Prindi

Eesti Geoloogia Selts nimetas Rein Einasto seltsi auliikmeks30.05.2014

MTÜ Eesti Geoloogia Seltsi üldkogu nimetas 22.05.2014 TTK geoloogiaprofessori Rein Einasto seltsi auliikmeks. Seltsi liikmeskond hindas kõrgelt Rein Einasto panust Eesti geoloogia väsimatu populariseerijana ja mõjukate ideede viljelejana. Eesti Geoloogia Selts asutati 31. mail 1989 ühendamaks nii geolooge kui geoloogiahuvilisi Eestis ja välismaal. Seltsi eesmärgiks on Eesti geoloogiateaduse kui rahvuskultuuri osa arendamine ja geoloogiliste teadmiste ning keskkonnateadliku mõtteviisi populariseerimine, oma liikmete erialaste teadmiste ja kutsealase vastutuse tõstmine ning ühiskondliku aktiivsuse suurendamine. Seltsi paarikümnelt auliikmelt oodatakse ideede genereerimist, aktiivset kaasalöömist ja mõttetööd seltsi tegemistes ja eesmärkide saavutamisel.

Paevana Rein Einasto on Eesti Paeliidu asutaja ja juhatuse liige, Tallinna Looduskaitse Seltsi ja Eestimaa Rohelise Liikumise asutajaliige, esinenud paekivi ja paekivitooteid tutvustavate kivimi- ja fotonäitustega nii Eestis kui ka välismaal. Einasto algatusel kinnitati paas ametlikult Eesti rahvuskiviks – kolmandaks rahvussümboliks rukkilille ja suitsupääsukese kõrval.

2010. aastal pälvis Rein Einasto Eerik Kumari nimelise looduskaitsepreemia. Preemia eesmärk on isikute ja asutuste tööde esiletõstmine looduslike koosluste, liikide ja üksikobjektide kaitsel ning looduskaitseliste teadmiste levitamisel ja propageerimisel.

Tallinna Tehnikakõrgkooli nõukogu nimetas Rein Einasto 28.05.2014 Tallinna Tehnikakõrgkooli emeriitprofessoriks.

 

 

 


  • Jaga: