Prindi

2010. a valminud e-kursused ja digitaalsed õpiobjektid08.11.2010

1. novembril lõppenud 2010. a voor tõi TTKle BeSt projekti nõuetele vastavat 9 e-kursust kogumahuga 31 EAP ja 17 digitaalset õpiobjekti.
Esmakordselt valmisid TTKs kolm 100%-list e-kursust: „Transpordiökonoomika“, Jelizaveta Krasjukova transporditeaduskonnast ning „Geosünteedid“, Sven Sillamäe ja „Tehnoloogia I“, Aivars Alt ehitusteaduskonnast.

Kõikide e-kursuste materjalid on kättesaadavad e-Õppe Areduskeskuse õppematerjalide repositooriumis http://www.e-ope.ee/repositoorium

Digitaalseid õpiobjekte sai valmis 17. TTKs valminud õpiobjektid leiate TTK Haridustehnoloogia keskuse veebilehelt https://www.tktk.ee/best?id=2081. Lisaks eelnimetatule asuvad need sarnaselt e-kursustele ka e-Õppe Arenduskeskuse repositooriumis. (e-õppe tugiisik Kristiina Baumeister)


  • Jaga: