Prindi

Erialastipendium elektritehnika õppekava üliõpilastele05.11.2014

Vastavalt TTK ja Electroair OÜ vahelisele koostöölepingule, kuulutatakse välja erialastipendium, mille suuruseks on 100 eurot kuus. Stipendiumi maksmise periood on üks õppeaasta.

Stipendiumi saavad taotleda elektritehnika õppekava 2-4. kursuse üliõpilased, kelle õppekavatäitmisprotsent on 100% ja kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5.

Stipendiumi taotleja on kohustatud läbima vähemalt ühe praktika Electroair OÜs ja kirjutama soovituslikult oma lõputöö Electroair OÜ pakutud teemal. Taotleja peab olema valmis pärast õpingute lõpetamist jätkama töötamist Electroair OÜs.

Stipendiumile kandideerija esitab hiljemalt 15. detsembriks mehaanikateaduskonna dekaani abile vajalikud dokumendid. Stipendiumi saaja valib välja Electroair OÜ.

 

 


  • Jaga: