Prindi

Aivars Alti e-kursusele omistati kvaliteedimärk19.03.2013

Lõppes iga-aastane e-kursuste kvaliteedimärgi taotlemise protsess.
TTKst hinnati kvaliteedimärgi vääriliseks üks e-kursus, milleks on Aivars Alti
(ehitusteaduskond) “Ehituse organiseerimine + projekt“.  Õnnitleme!
Ühtlasi kandideerib see e-kursus aasta e-kursuse tiitlile. Eelmisel aastal kandideeris edukalt Anneli Ramjala e-kursus samale tiitlile. Sellel aastal oli märgi taotlejate arv rekordiliselt suur – 66 e-kursust.

TTK haridustehnoloogide hinnangul väärib äramärkimist TTK õppejõudude aktiivne osavõtt kvaliteedimärgi protsessist. Üle-eestiline kvaliteedimärgi protsessi eesmärgiks on ühtlustada kõrgkoolide ja kutsekoolide e-kursuste taset. Selle kõige väärtuslikumaks osaks peetakse igale taotlejale antud individuaalset tagasisidet, mis toob välja kursuse tugevad küljed, juhib tähelepanu võimalikele kitsaskohtadele, annab ideid kursuse edasiseks arendamiseks. Vähem väärtuslik ei ole protsess ka kursuse hindajate jaoks. Hindajate töö on vabatahtlik, sinna kuuluvad nii haridustehnoloogid, kui ka õppejõud, kes on ise tihedalt e-õppega seotud. Meie koolist osalesid hindajatena sellel aastal haridustehnoloogide kõrval ka õppejõud Anneli Ramjalg, Rein Ruus ja Annika Koitmäe. Hindajad saavad selle käigus hea võimaluse võrrelda enda kooli e-kursusi teiste koolide omadega. Siit saadakse ka ideid, millistes suundades enda isiklikke kursusi tulevikus arendada. Enamasti töötatakse kahe- või kolmeliikmelistes meeskondades. Meeskond analüüsib väljatöötatud maatriksile toetudes e-kursusi, vormistab tagasiside ning teeb otsuse, kas kursus on kvaliteedimärgi vääriline või mitte. Kursuste ülevaatamisele eelnesid kohustuslikud koolitused kõigile hindajatele.

Huvilised saavad tutvuda kvaliteedimärgi protsessi tulemustega aadressil
https://www.e-ope.ee/kvaliteet/kvaliteedimark/tulemused/kvaliteedimrk_2013

Täpsemad tulemused koos statistikaga asuvad protokollis http://www.e-ope.ee/_download/repository/13.03.011_ekspertgrupi_koosolek.pdf


  • Jaga: