Prindi

Erasmuse välispraktika

Erasmus+ välispraktikale saab kandideerida aastaringselt. Taotlus ja kolmepoolne praktikaleping tuleb esitada hiljemalt 2 nädalat enne praktika algust hiljemalt iga õppeaasta 1. juuniks.

Erasmus välispraktika meelespea on abiks välispraktika sooritamiseks vajalike sammude järgimisel.


Kuidas toimida?
Leia praktika sooritamiseks praktikbaas välismaal. Küsi nõu oma õppekava juhilt või praktika juhendajalt TTKs või uuri siin lehel toodud linke.

Erasmuse taotlus välispraktikale suundumiseks tuleb esitada vähemalt 2 nädalat enne välispraktika algust, kui kokkulepe välisettevõtte/organisatsiooniga olemas.
NB! Vali rippmenüüst TTK University of Applied Sciences.Taotluskeskkonda saab sisse logida TTK kasutajanime ja parooliga. Kui need on ununenud, kirjuta it@tktk.ee.

Kes saavad kandideerida?
Õppekavajärgne praktika:
Kandideerida saavad kõik päeva- ja kaugõppe üliõpilased alatest 1. kursusest vastavalt õppekavale.

Äsjalõpetanute praktika: Erasmus+ programm võimaldab välisriiki praktikale suunduda ka lõpetajatel, eeldusel, et leping sõlmitakse enne lõpetamist ja praktika peab olema sooritatud 12 kuu jooksul pärast lõpetamist.
NB! Äsjalõpetanu stipendiumi saamiseks tuleb vajalikud dokumendid esitada ajal, mil ollakse Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilaste nimekirjas (kuu aega enne lõpetamist või hiljemalt 1. juuniks).

Kauaks minna?
Erasmuse välispraktika peab kestma vähemalt 2 kuud. Kokku on võimalik Erasmus+ programmis osaleda 12 kuud ja võib kombineerida õppimist ja praktikat.

Miks minna?
Praktika sooritamisel väljapool Eestit on mitmeid eeliseid nagu iseseisvuse, algatusvõime ning enesekindluse kasvatamine, kasulikud tutvused, suurepärane lisa CVsse ning võimalus arendada selliseid tööoskusi, mis Eestis poleks võimalik.

Kuhu minna?
Praktikakoha leiab üliõpilane ise. Välispraktikat saab sooritada ettevõtetes/organisatsioonides, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriikides või Erasmus+ programmiga liitunud riikides (Island, Norra, Liechtenstein, Põhja-Makedoonia, Türgi ja Serbia).
NB! Praktikat välisriigis on võimalik kombineerida seal töötamisega. Ettevõttest palga saamine ei takista Erasmus+ stipendiumi taotlemist.

Mida silmas pidada?

 • Praktikandil on kohustuslik omada praktikaperioodi ajal lisaks kehtivale ravikindlustusele ka vastutus- ja õnnetusjuhtumikindlustust. Kui viimast ei taga üliõpilasele praktikabaas, siis tuleb vastavalt programmi reeglite järgi sõlmida kindlustuslepped üliõpilasel endal.
 • Hoia end kursis ka koroonareeglitega sihtriigis. Abiks on Reisi Targalt portaal.

ENNE VÄLISPRAKTIKALE MINEKUT

 • Esita Erasmus+ välispraktika taotlus vähemalt kaks nädalat enne välispraktika planeeritud algust.
 • Koosta õppeleping praktikantidele, kooskõlasta see eelnevalt õppekava juhi ning välisettevõtte/organisatsiooniga.
 • Edasta allkirjadega kinnitatud praktikaleping Erasmuse koordinaatorile
 • Täida avaldus välisõpilaseks vormistamiseks TAHVEL süsteemis ja lisa sellele allkirjatatatud praktikaleping. NB! Kui välisüliõpilaseks vormistamise avaldusel ei leia nimistust praktikaettevõtte nimetust, siis tuleb see ettevõtte nimetus ise lisada „Lisa uus õppeasutus“ väljale. Planeeritav õppeaine on välispraktika, võimalik asendatav õppeaine on hiljem TTKsse ülekantav õppeaine koos koodi ja täisnimega. Tahvli abikontakt on kaidi@tktk.ee.
 • Sooritita OLS keeletest, mille link saabub sulle meilile (NB! Teavita Erasmuse koordinaatorit, mis keeles soovid testi teha).
 • Tutvu Erasmus tudengi õiguste ja kohustustega siin.
 • Tegele praktiliste küsimustega nagu majutus, transport, kindlustus ja arstiabi sihtriigis. Veendu, et sul on olemas Euroopa Ravikindlustuskaart NB! Ära unusta vastutus- ja õnnetusjuhtumikindlustust!
 • Allkirjasta stipendiumileping ja oota Erasmus+ toetuse stipendiumi esimest väljamakset.*

VÄLISPRAKTIKA AJAL

 • Kui tekib vajadus muuta esialgset Erasmuse praktika lepingut, tuleb muudatused kooskõlastada TTK praktikajuhendajaga ja vormistada kirjalikult välispraktikalepingu „During the Mobility“ osas.
 • Kõigist muudatustest praktikaperioodis teavita esimesel võimalusel Erasmuse koordinaatorit.

PÄRAST VÄLISPRAKTIKA LÕPPU

 • Tagasi tulles esita viie nädala jooksul Erasmuse koordinaatorile praktikat tõendav praktika kinnituskiri.
 • Praktika tunnustamiseks TTKs vormista  läbi õppeinfosüsteemi TAHVEL VÕTA taotlus. Lisa juurde praktika kinnituskiri, välispraktikaleping ning vajadusel selle muudatused. VÕTA taotluse esitamise juhendi leiad siit.
 • Soorita peale tagasitulekut teine OLS keeletest ja täida tagasiside aruanne (Participant Report). Mõlemad lingid saabuvad automaatselt meilile peale praktika lõppu.
 • Kui kõik eelnevad kohustused on täidetud, saad Erasmus+ toetuse teise väljamakse.*

* Stipendiumi lõplik suurus sõltub välisõpingute perioodi pikkusest. Üliõpilasele makstakse välisriigiõpingute Euroopa Komisjoni stipendium välja kahes osas: 90% enne välispraktikale suundumist ja 10% peale välispraktika lõppu, kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud ja kohustused täidetud.


ABIKS PRAKTIKAKOHA LEIDMISEL

Praktikakoha leiab üldjuhul tudeng ise. Praktikabaasi otsimisel tuleb lähtuda ennekõike enda eriala praktika nõuetest. Praktikabaasiks võib olla mistahes ettevõte või organisatsioon (sh kõrgkool), mille tegevusala ja profiil sobivad konkreetse üliõpilase praktikale seatud nõuetega. 

Praktikakohti saab otsida järgmistelt veebilehtedelt, samuti küsida nõu õppekava juhilt/praktika juhendajalt. 
PRAXIS
Erasmus Intern
Spain Internship
EurActive
Global Placement
Praktika Adidases
Placement in Portugal

Praktikabaasiks ei saa olla Euroopa Liidu programme menetlevad organisatsioonid

Erasmuse koordinaator
Liisa Konsap liisa[at]tktk.ee

Instituutide kontaktisikud
Teenusmajanduse instituut: Jaana Siik jaana.siik[at]tktk.ee
Arhitektuuriinstituut: Kristina Aimla kristina.aimla[at]tktk.ee
Ehitusinstituut: Karin Lellep karin.lellep[at]tktk.ee
Logistikainstituut: Marju Viitmann marju.viitmann[at]tktk.ee
Tehnoloogia ja ringmajanduse instituut:  Helina Prints helina.prints[at]tktk.ee
Tehnikainstituut: Kaja Lattu kaja.lattu[at]tktk.ee

 Välisõpingute õppekorralduse koordinaator: Kaidi Laks kaidi.laks[at]tktk.ee

eu-flag-erasmus_vect_pos


 • Jaga: