Prindi

Andmebaasid ja e-allikad

DIGAR
Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv
Ajalehed, ajakirjad, raamatud, kaardid, noodid, pildimaterjalid, audioraamatud ning muusikafailid

 

DIGAR Eesti artiklid
Ajalehed alates 1821. aastast (nõukogude perioodi väljaandeid ei ole veel lisatud), ajakirjad ja jätkväljaanded 2017. aastast. Varasemaid väljaandeid saab vaadata DIGARis.

 

 

DOAB (Open Access)
Õpikud ja raamatud
Valdkonnad: arhitektuur, filosoofia, geoloogia, keskkonnateadused, majandus, äri, õigus, tehnoloogia

 

 

DOAJ (Open Access)
Ajakirjad
Valdkonnad: arhitektuur, filosoofia, maateadus, keskkonnateadused, majandus, äri, matemaatika, statistika, psühholoogia, tehnoloogia, inseneriteadused

 

 

EBSCOhost
Täistekstid
Valdkonnad: äri ja majandus, tervishoid, humanitaarteadused.
Soovitame kollektsioone: Academic Search Complete, EBSCO Business Source Complete.
Ligipääs kõrgkooli arvutivõrgus. Kasutamiseks väljaspool arvutivõrku küsi salasõna raamatukogust.

 

 

Eesti Rahvusraamatukogu otsinguportaal
Portaal võimaldab otsida ressursse ühest või mitmest andmekogust korraga.
Kasutamiseks registreeru Rahvusraamatukogu lugejaks, sisselogituna pääseb ligi paljudele litsentsandmebaasidele. Soovitame andmebaase:

 

Eesti Standardikeskus
Eesti standarditeks üle võetud Euroopa ja rahvusvahelisi standardid ning Euroopa standardilaadseid dokumendid. Lugeda ei saa rahvusvahelisi ISO ja IEC standardeid, mis ei ole Eesti standarditeks üle võetud; Euroopa Telekommunikatsiooni Standardimisinstituudi ETSI standarditel põhinevaid Eesti standardeid, mille tekst on kättesaadav tasuta ETSI kodulehelt.
Standardeid ei saa alla laadida ega printida. 
Ligipääs salasõnaga kõrgkooli arvutivõrgus.

 

Eesti statistika andmebaas
Ligipääs riiklikule statistikale keskkonna, majanduse, rahvastiku ja sotsiaalelu valdkondades. 

 

 

Emerald Insight 

  • Emerald Engineering eJournal Collection – inseneriteaduste ajakirjad
  • Emerald Health and Social Care eJournal Collection – tervishoiu ja sotsiaalhoolekande ajakirjad

Ligipääs kõrgkooli arvutivõrgus. Väljaspool kooli arvutivõrku kaugligipääsu võimalus. Kaugligipääsu saamiseks tutvu juhendiga: Moodle -> Juhendid tudengitele

 

 

ESTLEX
Õigusinfosüsteem
Õigusaktide arhiiv, kohalike omavalitsuste õigusaktide terviktekstid, välislepingud, õigusaktide venekeelseid tõlked.

 

Festart Dictionary Pro
Inglise-Eesti-Inglise sõnaraamat
Ligipääsu küsi raamatukogust.
IntechOpen (Open Access)
Raamatud
Valdkonnad: teadus, tehnoloogia, loodusteadused, meditsiin, sotsiaal- ja humanitaarteadused

 

 

ISE
Eesti artiklite andmebaas (al 2017 täiendatakse valikuliselt)
Koostatakse peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete põhjal sisaldades ka viiteid täistekstidele. 

 

 

Maa-ameti geoportaal
Maa-ameti hallatavad Eesti kaardid, kaardirakendused, ruumiandmed ja mitmesugused e-teenused.
OER Commons (Open Access)
Õpikud
Valdkonnad: rakendus, arhitektuur, haridus, tehnika, keskkonnateadused, loodusteadused,  reaalteadused, raamatupidamine, turundus ja juhtimine

 

 

OpenStax (Open Access)
Õpikud
Valdkonnad: matemaatika, sotsiaalteadused, humanitaarteadused, äri

 

 

Open Textbook Library (Open Access)
Õpikud
Valdkonnad: raamatupidamine ja rahandus, juhtimine, turundus, õigus, majandus, tehnika, haridus, matemaatika, humanitaarteadused ja keeled, ajakirjandus, loodus- ja sotsiaalteadused

 

 

Oxford Open Journals (Open Access)
Ajakirjad
Valdkonnad: kunst, humanitaarteadused, õigus, tervishoid, reaalteadused

 

 

ProQuest Ebook Central Academic Complete Collection
Raamatud
Väljaspool kõrgkooli arvutivõrku saad andmebaasi kasutada kasutajakonto olemasolul. Konto loomise võimalused: 1) kõrgkooli arvutivõrgus 2) väljaspool kõrgkooli arvutivõrku taotle konto loomist (Request Account). Konto kinnitamine võib võtta kuni üks tööpäev.

 

Riigi Teataja
Eesti Vabariigi ajakohane õigusalane informatsioon – eelnõud, seadused, määruste ning vabariigi valitsuse korraldused.

 

ScienceDirect (Open Access)
Ajakirjad, raamatud (valida Open Access)
Valdkonnad: loodus- ja tehnikateadused, tervishoid, sotsiaal- ja humanitaarteadused

 

SCIRP (Open Access)
Ajakirjad
Valdkonnad: meditsiin, keemia ja materjaliteadused, maateadus ja keskkonnateadused, majandus ja äri, inseneriteadused, sotsiaalteadused ja humanitaarteadused.

 

 

Springer Open (Open Access)
Ajakirjad
Valdkonnad: matemaatika, materjaliteadus, tehnika, majandus, statistika, äri ja juhtimine, inseneriteadused, energeetika, keskkonnateadused, geograafia, sotsiaal- ja humanitaarteadused, füüsika

 

 

Taylor & Francis Online (Open Access)
Ajakirjad
Valdkonnad: meditsiin, materjaliteadus, automaatika, majandus, transport, keskkond ja säästev areng, matemaatika ja statistika, sotsiaalteadused, linnauuringud

 

 

TalTechi Digikogu
Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu digikogu
Õpikud, õppematerjalid ja lõputööd

 

TTK DSpace
Tallinna Tehnikakõrgkooli digitaalarhiiv
Õpikud, õppematerjalid ja lõputööd

 

 

TÜ DSpace
Tartu Ülikooli digitaalarhiiv
Õpikud, õppematerjalid ja lõputööd

 

 

 


  • Jaga: