Prindi

ABB annab masinaehituse ja elektritehnika tudengitele stipendiumi15.03.2016

ABB AS kuulutab välja stipendiumikonkursi vähemalt II kursusel masinaehitust või elektritehnikat õppivatele edukatele tudengitele.Välja antakse 1 stipendium brutosummana 1280 eurot.

Kandideerima oodatakse kõiki, kellel:

 • puuduvad õppevõlad;
 • eelmise semestri eksamid on sooritatud positiivselt;
 • eelmise semestri õpitulemuste keskmine hinne on vähemalt 3,5;
 • ei viibi akadeemilisel puhkusel;
 • õppeaeg ei ületa õppekava nominaalkestust.

Stipendiaat on kohustatud läbima praktika ABB AS-s.

Kandideerimiseks palume esitada:

 • avalduse stipendiumi taotlemiseks, milles üliõpilane teatab oma valmisolekust teha koostööd ABB AS-ga praktika läbimiseks;
 • curriculum vitae;
 • Tallinna Tehnikakõrgkooli õppeosakonna väljastatud viimase õppeaasta/semestri õpingutulemuste väljavõtte koos keskmise hindega;
 • ühe õppejõu või lõputöö juhendaja soovituskiri;
 • kaaskirja teemal „Millist tööd soovin pärast ülikooli lõpetamist leida?“.

Ootame teie dokumente ja sooviavaldust kinnises ümbrikus märgusõnaga „ABB“ hiljemalt 4. aprilliks 2016 Tallinna Tehnikakõrgkooli õppeosakonda.

2015/2016 õppeaasta stipendium kuulutatakse välja hiljemalt 18. aprilliks 2016.

Lisainfot stipendiumi kandidaatidele ja esitatavate dokumentide kohta saab Tallinna Tehnikakõrgkooli mehaanikateaduskonnast.

 


 • Jaga: