Prindi

Teadus-, arendus- ja loometegevus

Teadus-, arendus- ja loometegevuse (TAL-tegevus) eesmärk on toetada tänapäevast inseneriharidust, osaleda koostööprojektides ettevõtete ja haridusasutustega riiklikul ning rahvusvahelisel tasemel, et arendada Eesti majanduse konkurentsivõimet ja innovatsiooni.

Üliõpilasi kaasatakse teaduskondade TAL-töödesse ka lõpu- ja ainetööde kaudu. Õpingute ajal on võimalus osaleda uurimis-, loome- või projektitöödes, eesmärgiga siduda kursuseprojektid ja lõputööd töömaailma vajadustega. Rakendusliku suunitlusega probleemi saavad üliõpilased lahendamiseks enamasti ettevõtetes praktikal olles. Enamik lõputööde teemadest põhinevadki ettevõtetest saadud uurimisprobleemil. Lõputööd võivad olla ka valdkonnapõhistel uurimisteemadel.

Üliõpilaste TAL-tegevuste väljundiks on iga-aastane Tudengite teadusfestival, kus igast instituudist astub üles üks esindaja või meeskond, kes esitlevad publiku ja žürii ees oma uurimistöid.

Väljapaistvad üliõpilaste tööd avaldatakse ka TTK Toimetistes.

Alates 2011. aastast esitatakse TTK parim lõputöö igal kevadel RKRNi ja SA Eesti Rakenduskõrgkoolid stipendiumikonkursile „Parim rakenduskõrgkoolide lõputöö”.

Parimad lõputööd esitatakse igal aastal ka üliõpilaste teadustööde riiklikule konkursile.

 


  • Jaga: