Prindi

Arhitektuuritudengid esitlesid Viimsis Tammepõllu maaüksuse planeeringuvisioone06.02.2015

Viimsi vallamajas toimus 29.01.2015 Tammepõllu maaüksuse planeeringuvisioonide avalik esitlus. Viimsi kohalikele elanikele ja vallavalitsusele esitasid oma ideelahendusi TTK rakendusarhitektuuri 3 kursuse üliõpilastest koosnevad 4 tiimi ja 4 professionaalset arhitekti. TTK üliõpilased kaitsesid edukalt oma lahendusi ja said reaalset tagasisidet.

Projekti sisuks on nn Tammepõllu 10 ha suuruse ala planeerimine leidmaks sellele atraktiivsele ja viimasele tühjale Viimsi keskosas paiknevale alale võimalikke variantlahendusi, mis saaksid aluseks olulistele otsustele ala edasisel arendamisel.
2014. a sügisel õppeaine „Planeering I“ oli see teema kasutusel, hiljem edastati see veel neljale professionaalsele arhitektile. Õppetöös osales peale arhitektuuriinstituudi õppejõudude ka „Tellija“ esindajana Viimsi Vallavalitsuse maa- ja planeerimisameti juhataja Erik Vest ja Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna arhitektuuri- ja linnakujundusteenistuse arhitekt-spetsialist Elo Kiivet.

Üritusel osalenud Viimsi valla elanikud said salajasel hääletamisel anda oma eelistused kahele parimale projektile. Lähiajal selguvad eelistatud tööd, mille lahendused võetakse Tammepõllu maaüksuse detailplaneeringu koostamise aluseks.

Fotodel: Viimsi vallavanem Jan Trei kohtumist avamas; arhitekt Karl Luik tutvustamas oma ideelahendust.

Viimsi Viimsi


  • Jaga: