Prindi

Erasmuse välisõpingud

Tähtajad välisõpingutele kandideerimiseks:
Põhikonkurss: 1. aprill sügissemestriks / terveks õppeaastaks välisõpingutele suundumiseks
Lisakonkurss: 30. september kevadsemestriks välisõpingutele suundumiseks

Välisõpingutega seotud samme aitab järgida Erasmuse välisõpingute meelespea.


Millal?
Õppima saab suunduda alates teisest õppeaastast.
Kui kauaks?
Õpingute minimaalne kestus on vähemalt 3 kuud (kokku on võimalik Erasmus+ programmis osaleda 12 kuud ja võib kombineerida õppimist ja praktikat).
Kuhu?
Välisõpingutele saab suunduda Erasmuse partnerkõrgkooli vastavalt oma erialale. Kui vajad abi sobiva partnerkooli leidmisel, küsi nõu oma õppekava juhilt või instituudi juhiabilt.
Millega arvestada?
Välisõppes on tuleb sooritada ühe semestri kohta vähemalt 15 kuni 30 ainepunkti (EAP) mahus õppeaineid, mida arvestatakse tema õppekava täitmisel. Üliõpilasel, kelle välisülikoolis sooritatud õppetulemusi semestri kohta arvestatakse õppekavajärgseteks aineteks vähemalt 15 EAP mahus, pikeneb õpingute nominaalkestus ühe semestri võrra.
Millest alustada?
Esita tähtajaks taotlus välisõpingutele minekuks.


ENNE MINEKUT

 • Peale taotluse esitamist, teavitatakse sinu soovist partnerkooli, kes saadab omapoolsed juhendid nõutavate dokumentide ja tähtaegade kohta. Pea kinni toodud tähtaegadest.
 • Koosta Erasmus+ e-õppeleping (Online Learning Agreement ehk OLA). OLA on kolmepoolne digitaalne õppeleping, mille allkirjastavad üliõpilane, TTK ja vastuvõttev ülikool. Õppeleping sisaldab kursuseid, mida üliõpilane välismaal õppima asub. Õppelepingu allkirjastab TTK poolt sinu õppekava juht, kes annab nõu sobivate kursuse valimisel. 
 • Edasta partnerkoolilt saadud kinnituskiri (Acceptance Letter) ja kinnitatud õppeleping (Learning Agreement) Erasmuse koordinaatorile. Kui saad vajaduspõhist toetust, lisa juurde asjakohane tõend.
 • Soorita OLS keeletest (link testile saabub meilile).
 • Täida avaldus välisõpingutele vormistamiseks TAHVEL süsteemis. Lisa juurde kinnitatud OLA ja vastuvõtukiri. Küsimuste korral kirjuta kaidi@tktk.ee.
 • Tutvu Erasmus+ tudengi õiguste ja kohustustega siin
 • Tegele paktiliste küsimustega (majutus, transport, kindlustus, Euroopa ravikindlustuskaart jms). Vali kindlustus, mis aitaks välisõpingute ajal katta reisitõrgete ja arstiabiga tekkida võivad kulusid. Uuri, millised on COVID-19 piirangud sihtriigis.
 • Allkirjasta toetusleping ning oota stipendiumi esimest väljamakset.*

VÄLISÕPINGUTE AJAL

 • Kui õpingute alates, et esialgset õppelepingut peab muutma, kooskõlasta muudatused oma õppekava juhiga ning vastuvõtva kõrgkooliga. Kõik muudatused tuleb kirjalikult sisse viia ka õppelepingusse. Kolmepoolselt allkirjastatud õppelepingu muudatusdokument edasta Erasmuse koordinaatorile.
 • Õppeperioodi pikenemise või lühenemise korral palun teavita võimalikult kiiresti TTK Erasmuse koordinaatorit.

PÄRAST VÄLISÕPINGUTE LÕPPU

 • Tagasi tulles esita viie nädala jooksul peale õpingute lõppu õpinguid tõendav kinnituskiri ja hinneteleht (Transcript of Records) Erasmuse koordinaatorile. Välisõpingute keelepunktide arvestamiseks lisa õppekava juhi allkirjaga võõrkeelepunktide ülekandmisavaldus. NB! Võõrkeelepunkte arvestatakse, kui väliskõrgkoolis on sooritatud vähemalt 12 EAP mahus erialaaineid.
 • Ainepunktide ülekandmiseks vormista ja esita läbi õppeinfosüsteemi TAHVEL VÕTA taotlus (VÕTA vormistamise juhend), mille kinnitab õppekava juht. Lisa juurde Transcript of Records, esialgne õppeleping ning vajadusel ka selle muudatused.
 • Täida veebiaruanne (Participant Report) ja soorita tagasituleku OLS keeletest (lingid saadetakse automaatselt meilile)
 • Kui kõik eelnevad kohustused on täidetud, saad Erasmus+ toetuse teise väljamakse*

*Erasmuse elamistoetuste esimene väljamakse on 80% perioodi kogusummast ning 20% jääkmakse tehakse pärast õpingute sooritamist ja vajalike dokumentide esitamist. Stipendiumi lõplik suurus sõltub välisõpingute perioodi pikkusest.


Välisõpingute suundujatele on Euroopa Komisjon loonud mobiilirakenduse ERASMUS+ App, kust leiab juhiseid, kuidas kandideerida Erasmus programmi. Samuti leiab sealt eripakkumisi, saab suhelda teiste erasmuslastega ning lugeda kogemuslugusid. Võimalik on ka oma Eramuse kogemus digitaliseerida, jagades pilte kohtadest, leida sõpru, mobiliseerida, saada ja jagada nippe ning väga palju muud. Erasmus+ App on alla laaditav Google Playst, App Store’ist.

Koroonaviiruse leviku tõttu on hetkel võimalik läbida välisõpingud Erasmus+ partnerkoolis ka virtuaalselt, kui partnerkool seda võimalust pakub.

Üldinfo:
Erasmuse koordinaator: Liisa Konsap liisa[at]tktk.ee

Kontaktisikud instituutides:
Teenusmajanduse instituut: Jaana Siik jaana.siik[at]tktk.ee
Arhitektuuriinstituut: Kristina Aimla kristina.aimla[at]tktk.ee
Ehitusinstituut: Karin Lellep karin.lellep[at]tktk.ee
Logistikainstituut: Marju Viitmann marju.viitmann[at]tktk.ee
Tehnoloogia ja ringmajanduse instituut: Helina Prints helina.prints[at]tktk.ee
Tehnikainstituut: Kaja Lattu kaja.lattu[at]tktk.ee

Välisõpingute TAHVEL koordinaator: Kaidi Laks kaidi.laks[at]tktk.ee

eu-flag-erasmus_vect_pos


 • Jaga: