Erasmuse lühiajaline õpiränne - Tallinna Tehnikakõrgkool

Erasmuse lühiajaline õpiränne

Erasmuse lühiajaline õpiränne

Erasmuse programm toetab ka lühiajalisi õpirändeid, mille füüsiline osa peab kestma 5-30 päeva. Lühiajaline õpiränne on põimitud ehk sellele peab lisanduma virtuaalne osa.

Nõutud dokumendid

Lühiajalises õpirändes osalemiseks tuleb esitada kandideerimisavaldus õpirände infosüsteemis SoleMove.

Vali teinetaotlusvorm: Application form for short student mobility
*Õige vorm on ingliskeelne.
**SoleMove meiliteavitused saabuvad aadressilt noreply[at]solenovo.fi


NB! Sisse logimiseks vali rippmenüüst TTK University of Applied Sciences ning logi sisse TTK kasutajanime ja parooliga. Kui need on ununenud, küsi abi it@tktk.ee.

Erasmuse programmiga seonduvalt on vaja vormistada ja esitada järgmised dokumendid:

Lühiajalise õpirände jooksul peab üliõpilane sooritama õppetegevuse vähemalt 3 ECTS mahus.

Enne füüsilisse välisõppesse suundumist tuleb üliõpilasel esitada Tahvlis avaldus välisõppesse suundumiseks. Välisõpingute tunnustamine toimub läbi VÕTA taotluse.

Toetused

Erasmuse toetus on mõeldud toetuseks elamisega seotud kulude katmisel, mistõttu määratakse see vaid perioodiks, mil üliõpilane füüsiliselt teises riigis viibib. Arvestada tuleb õpirände miinimumkestuse nõuetega, mis lühiajalise õpirände puhul on 5 päeva. Maksimaalselt saab lühiajaline õpiränne kesta 30 päeva.

Lühiajaliste füüsiliste õpirännete stipendium

Põhistipendiumi summad on järgmised *:

1.–14. päev – 70€/päev;

15.–30. päev – 50€/päev.

*Toetused vastavalt 2022. aasta projektile.

Sellele summale võib taotleda lisatoetust, kui valitakse roheline reisiviis või osaleja kuulub vähemate võimalustega osalejate hulka.

Rohelise reisiviisi eelistamise lisatoetus

Roheliseks reisiviisiks loetakse reisi, mis toimub mõlemal suunal bussiga, rongiga või juhul, kui tegemist on sõidujagamisega. Sel juhul on võimalik saada ühekordne 50€ lisatoetus ja kuni 4 (2+2) reisipäeva täiendavat toetust, kui see on asjakohane.

NB! Bussi või rongiga reisimisel tuleb säitilada ja pärast õpirände lõppu esitada Erasmuse koordinaatorile sõidupiletid.

Juhul kui üliõpilane ei suuda tõendada, et ta on kasutanud rohelist reisiviisi mõlemal suunal, on ülikoolil õigus enammakstud stipendium tagasi nõuda.

Erasmus+ programmi lisatoetused vähemate võimalustega üliõpilastele

Lisatoetust saavad taotleda üliõpilased, kes

  • saavad õpirände semestril või said sellele eelneval semestril vajaduspõhist õppetoetust/eritoetust;
  • on alaealise lapse/laste vanemad;
  • on asenduskodu või eestkostja kodu taustaga;
  • on vähenenud töövõimega.

Vähemate võimalustega osaleja lisatoetuse taotlemiseks lisa oma kandideerimiskeskkonnas SoleMove oma õpirände taotluse juurde sellekohane digiallkirjastatud kinnitus.

Seejärel edasta Erasmuse koordinaatorile vastav tõendusdokument:

1) Üliõpilane, kellele on määratud vajaduspõhine õppetoetus esitab selle tõestuseks toetuse määramise otsuse digitempliga, mille saab alla laadida Haridusportaalist.

Kui on määratud vajaduspõhine eritoetus Tallinna Tehnikakõrgkoolilt, siis saab Erasmuse koordinaator pärast avalduse esitamist vajaliku tõendi õppeinfosüsteemist TAHVEL.

Kui vajaduspõhise toetuse määramise otsus tehakse pärast Erasmuse õpingute taotlustähtaega, edasta vajalikud dokumendid esimesel võimalusel (hiljemalt 30 päeva peale õpirände algust) meili teel aadressile erasmus@tktk.ee.

2) Alaealise lapse/laste vanemad esitavad sellekohase rahvastikuregistri väljavõtte.

3) Asenduskodu või eestkostja kodu taustaga üliõpilased vastava ametiasutuse kinnituse/tõendi asendushooldusel viibimise või eeskostja peres elamise kohta.

4) Vähenenud töövõimega üliõpilased esitavad töötukassa tõendusdokumendi vähenenud töövõime määramise kohta.

Lisatoetuse summad:

  • ühekordne individuaalne lisatoetus 5–14-päevase füüsilise õpirände perioodi puhul on 100€ ja 15–30-päevase perioodi puhul 150€.
  • reisitoetus vähemate võimalustega üliõpilastele sõltuvalt lähte- ja sihtkoha vahemaast ning reisimisviisist. Vahemaa kalkulaator on leitav siit.
VahemaaTavaline reisiviisRoheline reisiviis
10-99 km23 €
100-499 km180 €210 €  
500-1999 km275 €320 €  
2000-2999 km360 €410 €  
3000-3999 km530 €610 €  
4000-7999 km820 €
8000 km või enam1500 €