Prindi

Aivars Alti digitaalne loeng Jyäskylä tudengitele25.11.2013

Ehitusteaduskonna õppejõud Aivars Alt viis teist korda läbi videoloengu Jyväskylä partnerkõrgkooli üliõpilastele. Loengu teemaks olid levinumad vead betoonitöödel.Loeng oli ingliskeelne ning tehnilise vahendina oli kasutusel Adobe Connect, mille abil on võimalik luua hea kvaliteedi ning ka võimalikult interaktiivne digitaalne ühendus.
Positiivse tegurina saab sellise loengu puhul tuua vähese aja- ning raha kulu loengu korraldusele – loengut on võimalik läbi viia oma töökohalt. Positiivse poole pealt võib tuua välja ka võimaluse õppejõule harjutada erialast võõrkeelt ning hiljem on võimalik lindistuse põhjal analüüsida nii keele kasutust kui ka loengu läbiviimise tehnikat.
Loengu teine osa on lindistatud, huvilistel on võimalik seda vaadata järgnevalt aadressilt: https://connect.jamk.fi/p80241632/

Kokkuvõtte koostas Aivars Alt


  • Jaga: