Prindi

Andmebaasid ja e-allikad

DIGAR digitaalarhiiv
Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv
Ajalehed, ajakirjad, raamatud, kaardid, noodid, fotod, postkaardid, plakatid, illustratsioonid, audioraamatud ning muusikafailid

 

DIGAR Eesti artiklid
Ajalehed alates 1821. aastast (nõukogude perioodi väljaandeid ei ole veel lisatud), ajakirjad ja jätkväljaanded 2017. aastast. Varasemaid väljaandeid saab vaadata DIGARis.

 

DOAB (Open Access)
Õpikud ja raamatud
Valdkonnad: arhitektuur, filosoofia, geoloogia, keskkonnateadused, majandus, äri, õigus, üldine teadus ja tehnoloogia

 

 

DOAJ (Open Access)
Ajakirjad
Valdkonnad: arhitektuur, filosoofia, maateadus, keskkonnateadused, majandus, äri, matemaatika, statistika, psühholoogia, teadus, tehnoloogia ja inseneriteadused

 

  

EBSCOhost
Täistekstiandmebaas
Valdkonnad: äri ja majandus, tervishoid, humanitaarteadused.
Soovitame kollektsioone: Academic Search Complete, EBSCO Business Source Complete
Ligipääs salasõnaga kõrgkooli arvutivõrgus

 

 

Eesti Rahvusraamatukogu otsinguportaal
Portaal võimaldab otsida ressursse ühest või mitmest andmekogust korraga.
Kasutamiseks registreeri end Rahvusraamatukogu lugejaks, sisselogituna pääseb ligi paljudele litsentsandmebaasidele. Soovitame andmebaase:

 

 

Eesti statistika andmebaas
Ligipääs riiklikule statistikale keskkonna, majanduse, rahvastiku ja sotsiaalelu valdkondades. 
Andmebaas uueneb pidevalt.

 

 

Emerald Insight 

  • Emerald Engineering eJournal Collection – inseneriteaduste ajakirjad
  • Emerald Health and Social Care eJournal Collection – tervishoiu ja sotsiaalhoolekande ajakirjad

Ligipääs kõrgkooli arvutivõrgus. Väljaspool kooli arvutivõrku kaugligipääsu võimalus. Kaugligipääsu saamiseks tutvu juhendiga: Moodle -> Juhendid tudengitele

 

 

ESTLEX
Õigusinfosüsteem
Õigusaktide arhiiv, kohalike omavalitsuste õigusaktide terviktekstid, välislepingud, õigusaktide venekeelseid tõlked; linke Euroopa Liidu õigusaktidele ja seonduvatele Riigikohtu laienditele ja õigusaktide ingliskeelsetele tõlgetele.

 

 

Festart Dictionary Pro
Inglise-Eesti-Inglise sõnaraamat.
Ligipääsu küsi raamatukogust
IntechOpen (Open Access)
Raamatud
Valdkonnad: teadus, tehnoloogia, loodusteadused, meditsiin, sotsiaal- ja humanitaarteadused

 

 

ISE
Eesti artiklite andmebaas (al 2017 täiendatakse valikuliselt)
Koostatakse peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete põhjal sisaldades ka viiteid täistekstidele. 

 

 

OER Commons (Open Access)
Õpikud
Valdkonnad: rakendusteadused, arhitektuur, haridus, tehnika, keskkonnateadused, loodusteadused, matemaatika ja reaalteadused, raamatupidamine, turundus ja juhtimine

 

 

OpenStax (Open Access)
Õpikud
Valdkonnad: matemaatika, teadused, sotsiaalteadused, humanitaarteadused, äri

 

 

Open Textbook Library (Open Access)
Õpikud
Valdkonnad: raamatupidamine ja rahandus, juhtimine, turundus, õigus, majandus, tehnika, haridus, matemaatika, humanitaarteadused ja keeled, ajakirjadus, loodusteadused, sotsiaalteadused

 

 

Oxford Open Journals (Open Access)
Ajakirjad
Valdkonnad: kunst ja humanitaarteadused, õigus, meditsiin ja tervishoid, matemaatika ja reaalteadused, humanitaarteadused

 

 

ProQuest Ebook Central Academic Complete Collection
Raamatud
Väljaspool kõrgkooli arvutivõrku saad andmebaasi kasutada kasutajakonto olemasolul. Konto loomise võimalused:
1) kõrgkooli arvutivõrgus 2) väljaspool arvutivõrku taotle konto loomist (Request Account). Konto kinnitamine võib võtta kuni üks tööpäev.

 

Riigi Teataja
Eesti Vabariigi ametlik võrguväljaanne ajakohase õigusalase informatsiooniga.
Infot leiab eelnõude, seaduste, määruste ning vabariigi valitsuse korralduste kohta.

 

ScienceDirect (Open Access)
Ajakirjad, raamatud (valida Open Access)
Valdkonnad: loodus- ja tehnikateadused, tervishoiuteadused, sotsiaal- ja humanitaarteadused

 

SCIRP (Open Access)
Ajakirjad
Valdkonnad: meditsiin, keemia ja materjaliteadus, maateadus ja keskkonnateadused, majandus ja äri, inseneriteadused, inseneriteadused, sotsiaalteadused ja humanitaarteadused

 

 

Social Work Research
Sotsiaaltöö ajakiri
Ligipääsu küsi raamatukogust
Springer Open (Open Access)
Ajakirjad
Valdkonnad: matemaatika, materjaliteadus, tehnika, majandus, statistika, äri ja juhtimine, inseneriteadused, energeetika, keskkonnateadus, geograafia, sotsiaalteadused ja humanitaarteadused, füüsika

 

 

Taylor & Francis Online (Open Access)
Ajakirjad
Valdkonnad: meditsiin, materjaliteadus, automaatika, majandus, transport, keskkond ja säästev areng, matemaatika ja statistika, sotsiaalteadused, linnauuringud

 

 

TalTechi Digikogu
Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu digikogu
Õpikud, õppematerjalid, diplomi- ja lõputööd
TTK DSpace
Tallinna Tehnikakõrgkooli digitaalarhiiv
Õpikud, õppematerjalid ja lõputööd
TÜ DSpace
Tartu Ülikooli digitaalarhiiv
Õpikud, õppematerjalid ja lõputööd

 


  • Jaga: