Prindi

Algas avalduste vastuvõtt Tallinna Tehnikakõrgkooli21.06.2017

Tänasest 6. juulini saab esitada sisseastumisavaldusi TTK viieteistkümnele õppekavale.

Kokku on 645 tasuta õppekohta ja 4 aastaga saab omandada rakenduskõrghariduse tehnikavaldkonnas. Uued erialad on sellel aastal tootmine ja tootmiskorraldus ning kinnisvara korrashoid.

Kandideerida saab kesk- või kutsekeskharidusega või sellele vastava välisriigis saadud kvalifikatsiooniga.Õppida saab nii päeva- kui kaugõppes. Kandidaatide vastuvõtul kasutatakse lävendi ja pingerea kombineeritud varianti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel lõputunnistuse keskmise hinde alusel. Kandideerimiseks nõutav minimaalne keskmine hinne on 3,4. Kolmel õppekaval – rakendusarhitektuur, transport ja logistika ning autotehnika – tuleb lisaks sooritada katsed või erialasobivustestid.

TTK on ühinenud elektroonse sisseastujate infosüsteemiga SAIS ja need, kelle lõputunnistuse hinded on riiklikus andmebaasis, saavad esitada avalduse internetis. Neid, kelle lõpetatud kooli andmeid  ja hindeid ei ole andmebaasides, samuti kutseõppeasutuste lõpetanutel tuleb haridusandmed kooli vastuvõtule edastada. Täpsema info leiad sisestatavalt avalduselt.

TTK-st saadav rakenduskõrgharidus on tasemelt võrdne ülikooli bakalaureuseõppega, kuid sisult rakenduslik.

Vastuvõtukomisjon on avatud tööpäeviti kell 9-15 e-õppekeskuses 0 korrusel (sissepääs Pärnu mnt. poolsest külgväravast). Infot saab telefonil 666 4569.


  • Jaga: