Prindi

28. juunist saab kõrgkooli dokumente esitada27.06.2010

Tallinna Tehnikakõrgkoolis algas esmaspäeval, 28. juunil avalduste vastuvõtt neile, kes soovivad omandada nelja aastaga rakenduskõrghariduse tehnikavaldkonnas.

Rakenduskõrgharidusõppe eripära on, et õppekavas peab olema 30% praktikat. Eesti riigile on praegusel majandusetapil eriti vaja inseneridiplomiga noori, et olla innovaatiline ja majanduslikult püsima jääda. Viimastel aastatel tehtud statistika näitab, et kõige perspektiivsemad valdkonnad tuleviku jaoks on loodus- ja täppisteadused ning tehnika, tootmine ja ehitus.

Riikliku koolitustellimuse alusel saab Tallinna Tehnikakõrgkoolis (TTK) õppida 455 soovijat nii päevaõppes kui avatud kõrgkooli kaugõppes. Viies teaduskonnas on valida kaheteistkümne õppekava vahel vastavalt igaühe huvidele, eeldustele ja soovidele. Juba aastaid on toimunud vastuvõtt ehitus-, transpordi-, mehaanika ning arhitektuuri ja keskkonnatehnika ning rõiva- ja tekstiiliteaduskondadesse.

Kuna TTK on ühinenud elektroonse sisseastujate infosüsteemiga SAIS, siis ei pea need, kelle lõputunnistuse hinded ja riigieksamitunnistus on riiklikus andmebaasis, vastuvõtukomisjoni kohale tulema, vaid saavad esitada avalduse elektrooniliselt internetis. Neil, kelle hindeid ei ole andmebaasides (lõpetanud enne 2004. a), samuti kutseõppeasutuste lõpetanutel, tuleb tulla dokumentidega isiklikult vastuvõtukomisjoni. Kui teistele õppekavadele kandideerimisel ei ole lisakatseid, siis rakendusarhitektuuri õppida soovijatel tuleb 14. ja 15. juulil sooritada kohapeal joonistamise ja kompositsiooni katsed. Soodustingimused on kutseõppeasutuste lõpetanutel, kui nad kandideerivad profileerivale õppekavale.

 

TTK vastuvõtukomisjon on avatud tööpäeviti kell 10-16 e-õppekeskuses 0-korrusel.


  • Jaga: