Prindi

Eesti ja Soome ehitustudengite renoveerimise huviobjekt oli Villa Furunäs21.11.2014

Ehitusteaduskonna õppejõudude Pille ja Anti Hamburgi korraldatav IP (Intensive Project) kursus, mis toimus 17.-19.22.2014, tõi kokku ehitusteaduskonna II ja III kursuse tudengid nii Tallinna Tehnikakõrgkoolist kui rahvusvahelisest Helsingi Metropolia rakenduskõrgkoolist.

Kursuse eesmärgiks on väärtustada vanade hoonete juures traditsioonilisi ehitusvõtteid, -materjale ja põhimõttelisi lähenemisi. Samuti ühendada sarnasel erialal õppivaid tudengeid tegema koostööd välismaises keskkonnas, mis on tugevaks hüppelauaks noorte reaalsesse tööellu sukeldumisel.

Renoveerimise huviobjektiks oli valitud Helsingi piirkonnas paiknev “Villa Furunäs”, mis paistis silma omalaadse arhitektuurilise välimuse ja rohkete detailidega. 1893. aastast pärinev hoone on kasutusaja jooksul näinud erinevaid omanikke ja kasutajaid renditud korterite näol, mis on hoone tehnilist seisukorda mõjutanud. See kõik oli aga noortele põnev väljakutse, kuidas ajaloopärandit tänapäevastada, ent samas mitte kahjustada ajaloolist ilmet; liiatigi kuulus hoone muinsuskaitse pärandisse ja see lisas põnevusena veel mitmeidki piiranguid ideede realiseerimisel.

Sellised praktilised koostööprojektid on parimad õpetajad, kus tuleb tööd imiteerivas keskkonnas hakkama saada ja üheskoos lahendusi leida. Hea on tõdeda, et järjest enam muutuvad üliõpilased iseseisvamaks ja võõrkeeles erialase töö tegemine võib motiveerituna teinekord tulusamgi olla kui igapäevane õpe koolipingis.

hoone IP projekthoone


  • Jaga: