Prindi

Erasmus õpingud

Õpingutele kandideerimistähtajad:
15. aprill sügissemestriks / terveks õppeaastaks
15. oktoober kevadsemestriks

Õpingute kestus: vähemalt 3 kuud (kokku on võimalik Erasmus+ programmis osaleda 12 kuud ja võib kombineerida õppimist ja praktikat)
Kandideerimine: õppima saab suunduda alates teisest õppeaastast.

ERASMUSega välismaale õppima suundumiseks lähtu järgnevatest sammudest: 

 1. vali välisõpinguteks partnerkool. Küsi nõu oma õppekava juhilt või instituudi juhiabilt.
 2. esita välisõpingutele mineku taotlus. Sinu soovist teavitatakse partnerkõrgkooli.
 3. koosta Erasmus+ õppeleping (Learning Agreement), kooskõlasta see oma õppekava juhiga, lisa dokumentidele kinnitatud hinneteleht ning saada kõik nõutud dokumendid tähtajaks partnerkõrgkooli vastavalt neilt saadud juhistele.
  NB! Üliõpilane peab välisõpingute ajal sooritama ühe semestri kohta vähemalt 15 ainepunkti mahus õppeaineid.
 4. esita partnerkooli saadetud kinnituskiri (Acceptance Letter) ja kinnitatud õppeleping (Learning Agreement) Erasmuse koordinaatorile
 5. täida avaldus välisõpingutele vormistamiseks TAHVEL süsteemis.
 6. tee OLS keeletest (linksaadetakse meilile) 
 7. tegele praktiliste küsimustega: majutus, transport, kindlustus ja arstiabi sihtriigis.
  NB! Vali sobiv kindlustuspoliis, mis aitaks katta ootamatud kulud seoses reisitõrke, arstiabi jms.
  Tutvu Erasmus+ tudengi õiguste ja kohustustega siin
 8. allkirjasta stipendiumilepingud
 9. oota Erasmus+ stipendiumi esimest väljamakset
 10. soorita õpingud välismaal
 11. õppelepingu muudatused kooskõlasta õppekava juhiga ning vastuvõtva kõrgkooliga.
  NB! Kõik muudatused tuleb kirjalikult sisse viia ka õppelepingusse (During the mobility). Kolmepoolselt allkirjastatud õppelepingu muudatusdokument edasta Erasmuse koordinaatorile.
 12. tagasi tulles esita viie nädala jooksul peale õpingute lõppu õpinguid tõendav kinnituskiri ja hinneteleht Erasmuse koordinaatorile. Välisõpingute keelepunktide arvestamiseks lisa õppekava juhi allkirjaga võõrkeelepunktide ülekandmisavaldus.
 13. vormista ainepunktide ülekandmiseks VÕTA taotlus läbi õppeinfosüsteemi TAHVEL, mille kinnitab õppekava juht. Taotluse esitamise juhendi leiad siit. Küsimuste korral pöördu kaidi@tktk.ee. 
 14. täida veebiaruanne (Participant Report) ja soorita tagasituleku OLS keeletest (lingid saadetakse automaatselt meilile)
 15. kui kõik eelnevad kohustused on täidetud, saad Erasmus+ toetuse teise väljamakse

NB! Stipendiumite esimene väljamakse on 80% perioodi kogusummast ning 20% jääkmakse tehakse pärast õpingute sooritamist ja vajalike dokumentide esitamist. Stipendiumi lõplik suurus sõltub õpingute perioodi pikkusest. Perioodi pikenemise või lühenemise korral palun teata võimalikult kiiresti kodukooli rahvusvaheliste suhete osakonda ja/või instituudi juhiabi. 

Üldinfo: erasmus[at]tktk.ee
Üldkoordinaator: Liisa Konsap liisa.konsap[at]tktk.ee

Instituutide koordinaatorid: 

Teenusmajanduse instituut: Jaana Siik jaana.siik[at]tktk.ee
Arhitektuuriinstituut: Kristina Aimla kristina.aimla[at]tktk.ee
Ehitusinstituut: Karin Lellep karin.lellep[at]tktk.ee
Logistikainstituut: Marju Viitmann marju.viitmann[at]tktk.ee
Tehnoloogia ja ringmajanduse instituut: Helina Prints helina.prints[at]tktk.ee
Tehnikainstituut: Kaja Lattu kaja.lattu[at]tktk.ee

Välisõpingute õppekorralduse koordinaator: Kaidi Laks kaidi.laks[at]tktk.ee

eu-flag-erasmus_vect_pos


 • Jaga: