Prindi

ÕPPEAASTA AVAMINE

Kaugõppe esmakursuslaste aktused ja infopäevad

TALLINNAS
Laupäeval, 29. augustil kell 12.00 toimub TTK peamajas Pärnu mnt 62 infopäev ehitusinstituudi, tehnikainstituudi, tehnoloogia ja ringmajanduse instituudi (v.a. tootmine- ja tootmiskorraldus õppekava) ning transpordi- ja liikluskorralduse õppekava esmakursuslastele.

Neljapäeval, 3. septembril kell 8.30 toimub transpordi ja logistika kaugõppe esimese kursuse infotund logistikainstituudi ruumis 123.

MÕDRIKUL
Esmaspäeval, 31. augustil kell 10.30 toimub TTK teenusmajanduse instituudis Mõdrikul aktus ning infopäev tootmise ja tootmiskorralduse, ärijuhtimise ja sotsiaaltöö kaug- ja ka päevaõppe esmakursuslastele.

Kell 13.00 on aktus ja infopäev majandusarvestuse ning teabehalduse ja infosüsteemide korraldamise esmakursuslastele.

Päevaõppe esmakursuslaste aktused ja infopäevad

Esmaspäeval, 31. augustil kell 10.00 TTK peamajas Pärnu mnt 62 on aktus ja instituutides toimuv infopäev logistika-, tehnoloogia ja ringmajanduse ning tehnikainstituudi esmakursuslastele.

Kell 12.00 ootame aktusele ja infopäevale arhitektuuri- ja ehitusinstituudi esmakursuslasi.

Kui oled esmakursuslane, osale kindlasti nendel sündmustel. Sealt kuuled kõike vajalikku kõrgkoolis (õppekava, tunniplaanid jpm) toimuva kohta ning kohtud oma õppejõudude ja kaasüliõpilastega!

ÕPPETÖÖ
Õppetöö algab teisipäeval,  1. septembril. Vastavalt vabariigi valitsuse korraldusele ja terviseameti soovitustele võib õppetöö toimuda osaliselt distantsõppena. Arvestada tuleb, et õppimiseks on vaja senisest enam kasutada infotehnoloogilisi vahendeid. Vaata palun lisaks juhiseid ja soovitusi terviseohutuse tagamiseks õppetöö ajal SIIT

TTK-s õppimiseks on üliõpilastele vajalik õppeinfosüsteem TAHVEL aadressil www.tahvel.edu.ee.  Sisse saab logida ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-IDga.

Sisse logides leiad sa pärast enda kõrgkooli immatrikuleerimist hiljemalt 26. augustil oma TTK e-posti aadressi kujul kasutajanimi@tktk.ee.  Selle aadressi kaudu toimub sinu suhtlus kõrgkooliga kuni stuudiumi lõpuni. Selle saad sa soovi korral suunata ka oma isiklikule e-posti aadressile.

Enne õppeaasta algust saab oma õppekava ja tunniplaaniga tutvuda ÕISis ka ilma sisse logimata.

Hiljemalt 13. septembriks tuleb sul esmakursuslasena kinnitada TAHVLIS oma esimese õppeaasta õpingukava. 

Lisaks on õppematerjali ja õppetöö läbiviimiseks kasutusel distantsõppe keskkond Moodle (moodle.tktk.ee), kuhu tuleb esmakordselt sisse logida kasutajanimega. Täpsem info on siin – https://www.tktk.ee/uliopilasele/it-teenused

Kaitseväeteenistuskohustuste täitmise ajaks tuleb üliõpilastel taotleda akadeemilist puhkust. Seda saad sa teha pärast immatrikuleerimist TAHVLIS.

Kui oled erivajadusega õppija ja soovid kohandusi õppekeskkonnas ja -tingimustes, siis palun teavita sellest õppeaasta alguses oma instituudi juhiabi, õppekorralduse spetsialisti või oma õppejõudu ning saame sulle vajaduse korral sobivamaid lahendusi leida.  

STIPENDIUMID JA ÕPPETOETUSED
Esmakursuslasena on sul juba septembris võimalik taotleda vajaduspõhist õppetoetust või vajaduspõhist eritoetust. Vaata samast kindlasti lähemalt ka muude stipendiumide ja õppetoetuste infot.

KUI VAJAD ABI
Esimese vajaliku õppeaastaks vajaliku info saad sa oma instituudi infopäevadelt. Lisaks sellele on TTK tudengiteatmik, mille saad samuti infopäevalt ja kus on kogu vajalik info tudengile.

Lisaks on sulle toeks kõik kõrgkooli töötajad.

Instituutides töötavad juhiabid ja õppekavajuhid, kes vahendavad üliõpilastele esmast õppeinfot (nt tunniplaanid, eeldusained, varasemate õpingute arvestamine jm).

Oma instituudi infopäeval kohtud oma õppekava tuutoritega. Veel on sul võimalus pöörduda õppeosakonna õppekorraldusspetsialistide ja psühholoogide poole.

Kõikidele tähtsatele küsimustele leiad veel vastused TTK tudengiteatmikust.

Kohtumiseni septembris!


  • Jaga: