Prindi

Õppekulude hüvitamine

Üliõpilaselt ei nõuta õppekulude hüvitamist, kui ta õpib täiskoormusega ja on algavaks semestriks täitnud õppekava nii, et tal ei ole õppevõlgnevusi rohkem kui 6 EAP ulatuses (v.a. keskmise või raske puudega üliõpilane või alla 7-aastase lapse vanem / hooldaja).

TTK-l on õigus nõuda õppekulude osalist hüvitamist:

  1. üliõpilaselt, kes õpib täiskoormusega, kuid kellel on algavaks semestriks kogunenud õppevõlgnevusi rohkem kui 6 EAP ulatuses. Akadeemilise edasijõudmise arvestus toimub esimese semestri lõpus ja edasi iga eksamisessiooni järel seisuga 15. september ja 1. veebruar;
  2. üliõpilaselt, kes õpib osakoormusega;
  3. üliõpilaselt, kes on kahe aasta jooksul eksmatrikuleeritud ja uuesti samale õppekavale immatrikuleeritud;
  4. üliõpilaselt, kes on varem rakenduskõrgharidusastmel riigieelarvelisel õppekohal õppinud vähemalt poole nominaalaja ulatuses.

Loe veel:


  • Jaga: