Prindi

Eksternõpe

Poolelijäänud õpinguid on võimalik jätkata ja lõpetada eksternõppes. Ekstern on isik, kes individuaalõppijana kasutab eksternõppe teenust. Isik kinnitatakse eksterniks TTK õppeprorektori käskkirjaga. Eksterni ei immatrikuleerita ja ta ei oma üliõpilase staatust. Eksterni ja TTK suhted määratakse kindlaks kõrgkooli ja eksterni vahelise lepinguga.

Eksternõppes on võimalik õppida juhul, kui õppija plaanib täita õppemahust vähem kui 50%, sooritada vaid teatud eksameid või arvestusi või kaitsta lõputöö. Eksternõppesse astumiseks tuleb õppeaasta või semestri alguseks esitada instituudi direktorile avaldus ja tõendusmaterjal läbitud õpingute sobivuse kohta õppekavaga, millel soovitakse õppida (VÕTA taotlus ÕISis või väljavõte õpingukaartist).

Eksternõpe on tasuline.

Eksternõpe lõpeb õppeprorektori käskkirjaga õppekava täies mahus läbimisel, eksterni avalduse alusel või kui ekstern ei ole täitnud TTK õppekorralduse või sisekorra nõudeid.

Vt. TTK õppekorralduse eeskiri

Õppekulude osalise hüvitamise tingimused ja kord

Täiendav informatsioon:

TTK õppeosakonna juhataja Anne Rooste

annero[ät]tktk.ee


  • Jaga: