Prindi

Algas avalduste vastuvõtt Tallinna Tehnikakõrgkooli20.06.2018

Tänasest 5. juulini saab esitada sisseastumisavaldusi TTK viieteistkümnele õppekavale.

Kokku saab sellel õppeaastal õppida 615 tasuta õppekohal, et omandada kolme ja poole või nelja aastaga rakenduskõrgharidus tehnikavaldkonnas. Täiesti uue õppekavana saab sellest aastast logistikainstituudis õppida transpordi- ja liikluskorraldust, spetsialiseerudes maantee- või raudteetranspordile.

Kandideerida saab kesk- või kutsekeskharidusega või sellele vastava välisriigi haridusega. Õppida saab nii päeva- kui ka kaugõppes. Kandidaatide vastuvõtul kasutatakse lävendi ja pingerea kombineeritud varianti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel lõputunnistuse keskmisest hindest lähtuvalt. Kandideerimiseks nõutav minimaalne keskmine hinne on 3,4. Rakendusarhitektuuri, transpordi ja logistika ning autotehnika õppekavadel tuleb lisaks sooritada sisseastumiskatse või erialasobivustest.

TTK on ühinenud elektroonse sisseastujate infosüsteemiga SAIS ja need, kelle lõputunnistuse hinded on riiklikus andmebaasis, saavad esitada avalduse internetis. Neid, kelle lõpetatud kooli andmeid  ja hindeid ei ole andmebaasides, samuti kutseõppeasutuste lõpetanutel tuleb haridusandmed kooli vastuvõtule edastada. Täpsem info on leitav sisestatavalt avalduselt.

TTK-st saadav rakenduskõrgharidus on tasemelt võrdne ülikooli bakalaureuseõppega, kuid sisult rakenduslik. Vastuvõtukomisjon on avatud tööpäeviti kell 9-15 vastuvõtuosakonnas 1. korrusel. Infot saab telefonil 666 4521.


  • Jaga: