Prindi

1. septembri avaaktus02.09.2008

1. septembril toimus kaks avaaktust esmakursuslastele.

Päevaõppe esmakursuslastele algas kõrgkool aktusega aulas. Eraldi kogunesid ehitus- ning arhitektuuri ja keskkonnatehnika ja mehaanika- ning rõiva- ja tekstiiliteaduskonna ja transporditeaduskonna üliõpilased. Aktuse alustuseks kõlas üliõpilaste hümn Gaudeamus. Rektor professor Arvi Altmäe soovis üliõpilastele jõudu, pealehakkamist ja head õppeedukust, et ka nelja aasta pärast diplomi kätteandmisel kohtuda. Rektori sõnul on TTKsse õppima asunud noored teinud õige valiku, sest tehnikavaldkond loob uusi väärtusi ja ainult vahendamisest ei piisa, et jõuda innovatsioonis teistele Euroopa Liidu riikidele järele.Õppetöö korraldusest rääkis õppeprorektor Enno Lend ja teadusarendustegevusest andis ülevaate arendusprorektor Anne Kraav, kes soovitas kohe algusest alustada teadustööga ja ühineda üliõpilaste teaduslik-tehnilise ühinguga HEUREKA. Prorektorid tutvustasid üliõpilastele ka oma struktuuride töötajaid, et neid oleks lihtsam majas ära tunda. Seejärel said sõna teaduskondade dekaanid, kelle tervitustes jäi kõlama soovitus mitte karta raskusi ja kohe õppima hakata, et edukalt kõrgkool läbida. IT talituse juhataja Tarmo Sildeberg selgitas õppeinfosüsteemi, tutvustas koolis leiduvat tarkvara ja võimalusi koolimajas arvutit kasutada. Üliõpilasesinduse rollist andsid humoorikalt ülevaate üliõpilasesinduse liikmed. Lõpetuseks kutsus Piret Lett tantsima Savijalakestesse, laulma TTK kammerkoori ja tegema sporti kehakultuurikeskuses.
Pärast aktusi jätkus esimene koolipäev teaduskondade infotunniga.


  • Jaga: