Prindi

Arhitektid: reguleerimata massiturism mõjub laostavalt28.06.2019

Arhitektuuriinstituudi direktor Hindrek Kesler esindas eesti arhitekte juuni alguses Aserbaidžaanis Bakuus toimunud UIA rahvusvahelisel foorumil, kus vaeti massiturismi mõju ajaloolistele linnadele.

BAUA (Baltic Architects Unions Association) viitse-presidendi Hindrek Kesleri sõnul tutvustati üritusel mitmeid massiturismiga seotud markantseid näiteid stiihiliseks kujunenud olukordadest kogu maailmast, mis näitasid ilmekalt, et nii ei või enam jätkuda ja seda kohati juba turistide ohutuse tagamiseks. „Samuti süveneb vastasseis turistide hordide ja kohalike elanike vahel, kelle elukvaliteedile organiseerimatu ja seadusandlikult reguleerimata massiturism mõjub laostavalt.“

Kesler märkis, et esineti positiivses mõttes ka ettekannetega, mille sisuks oli see, kuidas planeerida ja juhtida turistide vooge linnades ja millel on soodne mõju nii turismile kui ka kohalikule ettevõtlusele.

Konverentsil võeti vastu deklaratsioon „Arhitektuurne Planeerimine ja Disain: pärandarhitektuuri kaitsmine massiturismi ajastul.“ Deklaratsioonis rõhutatakse arhitektuurse planeerimise ja koostöö vajalikkust turismi ohjamisel kui ka mälestiste hoidmise-kaitsmise ja finantseerimise tähtsust turismi jätkusuutlikul arendamisel.


  • Jaga: