Prindi

Akadeemiline puhkus

Üliõpilasel on õigus saada kõrgkooli nõukogu kehtestatud korras akadeemilist puhkust.
Akadeemiline puhkus on üliõpilase ajutine vabastamine õppetööst tema sooviavalduse põhjal.
Akadeemilist puhkust võimaldatakse üliõpilastele ühe korra antud kõrgharidusastmes,
üldjuhul kuni üks aasta.

Lisaks sellele võib üliõpilane taotleda akadeemilist puhkust:
1. tervislikel põhjustel kuni kaks aastat (s.o. neli semestrit) arstitõendi alusel;
2. EV kaitsejõududes teenimise korral kuni üks aasta. Lubamise aluseks on kutse kaitseväeteenistusse;
3. seoses lapse hooldamisega kuni lapse 3-aastaseks saamiseni (sünnitunnistuse alusel).

Üldjuhul võib akadeemilist puhkust taotleda alates kolmandast semestrist. Akadeemilist puhkust ja selle katkestamist taotletakse avaldusega õppeinfosüsteemis Tahvel.

Esimese semestri üliõpilastele antakse akadeemilist puhkust ainult :
1. tervislikel põhjustel arstitõendi alusel;
2. EV kaitsejõududesse teenima asumisel vastava kutse alusel;
3. alla 3-aastase lapse hooldamiseks (sünnitunnistuse alusel).

Akadeemilise puhkuse ajal ei viida üliõpilasi üle järgmisele kursusele ja nominaalne õppetöö
lõpetamise aeg lükkub puhkusel oldud aja võrra edasi, kuid üliõpilasel on lubatud täita õppekava tema poolt soovitud mahus.

Kui üliõpilane taotleb akadeemilist puhkust omal soovi, siis puhkuse ajaks ravikindlustus
peatub. Kui üliõpilane läheb akadeemilisele puhkusele muudel alustel (tervislikud põhjused,
kaitseväeteenistus, lapsehooldus), siis tuleb täpsemalt tutvuda teabega Eesti Haigekassast.


  • Jaga: