Prindi

Oluline info esmakursuslastele

Covid-19 info ja käitumisjuhised

Esmatähtsad tegevused esimesteks koolinädalateks

TTK-s õppimiseks on üliõpilastele vajalik õppeinfosüsteem TAHVEL. Mine aadressile tahvel.edu.ee ja logi sisse. Sisse saad logida ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-IDga.

Pärast TTK-sse immatrikuleerimist, mis toimub ajavahemikul 25. – 27.august, leiad lingilt Minu andmed oma e-posti aadressi õppeasutuses kujul kasutajanimi@tktk.ee. Selle aadressi kaudu toimub sinu suhtlus kõrgkooliga kuni stuudiumi lõpuni. Selle saad sa soovi korral suunata ka oma isiklikule e-posti aadressile. Enne õppeaasta algust saad oma õppekava ja tunniplaaniga tutvuda TAHVLIS ka ilma sisse logimata.

 1. Kõige olulisemad tegevused Tahvlis:
 • Tutvu akadeemilise kalendriga, et olla teadlik olulistest tähtaegadest.
 • Vaata, millal toimub Sinu õpperühma graafikujärgne õppetöö.
 • Tee selgeks oma tunniplaan.
 • Saa ülevaade oma õppekavast ja õpetatavatest ainetest.
 • Hiljemalt 13. septembriks tuleb sul esmakursuslasena kinnitada TAHVLIS oma esimese õppeaasta õpingukava – Juhend. Vaata üle oma eeltäidetud deklaratsioonid (TTK-s on rühmapõhine õpe) ja võimalusel vali valikained, mõlema semestri kohta eraldi. Nii saad parema ülevaate oma õppeaasta kohustustest. Täpsema juhendi õppeainetele registreerumise kohta saad oma e-posti aadressile. 
 • Kontrolli, et sinu kontaktandmed TAHVLIS oleksid õiged, et oluline info jõuaks sinuni.
 1. Samuti tähtsad tegevused:
 1. Kasulikud tegevused:
 • Uuri, milliseid üliõpilaste meililiste kõrgkoolis loodud on ja registreeru vajalike listide liikmeks.
 • Ole teadlik, millised erialased ja huvitegevuse seltsid kõrgkoolis tegutsevad ning liitu endale sobivatega.
 • Uuri välja, kus saad kõrgkoolis printida, paljundada, skaneerida.
 • Osale rebastele mõeldud üritustel.
 • Kui oled Tallinnas uus, tee endale selgeks ühistranspordi plaan, et vältida äraeksimist ja hilinemist.
 • Tutvu ka meie TKTK Tallinna majaplaaniga (Pärnu mnt 62), kus on ära toodud peamised olulised kohad.

Kaitseväeteenistuse kohustuse täitmise ajaks tuleb üliõpilasel taotleda akadeemilist puhkust. Kuni immatrikuleerimiseni tuleb esitada kaitseväeteenistusse kutsumise otsus e-posti aadressile ope@tktk.ee. Pärast immatrikuleerimist saab akadeemilise puhkuse avalduse esitada õppeinfosüsteemis Tahvel.  

Kui oled erivajadusega õppija ja soovid kohandusi õppekeskkonnas ja -tingimustes, siis palun teavita sellest õppeaasta alguses oma instituudi juhiabi, õppekorralduse spetsialisti või oma õppejõudu ning saame sulle vajaduse korral sobivamaid lahendusi leida.

STIPENDIUMID JA ÕPPETOETUSED
Esmakursuslasena on sul juba septembris võimalik taotleda vajaduspõhist õppetoetust või vajaduspõhist eritoetust. Vaata samast kindlasti lähemalt ka muude stipendiumide ja õppetoetuste infot. 

Esmakursuslastel on võimalus taotleda töötukassalt toetust tasemeõppes õppimiseks. Selleks tuleb töötukassale esitada avaldus hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul õppima asumisest. Põhjalikum info taotlemise tingimuste kohta töötukassa kodulehelt. 

KUI VAJAD ABI
Esimese õppeaastaks vajaliku info saad sa oma instituudi infotunnist. Lisaks sellele on TTK tudengiteatmik, mille saad endale samuti infotunnist ja kus on kogu vajalik info tudengile.

Lisaks on sulle toeks kõik kõrgkooli töötajad.

Instituutides töötavad juhiabid ja õppekavajuhid, kes vahendavad üliõpilastele esmast õppeinfot (nt tunniplaanid, eeldusained, varasemate õpingute arvestamine jm).

Oma instituudi infotunnis kohtud oma õppekava tuutoritega. Veel on sul võimalus pöörduda kvaliteedi- ja analüüsiosakonna õppekorraldusspetsialistide ja psühholoogide poole.


 • Jaga: