Prindi

Erasmus õpingud

Hea üliõpilane! 
Õpingutele kandideerimistähtajad: 15. aprill sügissemestriks, 15. oktoober kevadsemestriks
Õpingute periood: 3 – 12 kuud

ERASMUSega välismaale suundumiseks lähtu järgnevatest sammudest: 

 1. Esita välisõpingutele mineku taotlus instituudi juhiabile või instituudi Erasmus-koordinaatorile, sinu soovist teatatakse partnerkõrgkooli
 2. positiivse vastuse korral partnerkõrgkoolist koosta õpileping (Learning Agreement), kooskõlasta see oma õppekava juhiga, lisa dokumentidele kinnitatud hinneteleht ning saada kõik nõutud dokumendid tähtajaks partnerkõrgkooli
 3. esita partnerkooli saadetud kinnituskiri (Acceptance Letter) ja kinnitatud õpileping (Learning Agreement) õppeosakonda
 4. tee OLS keeletest (saadetakse e-mailile) 
 5. kui saad vajaduspõhist toetust või vajaduspõhist eritoetust, esita lisatoetuse avaldus rahvusvaheliste suhete osakonda
 6. tegele praktiliste küsimustega: majutus, transport, kindlustus, arstiabi süsteem sihtriigis
 7. allkirjasta stipendiumilepingud
 8. edasta rahvusvaheliste suhete osakonda mineku lennupilet
 9. oota 80% stipendiumi väljamakset + reisitoetust 150 eur
 10. soorita õpingud välismaal
 11. õpilepingu muudatused kooskõlasta instituudiga
 12. tagasi tulles esita ülekandmisavaldus (õpingud) instituuti kinnitamiseks
 13. esita kinnitatud ülekandmisavaldus, õpinguid tõendav kinnituskiri ja hinneteleht õppeosakonda
 14. täida veebiaruanne ja soorita tagasituleku keeletest (saadetakse automaatselt e-mailile)
 15. saad 20% väljamakse

NB! Stipendiumite esimene väljamakse on 80% perioodi kogusummast ning 20% jääkmakse tehakse pärast õpingute sooritamist ja vajalike dokumentide esitamist. Stipendiumi lõplik suurus sõltub õpingute perioodi pikkusest. Perioodi pikenemise või lühenemise korral palun teata võimalikult kiiresti kodukooli rahvusvaheliste suhete osakonda ja/või instituudi juhiabi/koordinaatorit.

eu-flag-erasmus_vect_pos


 • Jaga: