Prindi

Õppetoetuste ja stipendiumide taotlemine kevadsemestriks15.01.2015

19. jaanuarist algab kooli poolt määratavate õppetoetuste ja stipendiumide taotlemine kevadsemestriks.

Alates 2013/2014. õppeaastast õppima asunud üliõpilastel on võimalik taotleda tulemusstipendiumi. Tulemusstipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada suurepäraseid õpitulemusi saavutavaid ja õppekava täies mahus täitvaid TTK üliõpilasi.
Alates 2014/2015. õppeaastast immatrikuleeritud hoonete ehituse õppekava üliõpilased saavad taotleda erialastipendiumi.
Enne 2013/2014. õppeaastat õppima asunud üliõpilastele on avatud õppetoetuste taotlemine.

Stipendiumide ja õppetoetuste määramise ja maksmise korrad on üleval TTK kodulehel https://www.tktk.ee/uliopilasele/oppetoetused.

Kooli poolt määratavate stipendiumide või õppetoetuste taotlemine toimub ÕISi kaudu. Taotlused tuleb esitada hiljemalt 1. veebruariks.

Alates 2013/2014. õppeaastast õppima asunud vähekindlustatud peredest pärit üliõpilased saavad vajaduspõhist õppetoetust taotleda riigiportaali www.eesti.ee vahendusel alates 1. veebruarist.


  • Jaga: