Prindi

EKKA nõukogu otsustas Tallinna Tehnikakõrgkooli akrediteerida seitsmeks aastaks16.02.2015

Tallinna Tehnikakõrgkooli 11.-12.11.2014 külastanud institutsionaalse akrediteerimise rahvusvaheline hindamiskomisjon andis kõikidele valdkondadele – kõrgkooli juhtimine; õppetegevus; teadus-, arendus- ja loometegevus ning ühiskonna teenimine – hinnangu „nõuetele vastav“. Akrediteering kehtib kuni 28.01.2022.

Kõrgkooli tugevustena nimetas hindamiskomisjon töötajaid toetavat õhkkonda ja arenguvõimalusi, kõrgkooli juhtimine, sh finantsjuhtimine on muutunud välistingimuste olukorras hästi korraldatud. Esile tõsteti põhjalikkust uute õppekavade väljatöötamisel, samuti hästitoimivat õppeinfosüsteemi, häid tehnilisi ja haridustehnoloogilisi vahendeid.

Soovi korral saab hindamiskomisjoni aruande ja nõukogu otsusega põhjalikumalt tutvuda siin: http://ekka.archimedes.ee/korgkoolile/institutsionaalne-akrediteerimine/hindamisotsused-ja-aruanded/


  • Jaga: