Prindi

Oluline info esmakursuslastele

TTK-s õppimiseks on üliõpilastele vajalik õppeinfosüsteem TAHVEL aadressil www.tahvel.edu.ee.  Sisse saab logida ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-IDga.

Sisse logides leiad sa pärast enda kõrgkooli immatrikuleerimist hiljemalt 26. augustil oma TTK e-posti aadressi kujul kasutajanimi@tktk.ee.  Selle aadressi kaudu toimub sinu suhtlus kõrgkooliga kuni stuudiumi lõpuni. Selle saad sa soovi korral suunata ka oma isiklikule e-posti aadressile.

Enne õppeaasta algust saab oma õppekava ja tunniplaaniga tutvuda ÕISis ka ilma sisse logimata.

Hiljemalt 13. septembriks tuleb sul esmakursuslasena kinnitada TAHVLIS oma esimese õppeaasta õpingukava. 

Lisaks on õppematerjali ja õppetöö läbiviimiseks kasutusel distantsõppe keskkond Moodle (moodle.tktk.ee), kuhu tuleb esmakordselt sisse logida kasutajanimega. Täpsem info on siin – https://www.tktk.ee/uliopilasele/it-teenused

Kaitseväeteenistuskohustuste täitmise ajaks tuleb üliõpilastel taotleda akadeemilist puhkust. Seda saad sa teha pärast immatrikuleerimist TAHVLIS.

Kui oled erivajadusega õppija ja soovid kohandusi õppekeskkonnas ja -tingimustes, siis palun teavita sellest õppeaasta alguses oma instituudi juhiabi, õppekorralduse spetsialisti või oma õppejõudu ning saame sulle vajaduse korral sobivamaid lahendusi leida.  

STIPENDIUMID JA ÕPPETOETUSED
Esmakursuslasena on sul juba septembris võimalik taotleda vajaduspõhist õppetoetust või vajaduspõhist eritoetust. Vaata samast kindlasti lähemalt ka muude stipendiumide ja õppetoetuste infot.

KUI VAJAD ABI
Esimese vajaliku õppeaastaks vajaliku info saad sa oma instituudi infopäevadelt. Lisaks sellele on TTK tudengiteatmik, mille saad samuti infopäevalt ja kus on kogu vajalik info tudengile.

Lisaks on sulle toeks kõik kõrgkooli töötajad.

Instituutides töötavad juhiabid ja õppekavajuhid, kes vahendavad üliõpilastele esmast õppeinfot (nt tunniplaanid, eeldusained, varasemate õpingute arvestamine jm).

Oma instituudi infopäeval kohtud oma õppekava tuutoritega. Veel on sul võimalus pöörduda õppeosakonna õppekorraldusspetsialistide ja psühholoogide poole.

Kõikidele tähtsatele küsimustele leiad veel vastused TTK tudengiteatmikust.

Kohtumiseni septembris!


  • Jaga: