Prindi

Erasmus programmi stipendiumite määrad

Erasmus+ programmis 2015/16 õppeaastal osalevate üliõpilaste õppe-ja praktikastipendiumite määrad lähtuvalt toetuse allikast ja sihtriigi grupist on määratud järgnevalt:

1. Stipendiumid programmi Euroopa Komisjoni vahenditest:
1.1 kõrge elukallidusega riikides* (Austria, Taani, Soome, Prantsusmaa, Iirimaa, Itaalia, Liechtenstein, Norra, Rootsi, Suurbritannia)
a) õppimiseks: 495 eurot 30 päeva kohta
b) praktikaks: 595 eurot 30 päeva kohta
* Šveitsi puhul maksab stipendiumit vastuvõttev kõrgkool. Summad võivad erineda TTK poolt kehtestatud määradest. Täpsem info partnerkoolist.

1.2 keskmise elukallidusega riikides (Belgia, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Küpros, Saksamaa, Kreeka, Island, Luksemburg, Holland, Portugal, Sloveenia, Hispaania, Türgi)
a) õppimiseks: 450 eurot 30 päeva kohta
b) praktikaks: 550 eurot 30 päeva kohta

1.3 madala elukallidusega riikides (Bulgaaria, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Malta, Poola, Rumeenia, Slovakkia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik)
a) õppimiseks: 390 eurot 30 päeva kohta
b) praktikaks: 490 eurot 30 päeva kohta

1.4. Lisatoetus 200 eur/kuus vajaduspõhist õppetoetust või vajaduspõhist eritoetust saavale tudengile esitatud avalduse ja tõendi alusel.

2. Stipendium programmi Eesti Vabariigi kaasrahastuse vahenditest:
välisriiki õppima suundujatele 62 eurot kalendrikuu kohta.

 


  • Jaga: