Prindi

Teadus-, arendus- ja loometegevus

Teadus-, arendus- ja loometegevuse (TAL-tegevus) eesmärk on toetada tänapäevast inseneriharidust, osaleda koostööprojektides ettevõtete ja haridusasutustega riiklikul ning rahvusvahelisel tasemel, et arendada Eesti majanduse konkurentsivõimet ja innovatsiooni.

Üliõpilasi kaasatakse teaduskondade TAL-töödesse ka lõpu- ja ainetööde kaudu. Õpingute ajal on võimalus osaleda uurimis-, loome- või projektitöödes, eesmärgiga siduda kursuseprojektid ja lõputööd töömaailma vajadustega. Rakendusliku suunitlusega probleemi saavad üliõpilased lahendamiseks enamasti ettevõtetes praktikal olles. Enamik lõputööde teemadest põhinevadki ettevõtetest saadud uurimisprobleemil. Lõputööd võivad olla ka valdkonnapõhistel uurimisteemadel.

Üliõpilaste TAL-tegevuste koordineerimiseks on loodud teaduslik-tehniline ühendus Heureka. Heureka koondab TTK üliõpilasi, kes tahavad osaleda teadustehnilistes uuringutes, eksperimentaalprojekteerimises ja arendus- ning loometegevuses suuremas mahus, kui võimaldavad õppekavad.

Heureka korraldab partnerkõrgkoolide külastusi ja igal kevadsemestril koolisisest teadustööde konkurssi, mis on reguleeritud Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilaste uurimistööde konkursi statuudiga. Parimaid osalejaid premeeritakse ja nende tööd avaldatakse  TTK Toimetistes.

Heureka esimene number toimetistest ilmus 2013. a ja  koondas seitse tähelepanu pälvinud lõputööd TTKs õpetatavatest valdkondadest.

Alates 2011. aastast esitatakse TTK parim lõputöö igal kevadel RKRNi ja SA Eesti Rakenduskõrgkoolid stipendiumikonkursile „Parim rakenduskõrgkoolide lõputöö”.

Parimad lõputööd esitatakse igal aastal ka üliõpilaste teadustööde riiklikule konkursile.

Heureka uurimis- ja teadustööde konkursil auhinnatud tööd 2017 aastal

Heureka uurimis- ja teadustööde konkursil auhinnatud tööd 2016.aastal

 


  • Jaga: