Prindi

Andmebaasid ja e-allikad

DEA – Digiteeritud Eesti ajalehed
Ligipääs valikule eestikeelsete ajalehtede digitaalsetele pildifailidele aastatest 1821-1944 ja väliseesti ajalehtedele 1944. aastast.
Kasutusjuhend

 

DIGAR – Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv
Ligipääs ajalehtedele, ajakirjadele, e-raamatutele, kaartidele, nootidele, fotodele, postkaartidele, plakatitele, illustratsioonidele, audioraamatutele ning muusikafailidele.

 

DIGAR Eesti artiklid – Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv
Ligipääs ajalehtedele alates 1821. aastast (nõukogude perioodi väljaandeid ei ole veel lisatud), ajakirjadele ja jätkväljaannetele 2017. aastast. Varasemaid väljaandeid saab vaadata DIGARis.
Videojuhis

 

DOAB (Open Access)
Õpikud ja raamatud
Valdkonnad: arhitektuur, filosoofia, geoloogia, keskkonnateadused, majandus, äri, õigus, üldine teadus ja tehnoloogia

 

DOAJ (Open Access)
Ajakirjad
Valdkonnad: arhitektuur, filosoofia, maateadus, keskkonnateadused, majandus, äri, matemaatika, statistika, psühholoogia, teadus, tehnoloogia ja inseneriteadused

 

DSpace – Tartu Ülikooli digitaalarhiiv
E-õpikud, e-õppematerjalid, diplomi- ja lõputööd
EBSCOhost – Võõrkeelsete e-allikate täistekstiandmebaas
Valdkonnad: akadeemilised väljaanded, äri ja majandus, tervishoid, humanitaarteadused.
Soovitame kasutada kollektsioone: Academic Search Complete, EBSCO Business Source Complete.
Ligipääs salasõnaga kõrgkooli arvutivõrgus.
Kasutusjuhend

 

Eesti Rahvusbibliograafia andmebaas
ERB registreerib Eestis kõigis keeltes ja väljaspool Eestit ilmunud eestikeelseid teavikuid, Eesti autorite teoseid ja nende tõlkeid.

 

Eesti Rahvusraamatukogu otsinguportaal
Portaal võimaldab otsida e-ressursse ühest või mitmest andmekogust korraga.
Kasutamiseks registreeri end Rahvusraamatukogu lugejaks, sisselogituna pääseb ligi paljudele litsentsandmebaasidele. Soovitame otsinguportaalis olevaid andmebaase:

 • Columbia Gazetteer of the World Online – geograafiline entsüklopeedia
 • EBSCO GreenFILE– negatiivsete keskkonnamõjude vähendamise teemad
 • Emerald Management xtra – üle 300 ajakirja täistekstid juhtimisvaldkonnast (strateegiline juhtimine, infojuhtimine, turundus, personalijuhtimine jne)
 • OECD iLibrary– majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni statistilised ülevaated, raamatud, ajakirjad ja andmebaasid
 • Oxford University Press Journals– akadeemilised ajakirjad Oxfordi Ülikooli Kirjastuselt
 • PressReader– ajalehtede ja ajakirjade andmebaas (üle 800 digiteeritud väljaande), mille väljaandeid saab tagasiulatuvalt lugeda 60 päeva
 • ProQuest Ebook Central– multidistsiplinaarne e-raamatute andmebaas, mis sisaldab teaduskirjandust maailma juhtivatelt kirjastustelt
 • Sage Premier– üle 820 ajakirja täistekstid ettevõtluse, humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteaduste, tehnoloogia ja meditsiini valdkonnast.

 

Eesti Standardikeskus
Andmebaasis saab lugeda Eesti standardeid; Eesti standarditeks üle võetud Euroopa ja rahvusvahelisi standardeid ning Euroopa standardilaadseid dokumente; nähtavad on kehtivad ja viimased kehtetud dokumendid, standardi muudatused ja parandused.Lugeda ei saa rahvusvahelisi ISO ja IEC standardeid, mis ei ole Eesti standarditeks üle võetud; Euroopa Telekommunikatsiooni Standardimisinstituudi ETSI standarditel põhinevaid Eesti standardeid, mille tekst on kättesaadav tasuta ETSI kodulehelt; dokumente, mida ei ole veel digitaliseeritud, mis on reeglina kavandid. Ligipääs salasõnaga kõrgkooli arvutivõrgus (aadressil Pärnu mnt 62).
Standardeid ei saa alla laadida ega printida. 
Kasutusjuhend

 

Eesti statistika andmebaas
Ligipääs riiklikule statistikale keskkonna, majanduse, rahvastiku ja sotsiaalelu valdkondades. Rahva ja eluruumide loenduse ning põllumajandusloenduse andmed on esitatud eraldi.
Andmebaas uueneb pidevalt andmetega, mille lisandumisest teavitab avaldamiskalender.

 

Emerald Insight 

 • Emerald Engineering eJournal Collection – inseneriteaduste e-ajakirjade kollektsioon
 • Emerald Health and Social Care eJournal Collection – tervishoiu ja sotsiaalhoolekande e-ajakirjade kollektsioon

Ligipääs TTK arvutivõrgus.

 

ESTLEX – õigusinfosüsteem
Tasuta ligipääs erinevatest avalikest allikatest pärinevale õigusalasele infole. Lisaks tasuta kättesaadavale kehtivale seadusandlusele sisaldab andmebaas õigusaktide arhiivi, kohalike omavalitsuste õigusaktide terviktekste, välislepinguid, õigusaktide venekeelseid tõlkeid; linke Euroopa Liidu õigusaktidele ja seonduvatele Riigikohtu laienditele ja õigusaktide ingliskeelsetele tõlgetele.
Kasutusjuhend

 

Festart Dictionary Pro –  Elektrooniline Inglise-Eesti-Inglise sõnaraamat.
Ligipääsu küsi raamatukogust.
IntechOpen (Open Access)
Akadeemilise sisuga raamatud
Valdkonnad: teadus, tehnoloogia, loodusteadused, meditsiin, sotsiaal- ja humanitaarteadused

 

ISE – Eesti artiklite andmebaas (alates 1.01.2017 täiendatakse valikuliselt)
Koostatakse peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete põhjal sisaldades ka viiteid täistekstidele. 
Kasutusjuhend

 

OER Commons (Open Access)
Õpikud
Valdkonnad: rakendusteadused, arhitektuur, haridus, tehnika, keskkonnateadused, loodusteadused, matemaatika ja reaalteadused, raamatupidamine, turundus ja juhtimine

 

OpenStax (Open Access)
Õpikud
Valdkonnad: matemaatika, teadused, sotsiaalteadused, humanitaarteadused, äri

 

Open Textbook Library (Open Access)
Õpikud
Valdkonnad: raamatupidamine ja rahandus, juhtimine, turundus, õigus, majandus, tehnika, haridus, matemaatika, humanitaarteadused ja keeled, ajakirjadus, loodusteadused, sotsiaalteadused

 

Oxford Open Journals (Open Access)
Akadeemilised ajakirjad
Valdkonnad: kunst ja humanitaarteadused, õigus, meditsiin ja tervishoid, matemaatika ja reaalteadused, humanitaarteadused

 

ProQuest Ebook Central Academic Complete Collection – multidistsiplinaarne e-raamatute andmebaas
Konto loomine kõrgkooli arvutivõrgus tagab ligipääsu õppehooneväliselt. Kontota saab kõrgkooli arvutivõrgus raamatuid lugeda, lubatud mahus koos viitega kopeerida ja peatükke alla laadida.

 

Riigi Teataja
Eesti Vabariigi ametlik võrguväljaanne ajakohase õigusalase informatsiooniga.
Infot leiab eelnõude, seaduste, määruste ning Vabariigi Valitsuse korralduste kohta.

 

ScienceDirect (Open Access)
Ajakirjad, raamatud (valida Open Access)
Valdkonnad: loodus- ja tehnikateadused, tervishoiuteadused, sotsiaal- ja humanitaarteadused

 

SCIRP (Open Access)
Akadeemilised ajakirjad
Valdkonnad: meditsiin, keemia ja materjaliteadus,  maateadus ja keskkonnateadused, majandus ja äri, inseneriteadused, inseneriteadused, sotsiaalteadused ja humanitaarteadused.

 

Springer Open (Open Access)
Ajakirjad
Valdkonnad: matemaatika, materjaliteadus, tehnika, majandus, statistika, äri ja juhtimine, inseneriteadused, energeetika, keskkonnateadus, geograafia, sotsiaalteadused ja humanitaarteadused, füüsika

 

Taylor & Francis Online (Open Access)
Ajakirjad
Valdkonnad: meditsiin, materjaliteadus, automaatika, majandus, transport, keskkond ja säästev areng, matemaatika ja statistika, sotsiaalteadused, linnauuringud

 

TTÜR Digikogu – Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu digikogu
Ligipääs doktori-, magistri-, bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse diplomitöödele; õpikute ja õppematerjalide e-versioonidele ning Tehnikaülikooli ajalooga seotud publikatsioonidele. Tehnikaülikoolis kaitstud doktoritöid avalikustatakse digikogus 2005. aastast ja lõputöid 2014. aastast.

 

Äripäeva teabekeskus erialase info platvorm
Ligipääs TTK arvutivõrgus.
Klõpsa „logi sisse“.

Tellitud teabevara:

 • Finantsjuhtimine
 • Lepingud
 • Logistika ja eksport
 • Tootmise juhtimine
 • Turundus
 • Töösuhted
 • Tööõigus näidised ja kommentaarid

 

 


 • Jaga: