEL süsteemis. Lisa juurde kinnitatud OLA ja vastuvõtukiri. Peas silmas järgmist:
   – Planeeritav õppeaine on väliskõrgkoolis sooritatav õppeaine inglise keeles, võimalik asendatav õppeaine on hiljem TTKsse ülekantav õppeaine koos koodi ja täisnimega. Küsimuste korral kirjuta kaidi@tktk.ee.
  – Välisõppe perioodil eemaldatakse vastava semestri ained õpingukavast Tahvlis. Kui on plaanis välismaal viibides mõni aine TTKs läbida veebiõppes, palume sellest eraldi teavitada kaidi@tktk.ee.
 • Tutvu Erasmus+ tudengi õiguste ja kohustustega siin
 • Tegele paktiliste küsimustega (majutus, transport, kindlustus, Euroopa ravikindlustuskaart jms). Vali kindlustus, mis aitaks välisõpingute ajal katta reisitõrgete ja arstiabiga tekkida võivad kulusid. Uuri, millised on COVID-19 piirangud sihtriigis.
 • Allkirjasta toetusleping ning oota stipendiumi esimest väljamakset.*

VÄLISÕPINGUTE AJAL

 • Kui õpingute ajal selgub, et esialgset õppelepingut peab muutma, kooskõlasta muudatused oma õppekava juhiga ning vastuvõtva kõrgkooliga. Kõik muudatused tuleb kirjalikult sisse viia ka õppelepingusse. Kolmepoolselt allkirjastatud õppelepingu muudatusdokument edasta Erasmuse koordinaatorile. Õppelepingu muudatusi on lubatud teha ühe kuu jooksul alates välisõpingute algusest.
 • Õppeperioodi pikenemise või lühenemise korral palun teavitada koheselt TTK Erasmuse koordinaatorit.

PÄRAST VÄLISÕPINGUTE LÕPPU

 • Tagasi tulles esita viie nädala jooksul peale õpingute lõppu õpinguid tõendav kinnituskiri ja hinneteleht (Transcript of Records) Erasmuse koordinaatorile.
 • Ainepunktide ülekandmiseks vormista ja esita läbi õppeinfosüsteemi TAHVEL VÕTA taotlus (VÕTA vormistamise juhend), mille kinnitab õppekava juht. Lisa juurde Transcript of Records, esialgne õppeleping ning vajadusel ka selle muudatused.
 • Täida veebiaruanne (Participant Report) ja soorita tagasituleku OLS keeletest (lingid saadetakse automaatselt meilile)
 • Kui kõik eelnevad kohustused on täidetud, saad Erasmus+ toetuse teise väljamakse*

* Stipendiumi lõplik suurus sõltub välisõpingute perioodi pikkusest. Üliõpilasele makstakse välisriigiõpingute Euroopa Komisjoni stipendium välja kahes osas: 90% enne välisõpingutele suundumist ja 10% peale välisõpingute lõppu, kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud ja kohustused täidetud.


Välisõpingute suundujatele on Euroopa Komisjon loonud mobiilirakenduse ERASMUS+ App, kust leiab juhiseid, kuidas kandideerida Erasmus programmi. Samuti leiab sealt eripakkumisi, saab suhelda teiste erasmuslastega ning lugeda kogemuslugusid. Võimalik on ka oma Eramuse kogemus digitaliseerida, jagades pilte kohtadest, leida sõpru, mobiliseerida, saada ja jagada nippe ning väga palju muud. Erasmus+ App on alla laaditav Google Playst, App Store’ist.

Koroonaviiruse leviku tõttu on hetkel võimalik läbida välisõpingud Erasmus+ partnerkoolis ka virtuaalselt, kui partnerkool seda võimalust pakub.

Üldinfo:
Erasmuse koordinaator: Liisa Konsap liisa[at]tktk.ee

Kontaktisikud instituutides:
Teenusmajanduse instituut: Jaana Siik jaana.siik[at]tktk.ee
Arhitektuuriinstituut: Kristina Aimla kristina.aimla[at]tktk.ee
Ehitusinstituut: Karin Lellep karin.lellep[at]tktk.ee
Logistikainstituut: Marju Viitmann marju.viitmann[at]tktk.ee
Tehnoloogia ja ringmajanduse instituut: Helina Prints helina.prints[at]tktk.ee
Tehnikainstituut: Kaja Lattu kaja.lattu[at]tktk.ee

Välisõpingute TAHVEL koordinaator: Kaidi Laks kaidi.laks[at]tktk.ee

eu-flag-erasmus_vect_pos


 • Jaga: