Prindi

Arutusel oli TTKs raudteevaldkonna kompetentsikeskuse loomise võimalus28.03.2013

TTKs 26.03.2013 toimunud seminaril oli arutusel raudteevaldkonna kompetentsikeskuse loomise võimalus. Seminaril osalesid raudteega seotud ettevõtete, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, TTK esindajad ning TTK Raudteetehnika eriala vilistlased ja valdkonna spetsialistid.TTK on ainuke õppeasutus Eestis, kus on võimalik omandada raudteealane kõrgharidus. Raudteetehnika alase kõrghariduse on aastatel 2004-2012 omandanud 108 lõpetajat. Seoses raudteel kasutatava kaasaegse tehnoloogia rakendamisega ning kavandatava Rail Baltic kiirraudtee valmimisega vajab Eesti tulevikus häid kaasaegsel tasemel koolitatud spetsialiste. Seminaril leiti, et on vajadus koondada ühtsesse keskusesse raudteevaldkonna kompetents ja luua TTKs sõltumatu koolituskeskus.
AS Eesti Raudtee peadirektor Ahti Asmann oli seisukohal, et kompetentsikeskuse loomine on vajalik ja peaks hõlmama tervet raudteevaldkonda, mitte ainult vedurijuhtide koolitust, mis alates 01.07.2013 peab hakkama toimima EL reeglite alusel sõltumatus koolituskeskuses.
Kaasaegsel tasemel kogu raudteevaldkonnas akadeemilise koolituse ja täiendkoolituse pakkumine eeldab kaasaegse raudtee labori olemasolu, kuid kust leitakse rahalisi vahendeid võrdlemisi kallite õppevahendite jaoks, oli ka üheks seminari arutelu objektiks.
Seminari lõppedes leiti üheskoos, et TTK koostab raudteevaldkonna kompetentsikeskuse rakenduskava aastateks 2014-2016. Esialgselt võiks mõelda rohkem valdkonna koolituskeskuse loomisele ning hiljem võiks koolituskeskusest välja kasvada kompetentsikeskus.
Kõige raskemaks ülesandeks võib kujuneda rahaliste vahendite leidmine kaasaegse rauteetehnika laborisse seadmete muretsemiseks, kuid koostööpartnerite hea tahe võib ka need probleemid positiivselt lahendada. Mõeldamatu on anda head akadeemilist haridust või täiendõpet ilma korraliku materiaal-tehnilise baasita. Nenditi, et juba mitu aastat jätkuv koostöö raudteehariduse kaasajastamiseks peab jätkuma. (ülevaate tegi TTK raudteetehnika õppetooli hoidja Priit Siitan)


  • Jaga: