Prindi

Andmebaasid ja veebikeskkonnad

DEA – Digiteeritud Eesti ajalehed on projekt, mille eesmärk on vanade eestikeelsete ajalehtede digitaalsetele pildifailidele juurdepääsu loomine veebis. Andmebaasis on valik ajalehti aastatest 1821-1944 ja väliseesti ajalehti 1944. aastast. Kasutusjuhend.

DIGAR – Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv pakub juurdepääsu ajalehtedele, ajakirjadele, e-raamatutele, kaartidele, nootidele, fotodele, postkaartidele, plakatitele, illustratsioonidele, audioraamatutele ning muusikafailidele. DIGARi kasutajaks saab registreeruda oma e-posti aadressiga või logides sisse Facebooki, Google+, Twitteri konto või Eesti Rahvusraamatukogu kasutajatunnustega.

DIGAR Eesti artiklid  –  Portaali eesmärgiks on koondada ühte keskkonda ja pakkuda juurdepääsu kõigile läbi aegade Eestis ilmunud või välismaal eesti keeles avaldatud digitaalselt sündinud ja digiteeritud ajalehtedele, lisaks alates 2017. aastast ilmuvatele ajakirjadele jt jadaväljaannetele. Portaal võimaldab väljaandeid sirvida, aga ka otsida ajalehtedes avaldatut, lugeda artiklite täistekste, lisada artiklitele märksõnu, koostada leitud artiklitest nimestikke ning saata neid oma e-postile, jagada leitud informatsiooni sotsiaalvõrgustikes ja palju muud. Videojuhis.

DOAB  (Open Access)
Õpikud, raamatud
Valdkonnad: arhitektuur, filosoofia, geoloogia, keskkonnateadused, majandus, äri, õigus, üldine teadus ja tehnoloogia.

DOAJ (Open Access)
Ajakirjad
Valdkonnad: arhitektuur, filosoofia, maateadus,  keskkonnateadused, majandus, äri, matemaatika, statistika, psühholoogia, teadus, tehnoloogia ja inseneriteadused.

IntechOpen (Open Access)
Akadeemilise sisuga raamatud
Valdkonnad: teadus, tehnoloogia, loodusteadused, meditsiin, sotsiaal- ja humanitaarteadused.

ISE – Eesti artiklite andmebaasi koostatakse peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete põhjal. Andmebaas sisaldab ka viiteid täistekstidele. Kasutusjuhend. Alates 1.01.2017 täiendatakse andmebaasi valikuliselt.

DSpace – Tartu Ülikooli digitaalarhiiv võimaldab vaba juurdepääsu erinevatele e-õpikutele, e-õppematerjalidele ning diplomi- ja lõputöödele.

EBSCOhost – Võõrkeelsete e-allikate täistekstiandmebaas.
Valdkonnad: akadeemilised väljaanded, äri ja majandus, tervishoid, humanitaarteadused.
Soovitame kasutada kollektsioone: Academic Search Complete, EBSCO Business Source Complete. Kasutusjuhend. Ligipääs TTK arvutivõrgus, mujal salasõnaga.

Eesti Rahvusbibliograafia andmebaas – registreerib Eestis kõigis keeltes ja väljaspool Eestit ilmunud eestikeelseid teavikuid, Eesti autorite teoseid ja nende tõlkeid. Andmebaas sisaldab raamatuid, perioodikat, kaarte, noote, videosalvestisi, piltteavikuid, pisitrükiseid ja e-ressursse.

Eesti Rahvusraamatukogu otsinguportaal – võimaldab otsida e-ressursse ühest või mitmest andmekogust korraga ning kuvab tulemused ühise loendina, mis aitab kasutajal leida soovitud informatsiooni kiiresti ja efektiivselt.

Registreeri Rahvusraamatukogu lugejaks ja omad autoriseeritud kasutajana (ID-kaardi / Mobiil-ID-ga) ligipääsu paljudele litsentsandmebaasidele.

Soovitame otsinguportaalis olevaid andmebaase:

  • Columbia Gazetteer of the World Online  – Geograafiline entsüklopeedia.
  • EBSCO GreenFILE – Erinevad ressursid negatiivsete keskkonnamõjude vähendamise teemadel.
  • Emerald Management xtra – Sisaldab rohkem kui 300 ajakirja täistekste juhtimisvaldkondade kohta (strateegiline juhtimine, infojuhtimine, turundus, personalijuhtimine jne.).
  • OECD iLibrary – Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni statistilised ülevaated, raamatud, ajakirjad ja andmebaasid.
  • Oxford University Press Journals – Kvaliteetsed akadeemilised ajakirjad Oxfordi Ülikooli Kirjastuselt.
  • PressReader – Ajalehtede ja ajakirjade andmebaas (üle 800 digiteeritud väljaande). Väljaandeid saab tagasiulatuvalt lugeda 60 päeva.
  • ProQuest Ebook Central – Multidistsiplinaarne e-raamatute andmebaas, mis sisaldab teaduskirjandust maailma juhtivatelt kirjastustelt.
  • Sage Premier – Sisaldab rohkem kui 820 ettevõtlus-, humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteaduste, tehnoloogia- ja meditsiinialaste ajakirjade täistekste.

Eesti Standardikeskus – Standardite infosüsteem. Ligipääs lugemiseks on kogu TTK arvutivõrgus, standardeid ei saa alla laadida ja välja printida. Kasutusjuhend. Juurdepääs salasõnaga.

Andmebaasis saab lugeda: Eesti standardeid; Eesti standarditeks üle võetud Euroopa ja rahvusvahelisi standardeid ning Euroopa standardilaadseid dokumente; nähtavad on kehtivad ja viimased kehtetud dokumendid, standardi muudatused ja parandused.

Lugeda ei saa: rahvusvahelisi ISO ja IEC standardeid, mis ei ole Eesti standarditeks üle võetud; Euroopa Telekommunikatsiooni Standardimisinstituudi ETSI standarditel põhinevaid Eesti standardeid, mille tekst on kättesaadav tasuta ETSI kodulehelt; dokumente, mida ei ole veel digitaliseeritud, mis on reeglina kavandid.

Eesti statistika andmebaas –  Statistika andmebaas esitab riiklikku statistikat nelja põhivaldkonna kohta – keskkond, majandus, rahvastik ja sotsiaalelu. Rahva ja eluruumide loenduse ning põllumajandusloenduse andmed on esitatud eraldi. Andmebaas uueneb pidevalt andmetega, mille lisandmist teavitab avaldamiskalender.

Elektrooniline Inglise-Eesti-Inglise sõnaraamat Festart Dictionary Pro –  Kasutajatunnuse saab raamatukogust.

Elektrooniline Riigi Teataja – Riigi Teataja on Eesti Vabariigi ametlik võrguväljaanne, kus on kehtiv õigusalane informatsioon iga ajahetke seisuga. Infot leiab eelnõude, seaduste, määruste ning Vabariigi Valitsuse korralduste kohta.

Emerald Engineering eJournals Collection – Tegemist on kõrge kvaliteediga eelretsenseeritud inseneriteaduste e-ajakirjade kollektsiooniga. Ligipääs ainult TTK arvutivõrgus. Rohkem informatsiooni kollektsiooni kohta.

ESTLEX  – õigusaktide andmebaas sisaldab endas erinevatest avalikest allikatest pärinevat mitmekesist õigusalast infot, mis on süstematiseeritud ja omavahel seostatud. Lisaks tasuta kättesaadavale kehtivale seadusandlusele sisaldab andmebaas ka õigusaktide arhiivi, kohalike omavalitsuste õigusaktide terviktekste, välislepinguid, õigusaktide venekeelseid aktuaalseisus tõlkeid ja õigusaktidega seotud linke nii viidatud Euroopa Liidu õigusaktidele, seonduvatele Riigikohtu laienditele kui õigusaktide inglisekeelsetele tõlgetele. Kasutusjuhend.

OER Commons (Open Access)
Õpikud
Valdkonnad: rakendusteadused, arhitektuur, haridus, tehnika, keskkonnateadused, loodusteadused,  matemaatika ja reaalteadused, raamatupidamine, turundus ja juhtimine.

OpenStax (Open Access)
Õpikud
Valdkonnad: matemaatika, teadused, sotsiaalteadused, humanitaarteadused, äri.

Open Textbook Library (Open Access)
Õpikud
Valdkonnad: raamatupidamine ja rahandus, juhtimine, turundus, õigus, majandus, tehnika, haridus, matemaatika, humanitaarteadused ja keeled, ajakirjadus, loodusteadused, sotsiaalteadused.

Oxford Open Journals (Open Access)
Akadeemilised ajakirjad
Valdkonnad: kunst ja humanitaarteadused, õigus, meditsiin ja tervishoid, matemaatika ja reaalteadused, humanitaarteadused.

ProQuest Ebook Central Academic Complete Collection – Suur kollektsioon akadeemilisi e-raamatuid. Konto loomine võimalik ainult TTK arvutivõrgus (tagab õppehoonevälise ligipääsu). Ilma kontota saab TTK võrgus raamatuid lugeda, lubatud mahus koos viitega kopeerida ja peatükke alla tõmmata.

ScienceDirect  (Open Access)
Ajakirjad, raamatud (valida Open Access)
Valdkonnad: loodus- ja tehnikateadused, tervishoiuteadused, sotsiaal- ja humanitaarteadused.

SCIRP (Open Access)
Akadeemilised ajakirjad
Valdkonnad: meditsiin, keemia ja materjaliteadus,  maateadus ja keskkonnateadused, majandus ja äri, inseneriteadused, inseneriteadused, sotsiaalteadused ja humanitaarteadused.

Springer Open (Open Access)
Ajakirjad
Valdkonnad: matemaatika, materjaliteadus, tehnika, majandus, statistika, äri ja juhtimine, inseneriteadused, energeetika, keskkonnateadus, geograafia, sotsiaalteadused ja humanitaarteadused, füüsika.

Taylor & Francis Online (Open Access)
Ajakirjad
Valdkonnad: meditsiin, materjaliteadus, automaatika, majandus, transport, keskkond ja säästev areng, matemaatika ja statistika, sotsiaalteadused, linnauuringud.

TEA e-Entsüklopeedia  – kasutajatunnuse saab raamatukogust.

TTÜR Digikogu – Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu digikogu pakub veebipõhist ligipääsu õpikute, õppematerjalide ja doktoritööde e-versioonidele. Digikogu on enamjaolt vaba juurdepääsuga, kuid autori soovil võivad olla rakendatud ka juurdepääsupiirangud.

Äripäeva teabekeskus – Äripäeva teabekeskus on ainulaadne erialase info platvorm, kuhu kogutud teave on praktiline, ajakohane, hästi struktureeritud ja lihtsalt kasutatav.

IP-põhine juurdepääs TTK arvutivõrgus! Vajuta “Logi sisse”. Peale sisse logimist on vaikimisi nähtav viimati kasutatud teabevara. Teiste teavikute lugemiseks vali teabevara nimega mustal lahtril allapoole suunaga nool.

Tellitud teabevara:
Ehitus
Ettevõtja
Finantsjuhtimine
Juht
Lepingud
Logistika ja eksport
Projekti- ja protsessijuhtimine
Tootmise juhtimine
Turundus
Töösuhted
Tööõigus, näidised ja kommentaarid
Äriõigus, näidised ja kommentaarid

 

 

 

 


  • Jaga: