Prindi

Erasmus õpingud

Hea üliõpilane! 
Õpingutele kandideerimistähtajad: 15. aprill sügissemestriks, 15. oktoober kevadsemestriks
Õpingute periood: 3 – 12 kuud

ERASMUSega välismaale suundumiseks lähtu järgnevatest sammudest: 

 1. vali välisõpinguteks partnerkool
 2. esita välisõpingutele mineku taotlus instituudi juhiabile. Sinu soovist teatatakse partnerkõrgkooli
 3. koosta õpileping (Learning Agreement), kooskõlasta see oma õppekava juhiga, lisa dokumentidele kinnitatud hinneteleht ning saada kõik nõutud dokumendid tähtajaks partnerkõrgkooli
 4. esita partnerkooli saadetud kinnituskiri (Acceptance Letter) ja kinnitatud õpileping (Learning Agreement) instituudi juhiablie
 5. tee OLS keeletest (saadetakse e-mailile) 
 6. tegele praktiliste küsimustega: majutus, transport, kindlustus ja arstiabi sihtriigis.
  NB! Vali kindlustuspoliis, mis sisaldaks ka vastutuskindlustust.
  Tutvu Erasmus reeglitega siin
 7. allkirjasta stipendiumilepingud
 8. oota 80% stipendiumi väljamakset + reisitoetust 150 eur
 9. soorita õpingud välismaal
 10. õpilepingu muudatused kooskõlasta instituudiga. Kõik muudatused tuleb kirjalikult sisse viia ka õpilepingusse.
 11. tagasi tulles vormista ülekandmisavaldus (õpingud) ning vii instituuti kinnitamiseks
 12. esita kinnitatud ülekandmisavaldus, õpinguid tõendav kinnituskiri ja hinneteleht ÕISi koordinaatorile, kab. 102 I korrusel
 13. täida veebiaruanne ja soorita tagasituleku keeletest (saadetakse automaatselt e-mailile)
 14. saad 20% väljamakse

NB! Stipendiumite esimene väljamakse on 80% perioodi kogusummast ning 20% jääkmakse tehakse pärast õpingute sooritamist ja vajalike dokumentide esitamist. Stipendiumi lõplik suurus sõltub õpingute perioodi pikkusest. Perioodi pikenemise või lühenemise korral palun teata võimalikult kiiresti kodukooli rahvusvaheliste suhete osakonda ja/või instituudi juhiabi. 

Üldinfo: erasmus@tktk.ee
Üldkoordinaator: Liisa Konsap liisa.konsap@tktk.ee

Instituutide koordinaatorid: 

Teenusmajanduse instituut: Jaana Siik jaana.siik@tktk.ee
Arhitektuuriinstituut: Kristina Aimla kristina.aimla@tktk.ee
Ehitusinstituut: Karin Lellep karin.lellep@tktk.ee
Logistikainstituut: Marju Viitmann marju.viitmann@tktk.ee
Ringmajanduse ja tehnoloogia instituut: Kristiina Baumeister kristiina.baumeister@tktk.ee
Rõiva ja tekstiili instituut: Helina Prints helina.prints@tktk.ee
Tehnikainstituut: Kaja Lattu kaja.lattu@tktk.ee

Välisõpingute ÕISi koordinaator: Kaidi Laks kaidi.laks@tktk.ee

eu-flag-erasmus_vect_pos


 • Jaga: