Prindi

Andmebaasid ja e-allikad

DEA
Digiteeritud Eesti ajalehed
Ligipääs valikule eestikeelsete ajalehtede digitaalsetele pildifailidele aastatest 1821-1944 ja väliseesti ajalehtedele 1944. aastast.

 

DIGAR
Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv
Ligipääs ajalehtedele, ajakirjadele, e-raamatutele, kaartidele, nootidele, fotodele, postkaartidele, plakatitele, illustratsioonidele, audioraamatutele ning muusikafailidele.

 

DIGAR Eesti artiklid
Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv
Ligipääs ajalehtedele alates 1821. aastast (nõukogude perioodi väljaandeid ei ole veel lisatud), ajakirjadele ja jätkväljaannetele 2017. aastast. Varasemaid väljaandeid saab vaadata DIGARis.

 

DOAB (Open Access)
Õpikud ja raamatud
Valdkonnad: arhitektuur, filosoofia, geoloogia, keskkonnateadused, majandus, äri, õigus, üldine teadus ja tehnoloogia

 

DOAJ (Open Access)
Ajakirjad
Valdkonnad: arhitektuur, filosoofia, maateadus, keskkonnateadused, majandus, äri, matemaatika, statistika, psühholoogia, teadus, tehnoloogia ja inseneriteadused

 

 

DSpace
Tartu Ülikooli digitaalarhiiv
E-õpikud, e-õppematerjalid, diplomi- ja lõputööd
EBSCOhost
Võõrkeelsete e-allikate täistekstiandmebaas
Valdkonnad: akadeemilised väljaanded, äri ja majandus, tervishoid, humanitaarteadused.
Soovitame kasutada kollektsioone: Academic Search Complete, EBSCO Business Source Complete
Ligipääs salasõnaga kõrgkooli arvutivõrgus.

 

Eesti Rahvusbibliograafia andmebaas
ERB registreerib Eestis kõigis keeltes ja väljaspool Eestit ilmunud eestikeelseid teavikuid, Eesti autorite teoseid ja nende tõlkeid.

 

Eesti Rahvusraamatukogu otsinguportaal
Portaal võimaldab otsida e-ressursse ühest või mitmest andmekogust korraga.
Kasutamiseks registreeri end Rahvusraamatukogu lugejaks, sisselogituna pääseb ligi paljudele litsentsandmebaasidele. Soovitame otsinguportaalis olevaid andmebaase:

  • Columbia Gazetteer of the World Online – geograafiline entsüklopeedia
  • EBSCO GreenFILE– negatiivsete keskkonnamõjude vähendamise teemad
  • Emerald Management xtra – üle 300 ajakirja täistekstid juhtimisvaldkonnast (strateegiline juhtimine, infojuhtimine, turundus, personalijuhtimine jne)
  • OECD iLibrary– majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni statistilised ülevaated, raamatud, ajakirjad ja andmebaasid
  • Oxford University Press Journals– akadeemilised ajakirjad Oxfordi Ülikooli Kirjastuselt
  • PressReader– ajalehtede ja ajakirjade andmebaas (üle 800 digiteeritud väljaande), mille väljaandeid saab tagasiulatuvalt lugeda 60 päeva
  • Sage Premier– üle 820 ajakirja täistekstid ettevõtluse, humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteaduste, tehnoloogia ja meditsiini valdkonnast.

 

Eesti statistika andmebaas
Ligipääs riiklikule statistikale keskkonna, majanduse, rahvastiku ja sotsiaalelu valdkondades. 
Andmebaas uueneb pidevalt.

 

Emerald Insight 

  • Emerald Engineering eJournal Collection – inseneriteaduste e-ajakirjade kollektsioon
  • Emerald Health and Social Care eJournal Collection – tervishoiu ja sotsiaalhoolekande e-ajakirjade kollektsioon

Ligipääs kõrgkooli arvutivõrgus.

 

ESTLEX
Õigusinfosüsteem
Tasuta ligipääs erinevatest avalikest allikatest pärinevale õigusalasele infole. Lisaks tasuta kättesaadavale kehtivale seadusandlusele sisaldab andmebaas õigusaktide arhiivi, kohalike omavalitsuste õigusaktide terviktekste, välislepinguid, õigusaktide venekeelseid tõlkeid; linke Euroopa Liidu õigusaktidele ja seonduvatele Riigikohtu laienditele ja õigusaktide ingliskeelsetele tõlgetele.

 

Festart Dictionary Pro
Elektrooniline Inglise-Eesti-Inglise sõnaraamat.
Ligipääsu küsi raamatukogust.
IntechOpen (Open Access)
Akadeemilise sisuga raamatud
Valdkonnad: teadus, tehnoloogia, loodusteadused, meditsiin, sotsiaal- ja humanitaarteadused

 

ISE
Eesti artiklite andmebaas (al. 1.01.2017 täiendatakse valikuliselt)
Koostatakse peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete põhjal sisaldades ka viiteid täistekstidele. 

 

OER Commons (Open Access)
Õpikud
Valdkonnad: rakendusteadused, arhitektuur, haridus, tehnika, keskkonnateadused, loodusteadused, matemaatika ja reaalteadused, raamatupidamine, turundus ja juhtimine

 

OpenStax (Open Access)
Õpikud
Valdkonnad: matemaatika, teadused, sotsiaalteadused, humanitaarteadused, äri

 

Open Textbook Library (Open Access)
Õpikud
Valdkonnad: raamatupidamine ja rahandus, juhtimine, turundus, õigus, majandus, tehnika, haridus, matemaatika, humanitaarteadused ja keeled, ajakirjadus, loodusteadused, sotsiaalteadused

 

Oxford Open Journals (Open Access)
Akadeemilised ajakirjad
Valdkonnad: kunst ja humanitaarteadused, õigus, meditsiin ja tervishoid, matemaatika ja reaalteadused, humanitaarteadused

 

ProQuest Ebook Central Academic Complete Collection
Akadeemiliste e-raamatute andmebaas
Väljaspool kõrgkooli arvutivõrku saad andmebaasi kasutada kasutajakonto olemasolul. Konto loomise võimalused:
1) kõrgkooli arvutivõrgus 2) väljaspool arvutivõrku taotle konto loomist (Request Account). Konto kinnitamine võib võtta kuni üks tööpäev.

 

Riigi Teataja
Eesti Vabariigi ametlik võrguväljaanne ajakohase õigusalase informatsiooniga.
Infot leiab eelnõude, seaduste, määruste ning Vabariigi Valitsuse korralduste kohta.

 

ScienceDirect (Open Access)
Ajakirjad, raamatud (valida Open Access)
Valdkonnad: loodus- ja tehnikateadused, tervishoiuteadused, sotsiaal- ja humanitaarteadused

 

SCIRP (Open Access)
Akadeemilised ajakirjad
Valdkonnad: meditsiin, keemia ja materjaliteadus,  maateadus ja keskkonnateadused, majandus ja äri, inseneriteadused, inseneriteadused, sotsiaalteadused ja humanitaarteadused

 

Springer Open (Open Access)
Ajakirjad
Valdkonnad: matemaatika, materjaliteadus, tehnika, majandus, statistika, äri ja juhtimine, inseneriteadused, energeetika, keskkonnateadus, geograafia, sotsiaalteadused ja humanitaarteadused, füüsika

 

Taylor & Francis Online (Open Access)
Ajakirjad
Valdkonnad: meditsiin, materjaliteadus, automaatika, majandus, transport, keskkond ja säästev areng, matemaatika ja statistika, sotsiaalteadused, linnauuringud

 

TTÜR Digikogu
Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu digikogu
Ligipääs doktori-, magistri-, bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse diplomitöödele; õpikute ja õppematerjalide e-versioonidele ning Tehnikaülikooli ajalooga seotud publikatsioonidele. Tehnikaülikoolis kaitstud doktoritöid avalikustatakse digikogus 2005. aastast ja lõputöid 2014. aastast.

 

 


  • Jaga: